Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fasadrestaurering av Residenset i Umeå Etapp 1, 2 och 3 Per-Anders Johansson, Statens fastighetsverk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fasadrestaurering av Residenset i Umeå Etapp 1, 2 och 3 Per-Anders Johansson, Statens fastighetsverk."— Presentationens avskrift:

1 Fasadrestaurering av Residenset i Umeå Etapp 1, 2 och 3 Per-Anders Johansson, Statens fastighetsverk

2 För dig som och vill lära dig mer Bakom stipendiet står Murmestare Embetet i Stockholm genom Reinhold Gustafssons stiftelse, Hantverkslaboratoriet, Sveriges murnings- och putsentreprenörsförening SPEF och Statens fastighetsverk SFV. Kulturhantverksstipendiet

3 För dig som och vill lära dig mer Du blir en i arbetslaget och får lära dig hur arbetet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditionellt sätt. Du får lära dig byggnadshistoria och förhållningssätt vid restaureringar. Du får handledning och deltar i viss teori. Stipendietiden planeras till tre veckor och täcker lön och ersättning för resor och boende. Kulturhantverksstipendiet

4 För dig som och vill lära dig mer Du är idag yrkesverksam, har yrkesbevis eller motsvarande och kunskaper/handlag. Den vi söker utvärdera vi utifrån: Utbildning och arbetslivserfarenhet 25% Ansökan och viljeinriktning 50% Personreferenser och arbetsreferenser 25 % Kulturhantverksstipendiet

5 För dig som och vill lära dig mer Detta är stipendiaterna 2015 och deras handledare. Stefan Janzon Puts & Plattsättning Stockholm, Stefan Kraev Wätterstads Fasadrenovering Jönköping och deras handledare Dzevad Ahmetavic Puts & Tegel Örebro Kulturhantverksstipendiet

6 För dig som och vill lära dig mer Vi jobbar med lister och kvadrar på detta projekt, speciellt har jag arbetat med hörnen, vilket är en extra utmaning. Allt arbete måste utföras väldigt noggrant. Allt måste vara spikrakt. Det är verkligen en utmaning. Och roligt; man vill ju lämna efter sig något som är bra. Jag är väldigt nöjd, det blir verkligen fint. Stefan Janzon, Puts & Plattsättning Stockholm Kulturhantverkstipendaiaterna i Umeå residens

7 För dig som och vill lära dig mer Den här typen av arbeten är jag inte van vid från tidigare, så det har varit extra spännande att få arbeta med ett så här unikt renoveringsarbete. Att få till snygga och exakta kvadrat är ett precisionsarbete. Jag är jätteglad över att ha fått denna möjlighet. Det är intressant och lärorikt att se hur andra jobbar med ett så här speciellt projekt. Stefan Kraev, Wätterstads Fasadrenovering Jönköping Kulturhantverkstipendaiaterna i Umeå residens

8 För dig som och vill lära dig mer När stipendiaterna kom till arbetsplatsen gick jag igenom allt väldigt noga med dem. För att få en heltäckande bild av de arbeten vi utför skulle man egentligen behöva vara på platsen minst ett halvår. Men båda killarna har fått arbeta med den stora schablonen, som vi på bygget själva och har utvecklat, för att få till kvadrarna, ett väldigt precisionsarbete. Man ser direkt vilken erfarenhet killarna har från tidigare arbete. Dzevad Ahmetavic, Puts & Tegel Örebro Lagbasen i Umeå residens

9 Vad tycker branschen? Reinhold Gustafssons Stiftelse och Murmestare Embetet i Stockholm värnar för traditionella hantverkstekniker och svensk byggnadskultur och vårdar arvet av mer än fem seklers byggnadsverksamhet i Stockholm. För SFV är det angeläget att de renoveringsarbeten vi beställer sker med hantverksmässigt hög kvalitet. Det är också av största vikt att kunnandet bevaras för framtiden. Vid renovering och restaurering är arbetsinsatsen betydande kostnad i jämförelse med material och övriga entreprenadkostnader. För oss som beställare är det viktigt med såväl kvalitet som kostnadseffektivitet. Materialen är som förr, men arbetstider, arbetsmiljö och mycket annat är annorlunda idag. För SPEF är stipendierna viktiga för branschen och bidrar till att vi har livskraftiga företag som kan stå för kontinuiteten när det gäller hantverkskunnandet inom murnings- och putsarbeten. Kunskapen kommer att föras ut i företagen och borgar för att hantverksskickligheten i landet lever vidare. Stipendiet och hantverket

10 För dig som och vill lära dig mer Du ansöker genom att skicka in ett brev där du berättar om dig själv, dina erfarenheter och din utbildning. Skicka ansökan senast den 11 mars 2016 till: ansokan@kulturhantverksstipendiet.se Kulturhantverksstipendiet utlyses nu för 2016

11 Fasadrestaurering av Residenset i Umeå Etapp 1, 2 och 3 Per-Anders Johansson, Statens fastighetsverk


Ladda ner ppt "Fasadrestaurering av Residenset i Umeå Etapp 1, 2 och 3 Per-Anders Johansson, Statens fastighetsverk."

Liknande presentationer


Google-annonser