Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Judendom Omarbetad från Linda Svenmans orginal Vem är jude? Den vanligaste förklaringen är den som fötts av en judisk mor. En del tycker att det räcker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Judendom Omarbetad från Linda Svenmans orginal Vem är jude? Den vanligaste förklaringen är den som fötts av en judisk mor. En del tycker att det räcker."— Presentationens avskrift:

1

2 Judendom Omarbetad från Linda Svenmans orginal

3 Vem är jude? Den vanligaste förklaringen är den som fötts av en judisk mor. En del tycker att det räcker med att ha en judisk far. De som konverterar.

4 Hur konverterar man? Studera för en rabbin. Genom att deltaga i det judiska religiösa livet en längre tid. Ett förhör av tre judiska män som avgör om du är redo att bli jude Ett rituellt bad, då din själ ersätts av en judisk själ eller livsande.

5 Hur har religionen uppkommit? Tidigare religion? Var? När? Hur? Grundare?

6 Historik Människorna trodde på olika gudar för varje fas i livet. De tillverkade gudabilder och tillbad dem. Abraham och Moses slöt förbund med en Gud.

7 Abraham Abraham såg i livet som en helhet där alla och allt hängde ihop och då behövde man bara en Gud. Abraham slöt ett förbund (pakt) med Gud ca 2000-1700 fvt och blev därmed Judarnas stamfader.

8 Abraham Abraham levde i Mesopotamien, dagens Irak. Abraham lovade att leva som förebild för alla andra folk. Gud lovar den barnlöse Abraham en stor släkt som skulle vara Guds speciella folk samt landet Kanaan, dagens Israel. Som tecken på förbundet lovar Abraham att omskära sina kommande söner på åttonde dagen.

9

10 Abraham Abraham och hans fru Sara får inga barn tillsammans och börjar bli gamla. I stället får Abraham sonen Ismael tillsammans med deras tjänsteflicka Hagar. Tillslut blir även Sara gravid och får sonen Isak. Efter mycket gräl tvingas Hagar och Ismael flytta. Från Ismael härstammar världens araber. (detta är den judiska och kristna versionen…) Hagar och Ismael i öknen

11 Abraham Abraham testas på flera sätt av Gud. Bland annat ber Gud Abraham att offra sin son Isak i landet Moria. Abraham lyder Guds som i sista stund tar tillbaka sin befallning.

12 Josef Abrahams barnbarnsbarn som säljs av sina avundsjuka bröder till Egyptiska köpmän. Kan tyda drömmar och hjälper efter hand Farao att tyda sina drömmar. Med hans hjälp kan Egypten blomstra trots hungersnöd i områdena runt om.

13 Moses Växer upp hos Farao men vill efter hand flytta från Egypten med sitt egna folk. Befriar efter kamp med Farao det judiska folket från fångenskapen i Egypten och leder dem till Abrahams land. Den största delen av resan gick genom Sinais öken. Gud följde med dem hela tiden och gav dem mat och vatten.

14 Moses

15 På berget Sinai slöt Gud ett förbund med Moses för ca 3 200 år sedan. Gud gav Moses Torah, dvs de två stentavlorna med de tio budorden på. Judarna lovade att lyda Gud och Gud lovade vara judarnas Gud

16 Grundare och när Moses räknas som judendomens grundare då han tog emot stentavlorna av Gud för 3200 år sedan. Abraham räknas som stamfadern

17 Var? I Kanaans land (dagens Israel)

18 Forts. judisk historia Se klippen på nätet: Moses till medeltiden: https://www.youtube.com/watch?v=wkYCzivjXmQhttps://www.youtube.com/watch?v=wkYCzivjXmQ Medeltid till idag: https://www.youtube.com/watch?v=NotSQr-cXx8: https://www.youtube.com/watch?v=NotSQr-cXx8

19 Var finns religionen i dag? Utspridda över hela världen sammanlagt ca 14 miljoner. 6 miljoner bor i USA. 5 miljoner i Israel. 3 miljoner i Ryssland. 1,5 miljoner i Europa, ca bor i 20 000 i Sverige.

20 Var finns religionen i dag?

21 Gudsbegrepp Judendomen är den första monoteistiska religionen (tron på en enda Gud). Gud är allsmäktig och hela universums skapare Människan är Guds avbild.

22 Gudsbegrepp Gud finns överallt, men går inte att se. Guds namn är heligt JHWE och får inte uttalas. När en jude läser detta i en text säger de Herren automatiskt. Gud är utan början och utan slut.

23 Guds utvalda folk I Moseböckerna står det att Gud har valt judarna till sitt egendomsfolk. Utvaldheten har inneburit att judarna anförtrotts den tunga och otacksamma uppgiften att framföra Guds budskap till människorna. Judarnas utvaldhet har alltså endast religiös innebörd och har inget med politik, makt och pengar att göra.

24 Meningen med livet Livsuppgift att vara ”Guds vittnen” bland jordens alla folkslag. De ska visa och förklara vad Gud vill till andra folk. Judarna vill leva länge och i bra gemenskap med sina medmänniskor och Gud. Till slut kommer hela världen att bli rättvis fredlig och god.

25 Meningen med livet Om judarna håller fast vid förbundet med Gud, kommer hela världen till slut att bli rättvis fredlig och god. När detta sker går vi in i den messianska tiden. Den fredliga tiden kommer att inledas genom att en ”fredsfurste” också kallad Messias, kommer att ta makten.

26 Judiska trosbekännelsen Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft.

27 Vad händer när man dör Det står inte mycket om livet efter detta i Tanak. Dödsriket nämns, men det finns ingen egentlig beskrivning av hur det ser ut där. Många troende judar lämnar därför frågan till Gud.

28 De heliga skrifterna, den judiska bibeln - Tanakh Benämningen är bildad av begynnelsebokstäverna i de tre huvudavdelningarna: Tora (Lagen, dvs. Moseböckerna), Neviim(Profeterna) och Ketuvim (Skrifterna). Av Bibelns böcker har Toran, som bl a innehåller de tio budorden, den avgjort största betydelsen. Ordet Tora kan härledas från ett hebreiskt ord som betyder ”lära”.

29 Heliga skrifter Toran Enligt traditionen skall det judiska folket ha fått Toran för mer än 3 000 år sedan efter uttåget ur Egypten. Toran anses ha gudomligt ursprung. Toran börjar med skapelseberättelsen och slutar med Moses död.

30 Heliga skrifter Toran Torarulle Toran är skriven på hopfogade ark av pergament. Toran är skriven på hebreiska, som läses från höger till vänster.

31 Heliga skrifter Talmud Det finns flera heliga skrifter än Toran. Talmud är en skrift som tolkar Toran.

32 Religiös plats Synagoga, samlingsplats för gudstjänst, böner, studier.

33 Religiös ledare Rabbinen, har studerat de religiösa texterna och hjälper och undervisar folk i att tyda skrifterna och lagarna.

34 Kläder Männen har en kippa som är en liten mössa. Det står i Talmud att mannen ska täcka sitt huvud för att visa sin respekt för Gud. Det gäller särskilt vid bön, och är ett måste i synagogan. Tefillin, remmar med en kapsel som innehåller handpräntade pergamentremsor med ord ur Tora. Bärs vid vardagsbön av traditionstrogna män.

35 Sabbat Sabbaten inleds på fredagens kväll vid solnedgången. Många går till synagogan för fredagsbön ( män i störst utstr.).

36 Sabbat På sabbatsbordet finns 2 sabbatsljus (kan vara fler) 2 skivade hela sabbatsbröd övertäckta med en duk. 1 vinbägare av silver (eller glas)

37 Sabbat Challaduken täcker de båda flätade bröden, Challa, som skall finnas på sabbatsbordet. Sabbatsljusen ska tändas 20 minuter innan solen går ner.

38 Sabbat Oftast är det mamman som gör det. Den som tänt ljusen läser en välsignelse.

39 Sabbat Pappan välsignar barnen, sedan läser han en bön med en bägare vin i handen. Alla tvättar händerna. Duken över bröden tas bort. Pappan bryter brödet och doppar det i salt och läser en välsignelse över det.

40 Sabbat Alla andra får också av brödet. Då är sabbaten invigd och helgad och allt onödigt arbete är förbjudet. Nu ska de vila och umgås med familj och vänner i lugn och ro.

41 Sabbat Sabbaten slutar på lördagen strax efter solens nedgång.

42 Högtider

43 Högtider Stora högtider Rosh Hashana Jom Kippur Channukka

44 Högtider Firas en till två dagar i september Man blåser i Shófar för andlig väckelse Synagogan är klädd i vitt och en del människor är klädda i vita kläder Rosh Hashana - Judiskt nyår

45 Man äter äpplen och honung, honungskakor och ”nya” frukter Man skickar nyårskort och ber om förlåtelse för året som gått Rosh Hashana inleder 10 dagar av ånger och eftertanke och avslutas av högtiden Jom Kippur - Försoningsdagen Högtider Rosh Hashana - Judiskt nyår

46 Är årets heligaste dag. När högtiden börjar efter solnedgången börjar fastan. Barn under nio år ska inte fasta. Vid nio års ålder ska man successivt tränas till längre fasta När pojkar fyllt 12 år och flickor 13 år fastar de på samma sätt som vuxna. Högtider Jom Kippur - Försoningsdagen

47 Under de tio dagarna mellan Rosh Hashana och Jom Kippur är det viktigt att be om förlåtelse till dem som man gjort orätt mot under det senaste året. Det är lika viktigt att förlåta dem som ber om förlåtelse. Högtider Jom Kippur - Försoningsdagen

48 På kvällen på Jom Kippurdagen, när stjärnorna blivit synliga, äter man en festlig måltid. Sedan välsignar pappan barnen. Pappan går till Synagogan för aftongudstjänst. Högtider Jom Kippur - Försoningsdagen

49 I synagogan avslutas dagen först med en gemensam trosbekännelse. Sedan blåser man en lång ton på Shófarn. Högtider Jom Kippur - Försoningsdagen

50 Högtider Channukka- Ljusfesten Pågår i 8 dagar Firar minnet av när judiska soldater tog tillbaka sitt tempel från avgudadyrkare och återinförde gudstjänsten där.

51 Högtider Chanuka- Ljusfesten Enligt legenden sökte soldaterna efter olja som de skulle ha till ljusstaken som fanns där. Det fanns bara tillräckligt med olja för en dag. De hällde oljan i ljusstaken och den räckte i åtta dagar. Därför firas Chanuka under åtta dagar.

52 Högtider Levande ljus tänds varje kväll i åtta kvällar. Ett ljus den första kvällen, två den andra kvällen osv. Den åttaarmade ljusstaken har Plats för ett nionde ljus.Det nionde ljuset kallas för tjänaren. Med tjänaren Tänder man de andra ljusen Barnen brukar få presenter på Chanukka. Chanuka- Ljusfesten

53 Högtider De tre pilgrimshögtiderna Pesach Shavuot Sukkot

54 Högtider Pesach Judisk påsk Varar i åtta dygn utanför Israel, och sju i Israel. Då firar man Moses och judarnas uttåg ur Egypten. Pesach betyder gå förbi.

55 Högtider Pesach Dödens ängel skonade alla judar i Egypten den natt när allt förstfött skulle dö. Dödsängeln gick förbi judarnas dörrar - Pesach

56 Högtider Pesach Under Pesach ska det inte finnas bröd bakat med jäst i huset. Då äter man osyrat bröd istället (som tunnbröd) Det är så för att judarna inte hann jäsa sitt bröd när de skulle fly ur Egypten.

57 Högtider Pesach Första och andra kvällen firar man seder. Seder betyder ordning. Det finns särskillda regler för hur man ska äta och dricka under sedermåltiden.

58 Sedermåltid Rätterna är symboliska och ska påminna om erfarenheterna av fångenskap och frihet.

59 Sedermåltid Symboliserar: Påsklammet, offret i samband med den tionde plågan. Symboliserar: Sorgen över det nedbrunna templet Ett hårdkokt vidbränt äggEtt rostat ben från lamm Pepparrot Persilja Fruktblandning (äpple, kanel mm.) Skål med saltvatten Matzot, det osyrade brödet Symboliserar: Slaveriet i Egypten, bitter smakSymboliserar: ”Murbruket” som användes vid slavarbetet Symboliserar: Judarnas tårar Symboliserar: Färden genom röda havet, doppas i saltvatten Symboliserar: Den hastiga flykten från Egypten, då brödet inte hann jäsa

60 Högtider Pesach Under sedermåltiden sjunger man och berättar berättelser ur Haggada. Haggada betyder berättelse och innehåller berättelser om Pesach. Pesach firas också som en vårhögtid, då vintern är slut och det börjar växa i naturen.

61 Högtider Shavuot, Judisk pingst eller veckofesten Då firar man minnet av när Moses fick guds tio budord på berget Sinai.

62 Högtider Sukkot Lövhyddehögtiden Då firar man minnet av ökenvandringen, då de bodde i sukor, hyddor av löv

63 Högtider Sukkot Då ska man om man kan bygga en lövkoja. Är också en skördefest

64 Kosher I Toran finns reglerna om vad man får och inte får äta (3 Mos 11 och 5 Mos 14). Där skiljer man mellan föda som är koscher (riktig) och icke koscher.

65 Kosher Djuren måste vara slaktade på ett speciellt sätt. Det är för att djuret skall känna minsta möjliga smärta.

66 Kosher Alla frukter och grönsaker är tillåtna. Fiskar med fjäll och fenor får man äta, men ej skaldjur.

67 Kosher Samtliga tamfåglar, djur som är idisslare och har kluvna klövar är tillåtna att äta. Det är alltså förbjudet att äta exempelvis svinkött.

68 Kosher Det är inte tillåtet att äta blod och därför avlägsnas blodet dels vid slakten och dels genom att köttet saltas före tillredningen.

69 Kosher En annan regel är att man inte får äta kött- och mjölkprodukter vid samma måltid (”Du skall inte koka en killing i dess moders mjölk”; 5 Mos 14:21).

70 Från vaggan till graven Omskärelsen Bar/Bat Mitza Äktenskapet Död och begravning

71 Från vaggan till graven Omskärelsen Åtta dagar efter födseln. Då skär man bort förhuden på pojkarnas penis. Det visar att han är med i Abrahams förbund med Gud.

72 Från vaggan till graven Bar/Bat Mitzva Motsvarar ungefär vår konfirmation. Sker när flickorna är 12 år och när pojkarna är 13 år. Är en högtidlighet i synagogan

73 Från vaggan till graven Bar/Bat Mitzva De har då lärt sig så mycket om sin tro att de själva kan ansvara för den. Bat Mitzva betyder budets dotter. Bar Mitzva betyder budets son.

74 Från vaggan till graven Äktenskapet Vigseln sker inför en rabbin. Brudparet står under en baldakin som symboliserar det blivande hemmet. Bruden får en ring

75 Från vaggan till graven Äktenskapet Makarna skriver på ett äktenskapsbevis. Brudparet dricker ur ett vinglas för att symbolisera att de ska dela livets bördor. Sedan trampar brudgummen på glaset för att påminna om de två förstörda templen.

76 Från vaggan till graven Död/begravning Den döde ska begravas så snabbt som möjligt. Den döde tvättas och läggs i en enkel kista av ett begravningssällskap. Den äldste sonen ska läsa en särskild bön kaddish under begravningen.

77 Från vaggan till graven Död/begravning Efter begravningen brukar släktingarna hålla en shiva, en särskild sorge- period, i sju dagar. Efter en månad bör en gravsten sättas upp. Judarna lägger inte blommor på gravarna utan små stenar

78 Olika riktningar Reformjudendom Håller inte så hårt på mat- och sabbatsreglerna. Män och kvinnor ber tillsammans i synagogan. De har kvinnliga rabbiner också.

79 Olika riktningar Ortodox judendom Anser att det inte går att översätta de heliga texterna eller omtolka dem till modern tid. Håller hårt på de religiösa reglerna

80 Olika riktningar Konservativ judendom Mellanform av reformjudendom och ortodox judendom. Vill göra några omtolkningar, men behålla det mesta som det var från början.

81 Olika riktningar Kulturell judendom Tror inte på Gud eller går på Gudstjänster. Känner sig som judar och äter judisk mat, lyssnar på judisk musik och träffar andra judar under de judiska högtiderna. De tycker det är vikigt att bevara och utveckla viktiga judiska traditioner.

82 Antisemitism Detta har utnyttjats i antisemitiskt syfte för att påstå att judarna anser sig för mer än andra. ANTISEMITISM Antisemitism innebär uttryckt i klartext judehat. Företeelsen har funnits sedan antikens dagar och har under tidernas lopp framträtt under många olika former, alla riktade mot judar. Ordet hänger samman med att hebreiskan är ett semitiskt språk. Benämningen i sin tur förklaras av att de som talar dessa språk har ansetts härstamma från Noas son Sem. Själva beteckningen antisemitism myntades första gången 1873 i en även till svenska översatt skrift Der Sieg des Judentums über den Germanentum, författad av en tysk journalist. Redan här framgår att det är fråga om judehat och inget annat. Förintelsen Förintelsen

83 Källor http://jinge.se/index.php/allmant/menar-de-allvar-med-jom-kippur.htm 2008-03-31 12.00http://jinge.se/index.php/allmant/menar-de-allvar-med-jom-kippur.htm 2008-03-31 http://www.jf-stockholm.org/judendom/ 2008-03-31, 12.50http://www.jf-stockholm.org/judendom/ http://attblijude.blogspot.com/2007/10/att-konvertera-till-judendom.html 2008-03-31, 13.00http://attblijude.blogspot.com/2007/10/att-konvertera-till-judendom.html 2008-03-31 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/e/e8/20070703092952!Rabbin_Yomtob_Kalfon.jpg 2008-03-31, 13.00 http://attblijude.blogspot.com/2007_08_01_archive.html 2008-03-31, 13.15http://attblijude.blogspot.com/2007_08_01_archive.html 2008-03-31 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Seder_Plate.jpg/800px-Seder_Plate.jpg 2008-03-31, 21.12 http://cache.eb.com/eb/image?id=96042&rendTypeId=4 2008-03-31, 21.15http://cache.eb.com/eb/image?id=96042&rendTypeId=4 http://www.sakerhetspolitik.se/upload/Kartor/Små%20kartor/Israel-Palestina.jpg 2008-03-31, 21.30http://www.sakerhetspolitik.se/upload/Kartor/Små%20kartor/Israel-Palestina.jpg http://www.biblestudy.org/maps/journey-of-abraham-to-promised-land.jpg 2008-03-31, 22.20http://www.biblestudy.org/maps/journey-of-abraham-to-promised-land.jpg http://catholic-resources.org/Images/Abraham.jpg 2008-03-31, 22.20http://catholic-resources.org/Images/Abraham.jpg http://www.jesuswalk.com/greatprayers/images/jh_hartley_moses_prayer419x600.jpg 2008-03-31, 22.20http://www.jesuswalk.com/greatprayers/images/jh_hartley_moses_prayer419x600.jpg http://www.pumpkinvinebaptistchurch.org/images/Moses.gif 2008-03-31, 22.20http://www.pumpkinvinebaptistchurch.org/images/Moses.gif http://images.google.se/imgres?imgurl=http://biblia.com/jesusm/moses-red- 40.jpg&imgrefurl=http://biblia.com/jesusbible/exodus1.htm&h=275&w=388&sz=40&hl=sv&start=18&tbnid=P0obds FGdWSRHM:&tbnh=87&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3DMoses%26gbv%3D2%26hl%3Dsv%26sa%3DG 2008-03-31, 22.30 www.minfrid.se/frid-filer/moses.jpg 2008-03-31, 22.30 http://www.edu.fi/svenska/distansgymnasiet/ny_laroplan/religion/religion4/kuvat/Worldreligion.png 2008-03-31, 23.40 http://adloyada.typepad.com/adloyada/images/img_0584.JPGhttp://adloyada.typepad.com/adloyada/images/img_0584.JPG 2008-04-07, 0.00

84 http://www.jewishrecipes.org/jewish-cookbooks/kosher-cookbook-images/is-it-kosher-1583306161-L.jpg 2008-04-07, 0.00 http://www.marxists.org/history/ussr/art/photography/workers/georgia/kosher-butcher.jpghttp://www.marxists.org/history/ussr/art/photography/workers/georgia/kosher-butcher.jpg 2008-04-07, 0.15 http://www.vitaminsidan.se/fragor-svar-vitaminer-mineraler-kosttillskott-2http://www.vitaminsidan.se/fragor-svar-vitaminer-mineraler-kosttillskott-2 2008-04-07, 0.20 http://www.turisturaj.cz/images/Plzen_synagoga_zima.JPGhttp://www.turisturaj.cz/images/Plzen_synagoga_zima.JPG 2008-04-07, 0.30 http://www.machiaharrive.com/IMG/arton63.jpghttp://www.machiaharrive.com/IMG/arton63.jpg 2008-04-07, 0.30 http://www.halsomalet.se/upload/mjolk.jpghttp://www.halsomalet.se/upload/mjolk.jpg 2008-04-07, 0.30 http://hemsidor.torget.se/users/p/perkroon/images/rosenzweig.gifhttp://hemsidor.torget.se/users/p/perkroon/images/rosenzweig.gif 2008-04-07, 11.30 http://www.sefarad.as/images/shabat.jpghttp://www.sefarad.as/images/shabat.jpg 2008-04-08, 16.00 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Bread_and_wine.svg/673px- Bread_and_wine.svg.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Bread_and_wine.svg/673px- Bread_and_wine.svg.png 2008-04-08, 16.30 http://www.gailit.se/bildbalt/LV/Riga_Synagoga_2_340.jpghttp://www.gailit.se/bildbalt/LV/Riga_Synagoga_2_340.jpg 2008-04-08, 16.30 http://www.brianbaumley.com/roshhashana.jpghttp://www.brianbaumley.com/roshhashana.jpg 2008-04-08, 21.00 http://www.dylangreene.com/custom/dylan/images/roshhashana.pnghttp://www.dylangreene.com/custom/dylan/images/roshhashana.png 2008-04-08, 21.40 http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.talmud.de/cms/uploads/pics/jomkippur_synagoge.jpg&img refurl=http://www.talmud.de/cms/Jom_Kippur_der_Tag_der.180.0.html&h=453&w=350&sz=46&hl=sv&start =2&um=1&tbnid=sdjZ4Yw_kD11OM:&tbnh=127&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3DJom%2BKippur%2B%2 6um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DN 2008-04-08, 21.50 http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.ikg- wien.at/static/unter/img/re/yom_fuersprgeb_anim.gif&imgrefurl=http://www.ikg- wien.at/static/unter/html/re/JomKippur.htm&h=360&w=270&sz=27&hl=sv&start=12&um=1&tbnid=HITsN07 RBRG6cM:&tbnh=121&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3DJom%2BKippur%2B%26um%3D1%26hl%3Dsv%2 6sa%3DN 2008-04-08, 23.20 Källor

85 http://rabbibarbara.com/sitebuilder/images/or_chadash_chanukah_candles-600x449.jpghttp://rabbibarbara.com/sitebuilder/images/or_chadash_chanukah_candles-600x449.jpg 2008-04-08, 23.40 www.bimbibo.it/images/stories/dreidel.jpgwww.bimbibo.it/images/stories/dreidel.jpg 2008-04-08, 23.40 http://www.gardenofpraise.com/images/moses2.jpghttp://www.gardenofpraise.com/images/moses2.jpg 2008-04-09, 0.10 http://www.answers.com/topic/passage-of-the-red-seahttp://www.answers.com/topic/passage-of-the-red-sea 2008-04-09, 0.10 http://www.ebibleteacher.com/imagehtml/images/800x600/Exodus%20Major%20Events%20Map%20800.JPG http://www.ebibleteacher.com/imagehtml/images/800x600/Exodus%20Major%20Events%20Map%20800.JPG 2008-04-09, 0.30 www.bibelsajten.nu/images/osbrodlars.gifwww.bibelsajten.nu/images/osbrodlars.gif 2008-04-09, 1.00 http://buecher.hagalil.com/images/hagadah.jpghttp://buecher.hagalil.com/images/hagadah.jpg 2008-04-09, 1.20 http://profetia.net/shop/images/medium/GP21_MED.jpghttp://profetia.net/shop/images/medium/GP21_MED.jpg 2008-04-09, 1.30 http://gerritsenministries.com/Artikelen/pesach.jpghttp://gerritsenministries.com/Artikelen/pesach.jpg 2008-04-09, 18.30 http://www.dmt.oslo.no/grafikk/helligdager/seder2.jpghttp://www.dmt.oslo.no/grafikk/helligdager/seder2.jpg 2008-04-09, 18.30 http://www.cartoonbarry.com/Sukkot.jpghttp://www.cartoonbarry.com/Sukkot.jpg 2998-04-09, 18.40 http://www.uahillel.org/atf/cf/%7BE7A93852-39AD-4273-A1B4-73254D26B0F5%7D/sukkot.jpghttp://www.uahillel.org/atf/cf/%7BE7A93852-39AD-4273-A1B4-73254D26B0F5%7D/sukkot.jpg 2008-04-09, 18.46 http://www.templeinstitute.org/sukkot.htmhttp://www.templeinstitute.org/sukkot.htm 2008-04-09, 2008-04-09, 21.50 http://www.lakartidningen.se/index.php?sectionId=0&articleId=6506http://www.lakartidningen.se/index.php?sectionId=0&articleId=6506 2008-04-09, 22.10 http://www.diesenhaus.com/Diz%20site%20files/English/images/pictures/barrr.jpg 2008-04-09http://www.diesenhaus.com/Diz%20site%20files/English/images/pictures/barrr.jpg 2008-04-09, 22.10 http://www.forumuniversitaire.com/images/talmud-Big.jpghttp://www.forumuniversitaire.com/images/talmud-Big.jpg 2008-04-09, 23.45 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Aumann-1080.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Aumann-1080.jpg 2008-04-09, 23.45 http://doppelpass.files.wordpress.com/2007/01/women.jpghttp://doppelpass.files.wordpress.com/2007/01/women.jpg 2008-04-09, 2008-04-09, 23.50 http://www.abcitron.net/tuffnet/bilder/ake.jpghttp://www.abcitron.net/tuffnet/bilder/ake.jpg 2008-04-09, 0.00 Textkällor www.judiskamuseet.se ww.ne.se (sökord tanakh, tifilli, sabbat) Källor


Ladda ner ppt "Judendom Omarbetad från Linda Svenmans orginal Vem är jude? Den vanligaste förklaringen är den som fötts av en judisk mor. En del tycker att det räcker."

Liknande presentationer


Google-annonser