Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intro & anatomi Erik Lundström Ref: Neurologi, 4:e upplagan Kapitel 1 samt Principles of Neural Science, 4th Tack till Anja Smits (intro-bilder)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intro & anatomi Erik Lundström Ref: Neurologi, 4:e upplagan Kapitel 1 samt Principles of Neural Science, 4th Tack till Anja Smits (intro-bilder)"— Presentationens avskrift:

1 Intro & anatomi Erik Lundström Ref: Neurologi, 4:e upplagan Kapitel 1 samt Principles of Neural Science, 4th Tack till Anja Smits (intro-bilder)

2

3

4 Klassisk neurologi Charcot (1825-1895) Diagnostisk inriktad Stor patologisk anatomisk kunskap Studier av patienter som avlidit

5 Klassisk neurologi - behandling Parkinson - skakiga tåg Ataxi - hänga folk i galgar

6 Klassisk neurologi Diagnos - and adios Få möjligheter att behandla Observera, förklara, avvakta

7 Den nya neurologi Tidig diagnostik och intervention För att förebygga nervskada

8 Den nya neurologi - exemplet MS

9 MS behandling Kortison Betainterferon Glatirameracetat Immunglobuliner Metoxantrone Natalizumab Blodcellstranspantation i framtiden per oral betaferon, samt nya monoklonala antikroppar

10 Den nya neurologi - exemplet stroke

11 Stroke behandling Urakut behandling, Rädda hjärnan Inom 4,5 timmar Utvalda fall: intraarteriellt Sekundärprofylax Rökning BT Karotisoperation Blodfetter Warfarin ASA

12 Epilepsi 60 000 patienter i Sverige 10 000 är barn 30 % är refraktära

13 Epilepsi - går att operera

14 Språkcentrum lokaliseras

15 Parkinson

16 L-Dopa Dopaminagonist Enzymhämmare Apomorfin Duodopa Deep-brain stimulator

17 Del II Neuroanatomi Grundläggande begrepp Neurologens tankesätt

18 Topografi Centralt (hjärna och ryggmärg)? Perifert Muskel

19 Neurologisk status Högre funktioner Kranialnerver Motorik Sensorik Koordination Reflexer inklusive Babinski

20 Funktionsstörning BortfallRetning FörlamningEpilepsi Domning, känslebortfallMuskelkramper Afasi (dysfasi)Stickningar, parestesier Desinhibitions eller frikoppning - Babinskis tecken - Spasticitet - Förkortningsrefelx - Ofrivilliga rörelser Synfenomen

21 Nyckelbegrepp - högre funktion Medvetande - hur mäter man det? Afasi (dysfasi) - en språkstörning Dysartri - en artikulationsrubbning Ataxi - brist på koordination Apraxi Neglect

22 Översikt

23 Phineas Gage

24 13 sep 1848, PG, förman på bygge, 25 år, spett. Han använde ett järnspett för att packa ihop krutladdningen i ett borrat spränghål, när en gnista antände krutet. Laddningen gick av och skickade järnspettet som en projektil rakt igenom huvudet och hjärnan på Gage, in mellan vänster kindben och överkäke och ut högt uppe på hjässan. Spettet sägs ha landat cirka 25 meter längre bort.

25 Sänkt medvetande: a) Storhjärnshemisfärer (bilat) b) Formatio retikularis

26 Språket: lateraliserat till vä hemisfär

27 Högersidiga skador av (parietela) loben - neglect

28

29 Homunculus - sensorik och motorik

30 Variant av homunculus

31 Motorikens plan

32 Motorik

33 ”Pyramidbanan”

34 Tremor parkinson http://www.youtube.com/watch?v=gboQaXv9CuM&feature=PlayList&p=98FAD40AAC8200B1&playnext_from=PL&playnext=1&index=15 Dyskinesi vid Parkinson (Michael J Fox) http://www.youtube.com/watch?v=ECkPVTZlfP8 Intentionstremor http://www.youtube.com/watch?v=GQm8klm6ub8 Essentiell tremor http://www.youtube.com/watch?v=c6P29L5u5co Positiv Babinski http://www.youtube.com/watch?v=ZQh6zVxtYGc Klonus (YouTube) http://www.youtube.com/watch?v=0I9v42ycRKE Fällknivsfenomen (YouTube) http://www.youtube.com/watch?v=ovQkcw86pMo Undersökning av reflexer http://www.youtube.com/watch?v=qE7L_0w1tKs Neurologisk undersöknings-sida http://library.med.utah.edu/neurologicexam/html/home_exam.html http://www.youtube.com/watch?v=ECkPVTZlfP8 http://www.youtube.com/watch?v=GQm8klm6ub8 http://www.youtube.com/watch?v=c6P29L5u5co http://www.youtube.com/watch?v=ZQh6zVxtYGc http://www.youtube.com/watch?v=0I9v42ycRKE http://www.youtube.com/watch?v=ovQkcw86pMo http://www.youtube.com/watch?v=qE7L_0w1tKs http://library.med.utah.edu/neurologicexam/html/home_exam.html

35

36 Övre och nedre motorneuronskada Musketonu s Senreflexe r Babinski Atrofier av muskler Samtidig känsle- nedsättnin g Övre motorneuron Stegrad - spastisk pares StegradePositivNejIbland Nedre motorneuron Nedsatt - slapp pares Minskad - borfallen SaknasJaOfta Myogen skada Stickningar, parestesier Minskad - borfallen SaknasJaAldrig

37 Nyckelbegrepp Spasticitet Förkortningsreflex Rigiditet Paratoni Dystoni Myotoni Hypotoni

38 Koordination Proprioceptivt inflöde Cerebellum Afferenta eller efferenta förbindeler med kontralateral storhjärnshemisfär

39 Koordination

40 Tremor UppträderFörekommer vid Vilotromor I vila, dämpas av aktivering Parkinsons sjukdom Postural tremor Ej i vila, kommer vid statisk aktivering Essential tremor; fysiologisk tremor; tyreotoxikos Intentionstremor Ej i vila, kommer vid dynamisk aktivering Ataxi

41 Demo gångstilar


Ladda ner ppt "Intro & anatomi Erik Lundström Ref: Neurologi, 4:e upplagan Kapitel 1 samt Principles of Neural Science, 4th Tack till Anja Smits (intro-bilder)"

Liknande presentationer


Google-annonser