Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brysselnätverket 7 juni 2016 Båstad. 13:30 Välkomnande och lägesuppdatering från vår EU- enhet 14:00 Den framtida sammanhållningspolitiken, vad händer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brysselnätverket 7 juni 2016 Båstad. 13:30 Välkomnande och lägesuppdatering från vår EU- enhet 14:00 Den framtida sammanhållningspolitiken, vad händer."— Presentationens avskrift:

1 Brysselnätverket 7 juni 2016 Båstad

2 13:30 Välkomnande och lägesuppdatering från vår EU- enhet 14:00 Den framtida sammanhållningspolitiken, vad händer efter 2020? Carin Peters 14:30 kortare bensträckare och kaffepåfyllning 14:45 Uppdatering från dagens värdkommun Båstad Brita Jervidalo Jensen 15:00 Bordet runt – vad är aktuellt i våra kommuner? 15:45 Internat i Bryssel under European week of the Regions and Cities (Open Days) den 13-14 oktober 2016 16:00 Tack och trevlig sommar! Dagordning

3 Lägesrapport Brysselnätverket Brysselnätverket, 7 juni 2016

4 Utvärdering av Brysselkontoret - Enkät - Intervjuer - Kontorsrapport Ny praktikant EU-projekt analyser Interreg Aktuellt från EU-enheten

5 Cirkulär ekonomi -Påverkan av nya lagförslag? Green Week 2016: "Investeringar för en grönare framtid” (30 maj – 3 juni 2016) Sustainable Energy week - Energiunionen (13-17 juni 2016) Klimat och Miljö

6 EIP on AHA -Ny allians i Skåne för hälsosamt och aktivt åldrande Europeisk plattform för hälsa -EU Health Policy Platform Hälsa

7 Seminarium om migration och inkluderande tillväxt, 9 juni Bryssel -KFSK, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne Handlingsplan för integration Projektmöjligheter inom en rad olika fonder och program Brysselbaserade nätverket ERLAI Migration och integration

8 Horisont 2020 - SSH-STEM integration -Tvärvetenskaplig forskning, samhällsutmaningar -FP9 EC Rekommendationer Sverige - Utbildning, integration, bostäder Övrigt och kommande

9 Den framtida sammanhållningspolitiken

10 Nuläge sammanhållningspolitiken Brysselnätverket - KFSK Båstad, 7 juni 2016 Carin Peters

11 Strukturfondspartnerskapet Skåne Blekinge Mätta Ivarsson; RS Ordf. Christina Mattisson; RB v. ordf. Pontus Lindberg; RS Ilmar Reepalu; RS Cristina Glad; RS Kent Mårtensson; KFSK Christer Wallin; KFSK Per Ola Mattsson; RB Sara Högelius; RB Lennart Förberg; RB Ingrid Hermansson; RB Gustav Nilsson; RB Jeanette Wennberg; LO, Kommunal Annika Westerlund; Unionen Vilmer Andersen; SKL Matz Hammarström; Länsstyrelsen Skåne Ingrid Lovén; Länsstyrelsen Blekinge Ulrika Arvidsson; Försäkringskassan Sofie Carlsson; Arbetsförmedlingen Per Eriksson; LU Maria Hofvendahl Svensson; LRF Magnus N:son Engelbäck; Företagarna Christoph Lukkerz; Nätverket Socialekonomi Lag (2007:459)

12 Strukturfonderna en del av ESI-fonderna

13 Strukturfonderna Skåne Blekinge Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Total Budget EU medel Europeiska Socialfonden 984 msek Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 491 msek Fokus ESF 16-17 Kompetensutveckling, integration, SME samt hälso- och sjukvård Systematiska insatser mot långtidsarbetslöshet med övergripande tema hållbar stadsutveckling Fokus ERUF 16-17 Hållbar stadsutveckling Koldioxidsnål ekonomi Bredband

14 Utmaningar för sammanhållningspolitiken Finanskrisen – måste försäkra oss om att offentliga investeringar är effektiva Migrationskrisen – EU:s budget inte tillräckligt flexibel för att möte utmaningarna Sammanhållningspolitiken – väsentlig andel av EU:s budget – effekterna ifrågasätts, komplicerat system för genomförande Måste vara innovativa för att sammahållningspolitiken ska vara kvar.

15 Slutsatser från Svereg 19-20 april Nära dialog med nationell nivå efterlystes Utgå ifrån befintliga strukturer och fora – Politikerforum, 8-mammagrupp, tjänstemannaforum etc. Sträva mot en gemensam svensk position (hur formerar vi oss i Skåne?) SKL samlande roll i arbetet Nationell dialogkonferens 27:e september på Münchenbryggeriet i Stockholm

16 Nyckelfrågor Flexibilitet: För att hantera nuvarande och framtida utmaningar som Europa står inför. Alltför mycket medel intecknade i fleråriga program. Konditionalitet: Medel ska betalas ut med motkrav. Tex betalas inte medel ut till MS som bryter om europeiska grundvärden. Proportionalitet: Ska alla länder/nivåer ha samma regelverk? Kan väl fungerande länder avlastas omfattande administrativa regler. Mervärde: Det blir avgörande för sammanhållningspolitikens budgettilldelning att kunna beskriva, med evidens och indikatorer, att den levererar ett mervärde för alla regioner och hela EU. Fokus och fotarbete: De regionala aktörerna, i samspel med nationell nivå och EU, måste veta vad man vill och kraftsamla runt gemensamma och tydliga positioner. Prioritera och fokusera!

17 Kontaktuppgifter Carin Peters Carin.peters@skane.se 040-675 34 98

18 Översyn av budgeten, MFF (Multiannual financial framework) Troligtvis tidig höst 2016 SKL 27 september 2016, Stockholm Målgrupp: förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner liksom på myndigheter och departement Program och anmälan kommer Processen framåt

19 Lägesuppdatering från kommunerna Vad är aktuellt hos er?

20 Tid: torsdag 13 oktober till fredag 14 oktober 2016, (lunch – lunch). Vi startar med lunch kl. 12:00 och avslutar med lunch kl. 13:00 dagen därpå. På kvällen den 13 oktober träffas vi för en gemensam middag. Målgrupp: Brysselnätverket samt kommunalt anställda som arbetar med EU-, migrations- och integrationsfrågor. Kostnad: Avgift för träffen är 1800 SEK per deltagare (exklusive moms). I avgiften ingår kostnad för samtliga måltider och fika samt övernattning. Resor bokas och bekostas av deltagarna själva. Anmäl dig senast den 1 juli 2016! Brysselinternat - migration & integration

21 25 augusti i Hässleholm (mer information kommer framöver). Brysselnätverkets sändlista har uppdaterats och vi kommer därför bjuda in en del nya kontaktpersoner, detta möte blir därför en bra uppstart inför hösten och inför internatet i Bryssel. Förslag på innehåll: Uppföljning: Sammanhållningspolitiken Tema: Infrastruktur/Transport Erfarenhetsutbyte och påverkansarbete. Hur formerar vi oss i våra kommuner? Nästa möte


Ladda ner ppt "Brysselnätverket 7 juni 2016 Båstad. 13:30 Välkomnande och lägesuppdatering från vår EU- enhet 14:00 Den framtida sammanhållningspolitiken, vad händer."

Liknande presentationer


Google-annonser