Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karlskrona Handboll Vi är en ideell förening, alla arbetar utan betalning. Vi är den klubb som medlemmarna gör oss till. Medlemmarna, det är vi! Det är.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karlskrona Handboll Vi är en ideell förening, alla arbetar utan betalning. Vi är den klubb som medlemmarna gör oss till. Medlemmarna, det är vi! Det är."— Presentationens avskrift:

1 Karlskrona Handboll Vi är en ideell förening, alla arbetar utan betalning. Vi är den klubb som medlemmarna gör oss till. Medlemmarna, det är vi! Det är vi själva som bestämmer hur bra klubben ska bli.

2 Kungl Flottans IF/ Karlskrona Handboll Damer Divison 2 Damjunior A-Flickor F01 F02 F03 F04 F05 F06 Herrar Divison 2 Herrjunior A-Pojkar P01 P03 P04 P05 P06 Handbollsskola ÖH Handbollsskola RH Handbollslek Styrelse Kansli Sektioner -Dam -Herr -Ungdom -Utbildning -Tävling -Mtrl -Ekonomi - Sponsring/marknadsförin g Visionsgrupp Samarbetsgrupp HIF Kioskgrupp Föräldragrupp Lagrepresentanter Lagorganisationer

3 Föräldragrupp Lagrepresentanter Lagorganisation Föräldragruppen är en länk mellan lagen och klubben och består av minst två representanter (lagrepresentanter) från varje lag. Träffas ett par gånger per säsong. Lagorganisationen byggs av varje lag och kan se olika ut, men det finns ett antal uppgifter som ska lösas av, och i, respektive lag. Vi har valt organisationsmodellen att tränarna/ledarna utbildas för och sköter det som rör handbollspelet och handbollsträningen, och att allt annat, såsom administration, ekonomi, arbetsinsatser, körning, hjälp vid cuper etc, sköts av föräldrarna. Ju fler vi är som delar på arbetsuppgifterna, desto enklare att få fler att engagera sig.

4 Lagrepresentanterna ska bl.a. samordna : Dialogen mellan ungdomssektionen och fo ̈ ra ̈ ldrarna/spelarna Lagets stöd till föreningens gemensamma aktiviteter (ex Bomässan, beachhandboll, avslutningar mm) Sto ̈ det till ledarna/tränare Webb; Lagets hemsida, uppdateringar, kalender etc. Lagets organisation vid hemmamatcher (ex sekretariat, kiosk, värd) Lagets organisation vid bortamatcher (ex körschema) Tva ̈ tt av egna lagets matchsta ̈ ll Hantering av lagets lagkassa Organisera och redovisa försäljning av MAXI-kuponger 3 gånger/säsong Lagets sto ̈ d till HIF hemmamatcher (tork, inspring, volontärer) Kunskapsuppbyggnad om föreningen inom laget 4

5 Lagorganisationen ska se till att följande fungerar (1): Dialogen mellan u-sektionen och fo ̈ ra ̈ ldrarna/spelarna -Delta på möten -Förmedla information till laget -Upprätta kontaktlista för spelare, föräldrar och tränare Lagets stöd till föreningens gemensamma aktiviteter (ex Bomässan, beachhandboll, avslutningar) -Sprida information -Hitta folk för att bemanna olika arbetsuppgifter -Utan stöd från lagen är det svårt att genomföra dessa aktiviteter. Sto ̈ d till ledare/tränare -Beroende på vilket stöd ledarna behöver. Varierar från lag till lag. Lagets hemsida, uppdateringar, kalender etc. -Laget ska uppdatera sina egna hemflikar under klubbens hemsida

6 Lagorganisationen ska se till att följande fungerar (2): Lagets organisation vid hemmamatcher ( ex sekretariat, kiosk, värd) -Så många föräldrar som möjligt bör genomgå sekretariatsutbildning -Bemanna kiosken vid hemmamatcher -Utse värd för hemmamatch som tar emot gästande lag, ser till att hallen är I ordning, musik etc. Lagets organisation vid bortamatcher (ex körschema) Tva ̈ tt av egna lagets matchsta ̈ ll (eller se till att varje spelare tvättar sin tröja) Hantering av lagkassa. Se länkar till information på hemsidan Organisera och redovisa försäljning av MAXI-kuponger 3 gånger/säsong. Sprida kunskap hur att stödja föreningen med 1% av köpesumman på MAXI. Hjälpa till att skaffa sponsorer. Se hemsidan Samarbeta med oss. Ansvarig är Bobby Stubb Lagets sto ̈ d till HIF hemmamatcher (tork, inspring, volontärer)

7 Webbansvarig/hemsidan Ansvarar för att hålla lagets hemsida uppdaterad utifrån tränares, föräldrars och de olika rollinnehavarnas önskemål i enlighet med föreningens regler och policy. Publicera aktuell information om laget t.ex.; -nyheter -information om truppen -information om lagets olika rollinehavare med kontaktuppgifter -bilder -dokument -inloggning kan fås av Jimmie Adamsson (jimmie.adamsson@gmail.com)

8 Lagets organisation vid hemmamatcher Sekretariatsutbildning bör de flesta föräldrar ha. Det anordnas I början på varje säsong. Information om utbildning skickas ut via Föräldragruppen. Kiosken ska hållas öppen vid hemmamatcher i Östersjöhallen och får/bör hållas öppen I Rosenholmshallen. Förhållandena I Rosenholmshallen är dock något mer primitiva. Instruktioner för hur kiosken I Östersjöhallen bemannas finns på plats. Grundidén är att allt finns på plats. I Rosenholmshallen får respektive lag fixa det mesta avseende kiosken. Å andra sidan går hela förtjänsten direkt till laget.

9 Matchvärdar utses för varje hemmamatch. En person bör vara på plats 1 h före matchstart för att ta emot gästande lag och anvisa omklädningsrum. Senast 1h före matchstart bör övriga matchfunktionärer också vara på plats. Funktionärernas uppgifter: -Låsa upp boll- och materialrum och ta fram materiel -Duka för sekretariatet. Förlängningssladd och tidtagningsur, resultatutrustning samt mikrofon finns i en låda på kansliet, alt. i matrlrummet Rosenholm. -ställ ut stolar och bänkar I Östersjöhallen -Kontrollera att målen står på rätt plats och att näten är hela -Plocka undan allt skräp -Musik före match och i pausen bör förberedas -Eventuella torkarredskap -Speaker? -Se till att återställa efter genomförd match. Plocka upp skräp. Återställ målen och stolarna.

10 Körning till bortamatcher och cuper : Respektive lag kommer överens om regler och körschema. Vi har en trafikpolicy som alla som kör till match SKALL följa.

11 Trafikpolicy : Karlskrona Handboll har beslutat att för alla spelare, ledare, och anställda som deltager i föreningens verksamhet anta denna trafiksäkerhetspolicy. Eftersom föreningens verksamhet medför omfattande transporter av barn, ungdomar och vuxna är det angeläget att dessa genomförs på ett så trafiksäkert, tryggt och även miljövänligt sätt som möjligt (kör inte fler bilar än vad som behövs). Färdsätt Vid resor till/från möten, träningar, hemmamatcher och samlingar inför bortamatcher bör samåkning eftersträvas. Fordon När bilar och bussar används, såväl egna som förhyrda, skall fordonen: vara godkända av svensk bilprovning, ha godkända däck och vara utrustade med säkerhetsbälten för alla som ska färdas i fordonet. Säkerhetsbälten ska användas av alla i fordonet. Föraren ska: vara garanterat nykter och drogfri. följa trafikbestämmelser vad avser hastigheter m.m. Bilförare som framför minibussar eller motsvarande med passagerare skall ha flera års erfarenhet av bilkörning. Last (väskor, material, bollar m.m.) skall: alltid säkras så att det inte kan skada någon vid inbromsning eller olycka.

12 Lagkassör Lagets kassör ansvarar tillsammans med lagledare för att lagets kassa hanteras enligt “Riktlinjer avseende lagkassa för Flottans IF/Karlskrona Handboll” http://www3.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_608958/cf_69694/Riktlinjer_avseende_la gkassa_fo-r_Karlskrona_Handb.pdf Lagkassans syfte Varje lag I Karlskrona Handboll har rätt att ha en egen lagkassa för att finansiera respektive lags verksamhet som inte föreningen finansierar. Lagkassan tillhör hela laget och föreningen. Spelare som lämnar eller tillkommer kan inte få ut något ur kassan, alternativt krävas på pengar för att komma in. Skulle laget upphöra så tillfaller pengarna föreningen. Användningsområden: Lagkassans anvädningsområden bestäms av respektive lags ledare tillsammans med föräldrarepresentanter. Lagkassan skall användas för verksamhet som är knuten till handboll och till respektive lag. Detta eftersom samtliga lag representerar Karlskrona Handboll I alla sammanhang. Exempel på användningsområden är kostnader I samband med cuper, träningsläger, matcher, kick-off samt avslutningar.

13 MAXI-kuponger MAXI-kuponger är föreningens största inkomstkälla och ska säljas vid tre tillfällen per år. Vi har valt att enbart ha Maxikuponger och inga lotter, kakor, salami etc! För varje såld kupong (100 kr) får klubben 50kr och laget 50kr. Varje lag skall sälja MINST 50 kuponger per tillfälle. Lagets kupongansvarige är sammanhållande för uthämtning, fördelning, utdelning, insamling och redovisning av lagets försäljning av kuponger vid jul, påsk och midsommar. Uppgifter: -Anmäler sin mailadress till jessicauthiel@gmail.com och madeleine.hjortsberg@gmail.com -Hämtar ut lagets MAXI-kuponger från kansliet -Fördelar kupongerna på varje spelare -Efter avslutad period redovisar till konto 5650-7122 50 % av kupongintäkterna sätts efter sammanställning in på lagets konto.jessicauthiel@gmail.com madeleine.hjortsberg@gmail.com

14 Stöd till samarbetsföreningen HIF Karlskronas hemmamatcher Vi har ett sportsligt samarbete med HIF Karlskrona på herrseniorsidan. Alla våra spelare går in fritt på HIFs hemmamatcher förutsatt att de har giltigt medlemskort samt är iförda Karlskrona Handbolls profilkläder. Vi ställer upp med torkare, inspringre och volontärer. Ett särskilt program upprättas inför varje säsong. Uppgifter för lagrepresentant: -Kontrollera tilldelade uppgifter/pass och se till att dessa inte kolliderar med egna matcher. Vid ev. krock med egna matcher ska omplanering ske, i första hand byte med annat lag. -Utse spelare som ska ta vilken uppgift samt upprätta schema. -Informera föreningens kantaktman Johan Hjortsberg om schemat. Namn och telefonnummer på kontaktpersoner mailas till johan.hjortsberg@gmail.com 2 veckor innan match. -Tillse att spelare och volontärer är på plats vid rätt tid och med rätt utrustning.johan.hjortsberg@gmail.com


Ladda ner ppt "Karlskrona Handboll Vi är en ideell förening, alla arbetar utan betalning. Vi är den klubb som medlemmarna gör oss till. Medlemmarna, det är vi! Det är."

Liknande presentationer


Google-annonser