Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionstyrelsen 6/10 2015. Verksamhetens utveckling…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionstyrelsen 6/10 2015. Verksamhetens utveckling…"— Presentationens avskrift:

1 Regionstyrelsen 6/

2 Verksamhetens utveckling…

3

4

5 Legitimation – lagkrav sedan 1/ Kolumn1 Gymnasiegemensamma ämnen 600 pDingleNuntorpStrömmaSvenljungaSötåsenUddetorp Engelska 5100 p2212 Historia 1a150 p1111 Idrott och hälsa 1100 p11 Matematik 1a100 p1121 Naturkunskap 1a150 p11 Religionkunskap 150 p1211 Samhällskunskap 1a150 p21 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100 p Summa gymnasiegemensamma ämnen3 av 86 av 83 av 86 av 8 4 av 8

6 Huvudmannen - vad gör vi - kvalitet? Handlingsplan ”Excellenta skolor 2016” Processorienterat kvalitetsarbete (systematisk på huvudmannanivå) Processutveckling (kartläggning – utveckling – rutiner) Harmoniserad organisation, ledning, adm, planering, rutiner Gemensamma dokument/planer kring elevhälsa, elevstöd, likabehandling, rutindokument etc Systematisk kompetensutveckling (individ, grupp, organisationsnivå) Pedagogutbildning av obehöriga lärare, ca 100 personer Central lärgruppsorganisation (5 möten per år) Utvecklingsgrupper (schema, APL, branschråd etc) Som mål att genomgå kvalitetsgranskningen Bättre Skola 2018 (SIQ)

7 Huvudmannen - vad gör vi – näringens utveckling? Behovsinventering näringen Flexibel vuxenutbildning (Sö +Nu) Distansbaserad praktisk vuxenutbildning (Sö) Integrationsprojekt vuxna och unga (Sö, N) Högskoleutbildning på distans på uppdrag av Linnéuniversitetet (Sv) Smarta elnät (Sö) Energiautonom timmerstuga (Sv) Biogas- och eldrivna lantbruksmaskiner (Ud) Biogasprojeket utvecklas till gårdsbaserad fordonsgasproduktion (Sö) Utveckling av substrat baserat på restavfall och humanfekalier till Biogas (Sö) Utveckling av digital sensorteknik med hjälp av drönare (Sö) Nya proteingrödor för humanproduktion (Sö) Våtsådd av bönor och ärter (Sö) Värmebehandling av proteinfoder för ökad mjölkproduktion (Sö) Biologisk mångfald (Sö+Nu) Miljöberikning av djurmiljöer (Sö) Gröna caféer – (Bot)

8 Ekonomins utveckling Intagningsstopp på två skolor – med bibehållen verksamhet - allt färre elever med bibehållna kostnader Stoppade investeringar – lägre avskrivningar- och hyreskostnader Tiden för avvecklingen – allt färre elever med bibehållna kostnader Oro för stängning av skolor från elever och föräldrar - elevtapp Personal som söker andra arbeten Svårt att rekrytera

9 Fasta regiongemensamma kostnader

10 Regioninterna kostnader exkl. förvaltningens egna Tjänster ledning/adm/NBF --49,5358,7141,0633,33 Röda tjänster Gröna tjänster Regionservice tjänster Övrig region adm Fastighetsservice Summa Elevantal Summa per elev2375, ,62983, , , ,302 Andel av rörliga elevpengen3% 4%5%6%12%

11 Hyresutvecklingen

12 Huvudmannen - vad gör vi - ekonomi? 2000-Förvaltningen försöker bygga upp ett eget kapital för att klara de ”tuffa åren” 2012NS ger rektor på Dingle i uppdrag att få verksamheten i balans NS får i uppdrag av RUN att utreda ”relevanta framtidsfrågor” Dingles prognos för 2014 pekade på -12,6 mnkr - förvaltning av skolan ”togs över” av kansliet ekonomtjänster ställs till chefernas förfogande för att säkra prognoser, periodiseringar och kostnadskontroll Skolor vars prognos pekar på ett negativt utfall på över 100 tkr kallas till kansliet efter varje månadsstängning för ekonomisk analys Januari 2014Rektorer tar beslut om inköpsstopp på skolorna – beslut om belopp över 1000 kr tas av chef FC tar beslut om anställningsstopp för hela förvaltningen – varje tjänst behovprövas och risk- och konsekvensanalyseras Skolor vars prognoser pekar på ett negativt utfall kallas till kansliet efter varje månadsstängning för ekonomisk analys och handlingsplan för att komma i ekonomisk balans

13 Intäkter - utveckling och prognos IntäkterKostnaderBehov ägarbidragExtra summa

14 Vad skiljer 24 mnkr från 83 mnkr? -Starkt minskande intäkter – som behöver kompetensernas med ökat ägarbidrag -Bibehållna kostnader på skolor som ska avvecklas + löneutveckling och indexuppräkningar -Något ökande kostnader på de skolor som ska utvecklas -Oändligt många osäkra variabler

15 Totalsumma Dingle intäkter Dingle kostnader Summa Nuntorp intäkter Nuntorp kostnader Summa Strömma intäkter Strömma kostnader Summa Svenljunga intäkter Svenljunga kostnader Summa Sötåsen intäkter Sötåsen kostnader Summa Uddetorp intäkter Uddetorp kostnader Summa BYS/VUX intäkter BYS/VUX kostnader Summa Centrala överföringar Avyttring av inventarier Total ofinansierad summa

16 Omställnings- kostnader

17 Sammanfattning ökning -30 mnkr kommande år -20 mnkr förlängning fram till halvårsskiftet mnkr Utökning med Uddetorp inkl djur på skolan -Förlängning till årsskiftet innebär ökade kostnader och mer intäkter -Svenljunga häst

18 Hyreskostnaderna – önskemål förändring Inför totalhyra på vid basvärdet 118 kr Lägg till två lokaltypsfaktorer av lägre grad, bättre anpassade för vår verksamhet Ändra värdefaktorn så att den möjliggör nybyggnation

19 För att få ner kostnaderna kan vi… Ta bort djuren från Uddetorp (inte i enlighet med intentionen av NS beslut) 5-6 mnkr Stänga djurhuset på Dingle redan nu (används knappt) Dra ner på lärarna ordentligt/inte ersätta vid flytt och bussa elever mellan skolorna redan nu/till våren Bestämma en miniminivå (antal elever?/antal lärare?/maxkostnad per elev?) för en skola och flytta elever varsamt Öka intäkterna genom exempelvis flyktingboende

20 Elevantal SkolaÅk 1 (sär)Åk 2 (sär)Åk 3 (sär)Åk 4 (Sär) Dingle Nuntorp (7) (0) (3)(4) Strömma-39 (5) (6)(5) Svenljunga Sötåsen (16) (7) (4)(6) Uddetorp Totalt167 + (23)185 + (12)217 (13)(15)

21 Elevflytt hur gör vi Många av våra elever har redan flyttat till skolan – lättare flytta igen än de som bor hemma Helgöppet internat sedan tre veckor på Sötåsen. UD och SV när behov uppstår. Särskolan och FIL – samtliga har fått telefonsamtal med inbjudan till enskilt möte och erbjudande om att personal reser med eleven/familjen till Sötåsen för att testa 24h och 48h internat, öppna hus, besökskvällar varje vecka etc Aktiviteter redan nu tillsammans mellan skolorna för att lära känna varandra Gemensam elevhälsochef för alla skolor – säkrar överlämningar Gemensam rektor för alla särskolor idag säkrar övergången Vi skapar individuella lösningar utifrån varje elevs individuella studieplan

22 Skolinspektionens granskning Regelbunden tillsyn hösten 2016 Brister i tillsyn 2013 – huvudmannens plan för att komma till rätta med bristerna, bl.a. Kunskapsresultat Systematiska kvalitetsarbetet Värdegrund - När Skolinspektionen kommer måste vi visa att vi driver skolorna som avvecklas seriöst – de ger inte dispens

23 Behov på Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp Internat på Sötåsen och Svenljunga Klassrum på Svenljunga och Sötåsen Personalarbetsplatser Svenljunga Simulatorhall Svenljunga och Sötåsen Maskinhall Sötåsen Hundgårdar/hundhus Sötåsen Fossilfritt odlingsväxthus Sötåsen?


Ladda ner ppt "Regionstyrelsen 6/10 2015. Verksamhetens utveckling…"

Liknande presentationer


Google-annonser