Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STADSUTVECKLINGSPROJEKTET LIDINGÖ CENTRUM ETT VARIERAT SMÅSTADSCENTRUM FÖR ALLA STADSUTVECKLINGSPROJEKTET LIDINGÖ CENTRUM ETT VARIERAT SMÅSTADSCENTRUM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STADSUTVECKLINGSPROJEKTET LIDINGÖ CENTRUM ETT VARIERAT SMÅSTADSCENTRUM FÖR ALLA STADSUTVECKLINGSPROJEKTET LIDINGÖ CENTRUM ETT VARIERAT SMÅSTADSCENTRUM."— Presentationens avskrift:

1 STADSUTVECKLINGSPROJEKTET LIDINGÖ CENTRUM ETT VARIERAT SMÅSTADSCENTRUM FÖR ALLA STADSUTVECKLINGSPROJEKTET LIDINGÖ CENTRUM ETT VARIERAT SMÅSTADSCENTRUM FÖR ALLA

2 Stockholm VARFÖR BEHÖVS STADSUTVECKLINGS- PROJEKTET LIDINGÖ CENTRUM? I ARBETET MED ÖVERSIKTSPLAN 2012 IDENTIFIERADES ETT BEHOV AV ETT UTVECKLAT CENTRUM MED: TYDLIGARE CENTRUMKÄRNA STÖRRE UTBUD AV KOMMERSIELL SERVICE OCH KOMMUNIKATIONER CENTRALA, ATTRAKTIVA MÖTESPLATSER FLER BOSTÄDER I KOLLEKTIVTRAFIKNÄRA LÄGEN KONKURRENSKRAFTIGT CENTRUM I EXPANSIV REGION VARFÖR BEHÖVS STADSUTVECKLINGS- PROJEKTET LIDINGÖ CENTRUM? I ARBETET MED ÖVERSIKTSPLAN 2012 IDENTIFIERADES ETT BEHOV AV ETT UTVECKLAT CENTRUM MED: TYDLIGARE CENTRUMKÄRNA STÖRRE UTBUD AV KOMMERSIELL SERVICE OCH KOMMUNIKATIONER CENTRALA, ATTRAKTIVA MÖTESPLATSER FLER BOSTÄDER I KOLLEKTIVTRAFIKNÄRA LÄGEN KONKURRENSKRAFTIGT CENTRUM I EXPANSIV REGION Länk: Översiktsplan 2012 - Lidingö stadÖversiktsplan 2012 - Lidingö stad

3 VISION OCH MÅL – PLANPROGRAMMET CENTRUM-TORSVIK PLANPROGRAMMET FÖRTYDLIGAR CENTRUMS KVALITÉER OCH UTGÖR UNDERLAG FÖR DEN FORTSATTA PLANERINGEN. VISION OCH MÅL – PLANPROGRAMMET CENTRUM-TORSVIK PLANPROGRAMMET FÖRTYDLIGAR CENTRUMS KVALITÉER OCH UTGÖR UNDERLAG FÖR DEN FORTSATTA PLANERINGEN. ”Centrum/Torsvik ska vara en attraktiv, spännande och miljösmart stadsdel.” Varierat, småskaligt, anpassat till platsen Länk: Planprogrammet Centrum-TorsvikPlanprogrammet Centrum-Torsvik

4 EN HÄLSOSAM OCH HÅLLBAR STADSUTVECKLING LIDINGÖ CENTRUM SKA VARA EN ATTRAKTIV, SPÄNNANDE OCH MILJÖSMART STADSDEL. VI UTVECKLAR CENTRUM FÖR DAGENS OCH MORGONDAGENS LIDINGÖBOR. EN HÄLSOSAM OCH HÅLLBAR STADSUTVECKLING LIDINGÖ CENTRUM SKA VARA EN ATTRAKTIV, SPÄNNANDE OCH MILJÖSMART STADSDEL. VI UTVECKLAR CENTRUM FÖR DAGENS OCH MORGONDAGENS LIDINGÖBOR.

5 LIDINGÖ CENTRUM - SMÅSTADSKÄNSLA I ÖPPET OCH LUFTIGT UTOMHUSCENTRUM SMÅSKALIGA, ATTRAKTIVA YTOR ANPASSADE FÖR MÄNNISKOR OCH UTVECKLAD HANDEL TRYGGA STRÅK SOM FRÄMJAR MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR LIDINGÖS KNUTPUNKT KVALITATIVA VÄG- OCH PARKERINGS- LÖSNINGAR MÖJLIGT ATT REALISERA I ETAPPER LIDINGÖ CENTRUM - SMÅSTADSKÄNSLA I ÖPPET OCH LUFTIGT UTOMHUSCENTRUM SMÅSKALIGA, ATTRAKTIVA YTOR ANPASSADE FÖR MÄNNISKOR OCH UTVECKLAD HANDEL TRYGGA STRÅK SOM FRÄMJAR MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR LIDINGÖS KNUTPUNKT KVALITATIVA VÄG- OCH PARKERINGS- LÖSNINGAR MÖJLIGT ATT REALISERA I ETAPPER

6 PLATSER OCH STRÅK PARKER, GATOR OCH TORG ÄR OFFENTLIGA MÖTESPLATSER OCH UTGÖR STOMMEN I LIDINGÖ CENTRUMS UTVECKLING Möjlig aktivitetsyta Sommar, vinter, höst och vår Möjlig paviljong/öppen förskola Befolkar och stödjer parkrummet

7 TRYGGHET KÄNSLAN AV TRYGGHET I EN STADSMILJÖ BEROR PÅ MÅNGA FAKTORER. VIKTIGT ÄR ATT PLANERA FÖR MILJÖER DÄR EN KÄNNER ATT DET FINNS MÄNNISKOR I NÄRHETEN SOM SER EN. FASADER UT MOT GATOR OCH PARKER GÖR ATT DET BLIR LIV I FÖNSTREN OCH TRYGGARE STADSMILJÖ. TRYGGHET KÄNSLAN AV TRYGGHET I EN STADSMILJÖ BEROR PÅ MÅNGA FAKTORER. VIKTIGT ÄR ATT PLANERA FÖR MILJÖER DÄR EN KÄNNER ATT DET FINNS MÄNNISKOR I NÄRHETEN SOM SER EN. FASADER UT MOT GATOR OCH PARKER GÖR ATT DET BLIR LIV I FÖNSTREN OCH TRYGGARE STADSMILJÖ. Analyser som den på bilden hjälper oss förstå vilka platser som vi behöver arbeta extra med för skapa trygghet

8 Foto Matton LEJONSTIGEN Förstärkning av stråk och rörelser mellan centrums olika delar LEJONSTIGEN Förstärkning av stråk och rörelser mellan centrums olika delar Möjlig sektion med koppling mellan Stockholmsvägen och Floravägen Två nya byggnader och en sänkt gatunivå skulle kunna ge en ny stadsgata. På taket av den ena byggnaden kan parken få en förlängning och avslutas i en terrass.

9 HANDELSLÄGEN Ett livskraftigt centrum behöver bra förutsättningar för handel och service. Planering och samverkan för ett attraktivt småstadscentrum. HANDELSLÄGEN Ett livskraftigt centrum behöver bra förutsättningar för handel och service. Planering och samverkan för ett attraktivt småstadscentrum.

10 PARKERING Färger och ljus gör parkeringsgaraget tryggt och trevligt. Bild: mallofscandinavia.se Möjlighet att ladda elbilen medan du handlar. Bild: uppladdning.nu System med gröna och röda lampor visar vart det finns lediga platser. Bild: focuselectronic.se ETT LIVSKRAFTIGT CENTRUM KRÄVER GOD TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA TRAFIKSLAG. VÄLPLACERADE PLATSER FÖR CYKLAR OCH MODERNA, TILLGÄNGLIGA BILGARAGE UNDER DEN NYA BEBYGGELSEN OCH KANTSTENSPARKERINGAR GÖR DET ENKELT ATT NÅ CENTRUM Cykelparkering placeras i bra lägen för att uppmuntra cykling. 10 cykel- parkeringar ryms på samma yta som en bilparkering. Bild: malmo.se

11 GATUMILJÖ OCH FRAMKOMLIGHET TRIVSAMMA GATUMILJÖER DÄR OLIKA FOTGÄNGARE, CYKLISTER, BILAR OCH BUSSAR FUNGERAR BRA TILLSAMMANS MED GOD FRAMKOMLIGHET. GATUMILJÖ OCH FRAMKOMLIGHET TRIVSAMMA GATUMILJÖER DÄR OLIKA FOTGÄNGARE, CYKLISTER, BILAR OCH BUSSAR FUNGERAR BRA TILLSAMMANS MED GOD FRAMKOMLIGHET.

12 TIDPLAN

13 MARKANVISNINGAR INTRESSEANMÄLNINGAR OCH DIALOG MED AKTÖRER TEKNISKA UTREDNINGAR GATOR, TRAFIK, VA, DAGVATTEN, LEDNINGSINFRASTRUKTUR, MILJÖ, UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS, HÅLLBARHET DETALJPLANERING UTFORMNING OCH GESTALTNING KVARTERSMARK MARKANVISNINGAR INTRESSEANMÄLNINGAR OCH DIALOG MED AKTÖRER TEKNISKA UTREDNINGAR GATOR, TRAFIK, VA, DAGVATTEN, LEDNINGSINFRASTRUKTUR, MILJÖ, UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS, HÅLLBARHET DETALJPLANERING UTFORMNING OCH GESTALTNING KVARTERSMARK PÅ GÅNG JUST NU

14


Ladda ner ppt "STADSUTVECKLINGSPROJEKTET LIDINGÖ CENTRUM ETT VARIERAT SMÅSTADSCENTRUM FÖR ALLA STADSUTVECKLINGSPROJEKTET LIDINGÖ CENTRUM ETT VARIERAT SMÅSTADSCENTRUM."

Liknande presentationer


Google-annonser