Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetet med våldsutövare. Medverkan - Familjefrid i GGVV Rei Malmros.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetet med våldsutövare. Medverkan - Familjefrid i GGVV Rei Malmros."— Presentationens avskrift:

1 Arbetet med våldsutövare

2 Medverkan - Familjefrid i GGVV Rei Malmros

3 Om Medverkan – Familjefrid i GGVV Arbetar med män, kvinnor och barn Arbetar med utsatta/bevittnande och utövare Startade 2008 Tillhör de fyra socialtjänsterna Finns på plats i hela GGVV Kontor i Gnosjö

4 Vad vi jobbar med: Stödsamtal Behandling Gruppverksamhet Föreläsning & utbildning för yrkesverksamma Rådgivning till yrkesverksamma

5 ”Våld är varje handling riktad mot annan person, som genom att den skrämmer, smärtar, skadar och kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill” Fysiskt våld Försummelse Latent våld Ekonomiskt våld Sexuellt våldPsykologiskt våld Materiellt våld

6 Våld i nära relation är en problematik som är fylld av skam och skuld. Utövare – ”jag har gjort fel – jag är fel” Utsatt – ”jag gör fel som inte lämnar- jag är fel – det kanske är mitt fel” Bevittnat – ”detta är fel – jag har kanske gjort någon fel eller underlåtet att agera” Alla har goda skäl för att var tysta och inte prata om våldet. Tystnaden gör att våldet kan fortgå. Skam, skuld och tystnad

7 Våldsproblematik Mående Kultur Vana  Känslor  Tankar  Betéende

8 Förklaringsmodell Glädje Nyfikenhet Förvåning Avsky Äckel Ilska Sorg Rädsla Skam Oro Rädsla Ilska Sorg Skuld Skam Trauma

9 Generationsöverföring

10 Miljöarvet Att vara utsatt är inte detsamma som att bli utövare/utsatt senare i livet men… Korrelation Att ”söka sin favoritkänsla” Nötallergi och medvetenhet

11 Preventivt arbete

12 Våld som verktyg Vad fick jag med mig i min verktygslåda? Vad vinner jag när jag använder våld?

13 Konsekvenser Våld som verktyg i nära relation Vad gör det med andra Vad gör det med mig Vad händer på lång sikt

14 Alkoholberoende Alkoholmissbruk Depression PTSD 20% 16% 19% 32% Psykiatriska symtom hos våldsutövare Antisocial personlighetstör. 20% Askeland mfl, 2012 n = 184 Sju av tio män uppfyllde kriterier för minst en psykiatrisk diagnos. GAD 5% Social fobi 11% Agorafobi 14% Tvångssyndrom 14% Dystymi 9%

15 Känslomässig försummelse Fysiskt våld 55% 79% Utsatthet - Relationstrauma hos våldsutövare (utsatt av förälder, släkting eller icke-släkting) 76% Askeland mfl, 2012 n = 192 Psykiskt våld 9% Sexuella trakasserier Sexuella övergrepp 18,3% 49% av förälder eller syskon 48% av förälder eller syskon 62% av förälder eller syskon 5%

16 4% av paren 12,5% av paren Johnson, 2006 Mixed sample, married Pittsburgh, 1970s 76% allvarligt våld 75% upptrappat våld 29% ömsesidigt våld 57% upprepat våld 60% av kvinnorna rädda för sina liv 28% allvarligt våld 28% upptrappat våld 69% ömsesidigt våld 8% upprepat våld 9% av kvinnorna rädda för sina liv Svårare att behandla Större maktobalans mellan man och kvinna Maktvåld (the intimate terrorist) Situations betingat våld Våldets funktion: Att utöva makt och kontroll Våldets funktion: Att undvika vanmakt, vinna konflikten, hämnas, få uppmärksamhet

17 Behandling Konceptualisering Psykologisk ryggsäck Ansvarsfrågan Tankescheman och betéenden Verktygslåda och alternativ Boostning/Vidmakthållande Föräldraskap

18 www.ivin.se En studie har gjorts via Linköpings universitet och professor Gerhard Andersson 2014 Signifikanta resultat i en RCT-studie avseende minskat våld och ökat psykiskt välmående

19 www.ivin.se Internetbaserad behandling för personer med aggressionsproblem i nära relationer. Kontakt med behandlare och klient sker på IVIN-plattformen med en säker inloggning (sms-kod) Bygger på KBT-principer ATV-Jönköping, Familjefridsteamet i Hässleholm, ATV-Täby och ATV-Kalmar

20 Vi behöver utöver fokus på våldet också ha fokus på att erbjuda alternativ till våldet och ingjuta hopp och mod att våga ta den, ofta lite jobbiga, nya och okända väg som det innebär! Alternativen då!?

21 Tack för visat intresse! Rei Malmros 0370 331258 rei.malmros@gnosjo.se Jag hoppas att ni får en riktigt fin sommar!


Ladda ner ppt "Arbetet med våldsutövare. Medverkan - Familjefrid i GGVV Rei Malmros."

Liknande presentationer


Google-annonser