Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bygglogistik vid Linköpings universitet Verksamhet och organisation Centrum för byggeffektivitet, KTH, 2015-11-24 Martin Rudberg Professor L E Lundbergs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bygglogistik vid Linköpings universitet Verksamhet och organisation Centrum för byggeffektivitet, KTH, 2015-11-24 Martin Rudberg Professor L E Lundbergs."— Presentationens avskrift:

1 Bygglogistik vid Linköpings universitet Verksamhet och organisation Centrum för byggeffektivitet, KTH, 2015-11-24 Martin Rudberg Professor L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik LiU Norrköping martin.rudberg@liu.se 013-28 1566 www.kts.itn.liu.se/bygglogistik @LiUBygglogistik

2 2

3 Verksamheten inom LiU Bygglogistik Inriktning Verksamhetsinriktning: Bedriva forskning inom bygglogistik i samverkan med näringsliv, organisationer och andra forskningsmiljöer med fokus på: – Flerfamiljshus (lägenheter) – Kontorsbyggnader – Offentliga byggnader (t.ex. äldreboenden, skolor, mm) Dessutom att utveckla kunskap och sprida kompetens om bygglogistik till studenter, byggsektorn och det omgivande samhället.

4 Vårt fokus/ utgångspunkt Verksamheten inom LiU Bygglogistik Inriktning Källa: Figur baserad på Olsson (2000) Tillverkare Återförsäljare Beställare Försörjningskedja Förvaltning Logistikprocess Entreprenör Produktframtagning Projek- tering Plane- ring Inköp Produk- tion Garanti & reparation Byggprocess Förvaltning

5 Verksamheten inom LiU Bygglogistik Utgångspunkt i tre problemområden Kostnadsdrivande försörjningskedja Undermålig byggplatslogistik Otydliga gränssnitt försörjningskedja - byggarbetsplats Leverantörer/tillverkning Grossister Distribution Byggproduktion Distribution ”Om bara materialleveranserna och logistiken hade funkat, … …så hade allt funkat.”

6 LiU Bygglogistik Forskning och metodutveckling Studera nuvarande processer i byggindustri Analysera lyckade/misslyckade satsningar Anpassa befintliga metoder/kunskap Utveckla nya produktionsmetoder Utveckla nya planeringsmetoder Utveckla nya planeringssystem Utveckla effektiva logistikprocesser Kunskapsspridning Näringslivsperspektiv Seminarier Workshops Erfarenhetsutbyte Uppdrag Kompetensutveckling Studentperspektiv Kurser inom bygg- tekniskt program Kurser inom logistik- program Examensarbeten L E Lundbergs professur i bygglogistik Via LiUs utbildningsprogram Verksamheten inom LiU Bygglogistik Organisation och finansiering

7 Verksamheten inom LiU Bygglogistik Forskningsverksamheten Mål: Bedriva behovsmotiverad forskning förankrad i byggbranschen med inriktning på att: – Utveckla nya metoder och nya processer för effektiv bygglogistik. 4 pågående doktorandprojekt Deltar i initiering/uppstart av ett flertal projekt – Utveckla logistiska principer och metoder för ökad grad av industrialisering. 1 pågående doktorandprojekt – Utveckla nya informations-, planerings- och beslutsstödsystem anpassade för byggsektorns speciella (och framtida) behov. För närvarande inga pågående projekt Arbetar för att initiera framtida projekt

8 Forskningsverksamheten Personal och samarbeten ”Senior” personal: Martin Rudberg, ProfessorFr.o.m. 2009-07-01 Anna Fredriksson, LektorFr.o.m. 2014-03-10 ”Junior” personal (doktorander): Micael Thunberg, doktorandFr.o.m. 2011-01-01 Henric Jonsson, doktorand Fr.o.m. 2011-03-01 Andreas Ekeskär, doktorandFr.o.m. 2013-04-01 Mats Janné, doktorandFr.o.m. 2015-08-17 Robert Larsson, doktorand (LTH)Fr.o.m. 2015-09-01 Ytterligare personer knutna till gruppen: Anders Vennström, Lektor, LiU Helena Lidelöw, Lektor, LTU Tina Karrbom-Gustavsson, Lektor, KTH Miklós Molnár, Lektor, LTH

9 Verksamheten inom LiU Bygglogistik Kompetensutveckling Mål: Sprida kunskap och kompetens om bygglogistik till studenter, byggsektorn och det omgivande samhället. Kurs i bygglogistik för byggprogrammet – Grundkurs för år 3 på byggprogrammet, med ca 50 studenter per år (97 st. 2016). – Exempel på kursinnehåll: Logistik och supply chain management (SCM), Projektplanering, Försörjningskedja- och byggplatslogistik, Lean production/Lean construction, Industrialisering och industriellt byggande, mm. Gästföreläsningar från branschen, spel, laborationer, och projektuppgifter Examensarbeten inom bygglogistik Vi handleder/examinerar ca 7-8 exjobb inom bygglogistik per år Ett 2-årigt Master-program är under utveckling – Bygglogistik & byggvisualisering (VDC/BIM), planerat första intag ht 201? Seminarier, deltagande i FoU-grupper, mm, bl.a. via ”Brains & Bricks”

10 Vi skapar förutsättningar för framtidens byggande Centrumbildning som förenar behovsmotiverad forskning och praktiskt byggande med fokus på effektiva försörjningskedjor i byggprocessen.

11 Brains & Bricks Varför Brains & Bricks? Samverkan inom B 2 Samarbete sen 2005 Goda erfarenheter från samverkan mellan universitet, bransch och samhälle! En idébank för forskningsprojekt med bas i medlemmarnas behov Nätverkande och kontaktskapande, dels mellan forskare och näringslivet, men också mellan centrumbildningens medlemmar. Bidra till utvecklingen av undervisningen på de utbildningar som bedrivs inom LiU.

12 Brains & Bricks Medlemmar idag Partners Fastighets AB L E Lundberg Ikano Bostad AB Katrineholms kommun Peab Sverige AB Sankt Kors Fastighets AB Intressenter Arcona BEAst BIM Alliance Cramo DB Schenker NCC Construction Skanska Sverige Tyringe konsult

13 Brains & Bricks Verksamhet Nyhetsbrev Seminarier Årskonferens

14 Årskonferens 12/11 2015 10-års-jubileum

15 www.liu.se Martin Rudberg martin.rudberg@liu.se 013-28 1566 www.kts.itn.liu.se/bygglogistik @LiUBygglogistik


Ladda ner ppt "Bygglogistik vid Linköpings universitet Verksamhet och organisation Centrum för byggeffektivitet, KTH, 2015-11-24 Martin Rudberg Professor L E Lundbergs."

Liknande presentationer


Google-annonser