Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientkraft Många av dagens kroniska sjukdomar kan förebyggas och behandlas. En förbättrad sjukvård är därför viktig för patientens välbefinnande. Men.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientkraft Många av dagens kroniska sjukdomar kan förebyggas och behandlas. En förbättrad sjukvård är därför viktig för patientens välbefinnande. Men."— Presentationens avskrift:

1 Patientkraft Många av dagens kroniska sjukdomar kan förebyggas och behandlas. En förbättrad sjukvård är därför viktig för patientens välbefinnande. Men en bättre vård förutsätter ökade möjligheter för patienterna att vara delaktiga i sin vård. De förebyggande insatserna måste prioriteras mer.

2 Vad är en kronisk sjukdom Det finns faktiskt ingen vedertagen definition av kronisk sjukdom. Men man avser ofta sjukdomar som en person har under sin livstid eller under mycket lång tid. De vanligaste kroniska sjukdomarna: hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar såsom astma, allergi och KOL, diabetes, cancersjukdomar, psykiska sjukdomar inklusive beroendesjukdomar, neurologiska sjukdomar, muskel- och ledsjukdomar, långvariga smärttillstånd.

3 Regeringen gör en satsning på vård för personer med kroniska sjukdomar Under 2016 satsar regeringen 150 miljoner kronor på olika insatser för bättre vård till personer med kroniska sjukdomar. - Det handlar bland annat om att få till en mer patient- centrerad vård, om att ta fram nya kunskapsstöd och riktlinjer, och se till att de som finns används, och om ett ökat fokus på primärvårdens arbete säger Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

4 Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen 30 miljoner kronor ska fördelas… till professionens organisationer och andra relevanta organisationer för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder samt för allmänna insatser som ska bidra till att vården blir mer kunskapsbaserad, patientcentrerad och i högre grad fokuserar på prevention och tidig upptäckt av kroniska sjukdomar.

5 HjärtLung fick två ansökningar godkända 2015 HjärtLung-skola – aktiv med hjärtsvikt: 450 000 kr HjärtLung-skola – aktiv med KOL: 450 000kr Totalt: 900 000:-

6 HjärtLung fick två ansökningar godkända 2016 Vägledning till bästa möjliga hälsa: 875.000:- Hälsoskola för invandrarkvinnor (Livstycket): 500.000:- Totalt: 1.375.000:-

7 Vägledning till bästa möjliga hälsa Syftet är att personer med kronisk sjukdom ska, som en del i sin egenvård, inspireras till att rusta sig inför sina kontakter med hälso- och sjukvården.

8 Vägledning till bästa möjliga hälsa En patientvägledning ska tas fram som stärker personens tilltro inför besöket hos vårdgivaren. Genom ett nära samarbete mellan patientföreträdare och en vårdorganisation kan vi skapa goda villkor för bästa möjliga hälsa hos patientgrupper som tillhör de stora folksjukdomarna hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL. Projektet är i sin förlängning tänkt att kunna bidra till att stärka fler diagnosgrupper än den huvudmålgrupp som ingår i projektet.

9 Projektorganisation Projektägare – Christine Cars-Ingels Styrgrupp – Christine Cars-Ingels, Pär Hommerberg, Anna Hertting, Dag Ström Projektledare – Dag Ström Arbetsgrupp - Region Jönköpings län: Yvonne Johansson, Göran Henriks, Anette Nilsson, Annmargreth Kvarnefors, Dag Ström

10 Referensgrupp Patientförbund Ante Nordqvist, Ung Cancer Professionsförbund Anna-Karin Trixe, Fysioterapeuterna Lisbeth Löpare, Vårdförbundet (ersättare Kristina Malm Jansson) Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter Ove Andersson, Sveriges Läkarförbund Ämnesföreträdare Tiny Jaarsma, professor, Egenvård, Linköpings Universitet Inger Ekman, professor, Personcentrerad Hälso- och Sjukvård Ev kompletteras med ytterligare något namn

11

12 Namnfrågan…. Vad skall projektet heta?

13 Vill du eller dina föreningskompisar delta i en patientpanel i höst? Vi söker nu deltagare till en patientpanel som ska träffas regelbundet under hösten.

14 Om patientpanelens uppdrag Med hjälp av patientpanelen, inklusive närstående, vill vi ta fram en modell för vägledning som kan inspirera personer med kronisk sjukdom till att rusta sig inför sina kontakter med hälso- och sjukvården. Vården har en särskild utmaning när det gäller personer med flera kroniska sjukdomar. Då är det speciellt viktigt att utgå från den enskilda personens förutsättningar - "Se mig som en individ - inte som en sjukdom."

15 Patientpanelens uppdrag Vi vill vi pröva innebörden av patient empowerment som är ett väletablerat begrepp inom den internationella patientrörelsen. Vi vill även testa möjligheten att introducera det svenska uttrycket patientkraft som börjat dyka upp alltmer i diskussionerna.

16 Patientpanel målgrupp Patienter och närstående inom diagnosgrupperna hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL. Vi riktar oss till både medlemmar i lokalföreningarna inom HjärtLung i Jönköpings län och andra personer inom dessa diagnosgrupper som har kontakt med hälso- och sjukvården vården i Region Jönköpings län. Vi utgår i första hand från personer som har kontakter inom primärvården.

17 Patientpanel plats Träffarna kommer att äga rum på Hälsocafét vid Qulturum, Ryhov.

18 Patientpanel metod Med metodstöd av Qulturum kommer det att arrangeras regelbundna aktiviteter under projekttiden för patientpanelen. De olika aktiviteterna kommer att ha workshopsliknande karaktär. Resultatet ska i ett senare skede kunna vara till nytta för flera patienter.

19 Kick off Projektet startar med en workshop måndagen den 29 augusti på Qulturum i Jönköping. Varmt välkomna!


Ladda ner ppt "Patientkraft Många av dagens kroniska sjukdomar kan förebyggas och behandlas. En förbättrad sjukvård är därför viktig för patientens välbefinnande. Men."

Liknande presentationer


Google-annonser