Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANVÄNDARCENTRERADE METODER Pelle Östberg, Daniela Baccarini & Lars Hult 2015-11-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANVÄNDARCENTRERADE METODER Pelle Östberg, Daniela Baccarini & Lars Hult 2015-11-11."— Presentationens avskrift:

1 ANVÄNDARCENTRERADE METODER Pelle Östberg, Daniela Baccarini & Lars Hult

2 PROGRAM Syfte och mål Innehåll Målgruppsanalys Behovsfångst Persona och scenario Värdeord och brukskvaliteter Tjänsteresa Case: Lisa, diabetessjuksköterska som ska använda Stöd och behandling. Läxa Nästa gång

3 SYFTE OCH MÅL Ge er metoder Bättre kravställare Nöjda användare Stödja användarcentrerat arbete !

4 ANVÄNDARE & ANVÄNDNING

5 MÅLGRUPPSANALYS

6 SEGMENTERING

7 BEHOVSFÅNGST

8 Rekrytering Intervjuguide Intervjumiljö Samtalsteknik Transkribering INTERVJUER Vill du fördjupa dig i intervjuteknik? Läs boken: Den kvalitativa forskningsintervjun – Kvale, Brinkmann

9 Hej! Jag heter Lisa

10 SEGMENTERING Nyinsjuknad Annan diagnos ex: ADHD, nedsatt syn Diagnos länge

11 INTERVJUER

12 BEHOVSKARTA

13 PERSONA OCH ANVÄNDARPORTRÄTT

14

15 Fyra beståndsdelar Person Vem handlar det om? Aktivitet Vad handlar det om? Plats Var är det? Drivkraft Varför gör personen det här? SCENARIO

16 Illustrerat scenarie från videotelefoni teckenspråkstolkning till sjukvårdsrådgivningen ILLUSTRERAT SCENARIO

17 BRUKSKVALITETER OCH VÄRDEORD 17

18 Vi kravställer endast funktioner

19 Överblickbarhet? – Påverkar det upplevelsen av användningen

20

21 Värdeord från videotelefoni teckenspråkstolkning till sjukvårdsrådgivningen Bildtelefoni

22 Generella och specifika kvaliteter Generella brukskvaliteter kan ” återanvändas ” och är relevanta mellan kategorier av produkter inom samma genre Specifika kvaliteter avser en viss typ av produkter och är inte självklart relevanta för andra kategorier Kompletterar riktlinjer – begreppen behöver beskrivas

23 Exempel – generella kvaliteter Dynamisk gestalt (framväxande form) Genomskinlighet (transparens) Handlingskaraktär (roll) Handlingsutrymme (handlingsmöjlighet) Självständighet (eget initiativ) Spelbarhet (motivation) Symbolvärde (prestige) Källa: Löwgren, J. och Stolterman, E (1998). Design av Informationsteknik - Materialet utan egenskaper. Studenlitteratur.

24 Exempel – specifika kvaliteter Aktualitet Auktoritet Identitet Integration Integritet Kontinuitet Närhet Precision Sammanfattande Sökbarhet Tillförlitlighet Tillgänglighet Totalitet Trovärdighet

25 1177.se Sökbarhet Precision Tillförlitlighet

26 NE.se Integritet Integration

27 Google och Yahoo! Integritet Integration

28 Sammanfattning Formulering av centrala kvaliteter för produkten innebär att veta vad vi vill uppnå med fokus på användningen Det är helhetsorienterade begrepp avsedda att vägleda designarbetet och stödja utvärdering av prototyper och produkter (jmf. vilka inslag som gör ett bra musikstycke eller en film) Många kvaliteter känner vi igen men kan vara svåra att formulera eller beskriva (vilket krävs för att kunna stödja designarbetet, ” tyst ” verksamhetskunnande är av naturliga skäl svårt att kommunicera)

29 Litteratur Löwgren, J. (2006). Articulating the use qualities of digital designs.In Fishwick, P. (ed.) Aesthetic computing, pp. 383–403. Cambridge, Mass.: MIT Press.© Massachussetts Institute of Technology, Hult, L. (2003). Publika Informationstjänster – En studie av den Internetbaserade Encyklopedins Bruksegenskaper. Doktorsavhandling, Linköpings universitet. Löwgren, J. och Stolterman, E. (2004). Design av Informationsteknik – Materialet utan egenskaper. Studentlitteratur. Rönn, M. (2001). Det problematiska kvalitetsbegreppet. Nordisk Arkitekturforskning, nr. 4, sid

30 PERSONA

31 SCENARIO

32 VÄRDEORD

33 TJÄNSTERESA

34 Designing the experience - LEGO

35

36

37

38

39 TJÄNSTERESA

40 VÄGEN FRAMÅT

41 Ni ska göra en egen tjänsteresa Instruktioner finns i mappen Avstämning, webinarium 9 december Om ni har frågor har er till oss: LÄXA

42 Gå igenom era tjänsteresor och ta del av andras erfarenheter. Ett nytt teoripass med tillhörande läxa. TACK! NÄSTA GÅNG 11/2


Ladda ner ppt "ANVÄNDARCENTRERADE METODER Pelle Östberg, Daniela Baccarini & Lars Hult 2015-11-11."

Liknande presentationer


Google-annonser