Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mex-dagarna 2015 Norrköping den 10 november Grävdirektivet / Utbyggnadsdirektivet Vad innebär direktivet? Hur påverkar det kommunerna? Per Henningsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mex-dagarna 2015 Norrköping den 10 november Grävdirektivet / Utbyggnadsdirektivet Vad innebär direktivet? Hur påverkar det kommunerna? Per Henningsson."— Presentationens avskrift:

1 Mex-dagarna 2015 Norrköping den 10 november Grävdirektivet / Utbyggnadsdirektivet Vad innebär direktivet? Hur påverkar det kommunerna? Per Henningsson SKL

2 Grävdirektivet / Utbyggnadsdirektivet  EU-direktiv som ska bli svensk lag 1/7 2016  Övergripande syfte: Direktivet ska bidra till att uppfylla målen i den digitala agendan för Europa  Problem: Bredbandsutbyggnaden går för långsamt - 85 % av kostnaderna för bredband är gräv- och andra byggkostnader.  Lösning: Genom att använda befintlig infrastruktur effektivare och underlätta när ny ska byggas ska utbyggnaden av bredband bli billigare och därmed nå fler.

3 Ny lag om åtgärder för billigare utbyggnad av bredband  Information om befintlig infrastruktur  Tillträde till befintlig infrastruktur  Information om planerade eller pågående bygg- och eller anläggningsprojekt  Samordning av offentligt finansierade bygg- eller anläggningsprojekt  Samlad information om krav och tillstånd för utbyggnad  Tvistlösning  Tillträde till byggnader/bredbandsinfrastruktur i byggnader (LEK)  Krav på bredbandsanslutning i nya byggnader (PBL)

4 Hur påverkas Kommunerna? Olika för olika kommuner men alla som är nätinnehavare berörs Nätinnehavare = den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en infrastruktur avsedd för tillhandahållande av 1. en transporttjänst 2. en tjänst för produktion, transport eller distribution av gas, el, uppvärmning eller vatten

5 Hur påverkas Kommunerna? forts. Alla nätinnehavare kommer behöva:  Informera om sin befintliga infrastruktur  Kunna besvara förfrågningar om tillträde till infrastrukturen  Informera om planerade bygg- och anläggningsprojekt  Kunna besvara förfrågningar om samordning av bygg- eller anläggningsprojekt med en bredbandsutbyggares projekt

6 Hur påverkas Kommunerna? forts. Som ägare av byggnader med hyresgäster/slutkunder:  skyldighet att under vissa förutsättningar ge tillträde till bredbandsinfrastruktur i byggnaden  skyldighet att under vissa förutsättningar ge tillträde till byggnaden för anläggande av bredbandsinfrastruktur om sådan saknas i byggnaden Som byggherre  Skyldighet att utrusta nya byggnader med bredbandsanslutning

7 Hur ska det gå till? Ännu oklart (proposition väntas i december)! Webbtjänsten ledningskollen.se kan komma att pekas ut som gemensam informationslösning men det kan även bli upp till nätinnehavaren att välja vilken digital informationslösning som ska användas

8 Ledningskollen - så mycket mer! Ledningskollen kan användas för att uppfylla utbyggnadsdirektivets krav på nätinnehavare Men tjänsten är mycket mer och används redan idag för att:  Skydda ledningar och annan infrastruktur  Minska störningar från arbeten  Underlätta samhällsplanering  Samordna arbeten Läs mer på: www.ledningskollen.sewww.ledningskollen.se

9 Frågor? Per Henningsson Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för juridik _________________________________ e-post: per.henningsson@skl.seper.henningsson@skl.se tel: 08 - 452 79 78


Ladda ner ppt "Mex-dagarna 2015 Norrköping den 10 november Grävdirektivet / Utbyggnadsdirektivet Vad innebär direktivet? Hur påverkar det kommunerna? Per Henningsson."

Liknande presentationer


Google-annonser