Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionstyrelsen 6/10 2015. Verksamhetens utveckling…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionstyrelsen 6/10 2015. Verksamhetens utveckling…"— Presentationens avskrift:

1 Regionstyrelsen 6/10 2015

2 Verksamhetens utveckling…

3

4

5 Legitimation – lagkrav sedan 1/7 2015 Kolumn1 Gymnasiegemensamma ämnen 600 pDingleNuntorpStrömmaSvenljungaSötåsenUddetorp Engelska 5100 p2212 Historia 1a150 p1111 Idrott och hälsa 1100 p11 Matematik 1a100 p1121 Naturkunskap 1a150 p11 Religionkunskap 150 p1211 Samhällskunskap 1a150 p21 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100 p221212 Summa gymnasiegemensamma ämnen3 av 86 av 83 av 86 av 8 4 av 8

6 Huvudmannen - vad gör vi - kvalitet? Handlingsplan ”Excellenta skolor 2016” Processorienterat kvalitetsarbete (systematisk på huvudmannanivå) Processutveckling (kartläggning – utveckling – rutiner) Harmoniserad organisation, ledning, adm, planering, rutiner Gemensamma dokument/planer kring elevhälsa, elevstöd, likabehandling, rutindokument etc Systematisk kompetensutveckling (individ, grupp, organisationsnivå) Pedagogutbildning av obehöriga lärare, ca 100 personer Central lärgruppsorganisation (5 möten per år) Utvecklingsgrupper (schema, APL, branschråd etc) Som mål att genomgå kvalitetsgranskningen Bättre Skola 2018 (SIQ)

7 Huvudmannen - vad gör vi – näringens utveckling? Behovsinventering näringen Flexibel vuxenutbildning (Sö +Nu) Distansbaserad praktisk vuxenutbildning (Sö) Integrationsprojekt vuxna och unga (Sö, N) Högskoleutbildning på distans på uppdrag av Linnéuniversitetet (Sv) Smarta elnät (Sö) Energiautonom timmerstuga (Sv) Biogas- och eldrivna lantbruksmaskiner (Ud) Biogasprojeket utvecklas till gårdsbaserad fordonsgasproduktion (Sö) Utveckling av substrat baserat på restavfall och humanfekalier till Biogas (Sö) Utveckling av digital sensorteknik med hjälp av drönare (Sö) Nya proteingrödor för humanproduktion (Sö) Våtsådd av bönor och ärter (Sö) Värmebehandling av proteinfoder för ökad mjölkproduktion (Sö) Biologisk mångfald (Sö+Nu) Miljöberikning av djurmiljöer (Sö) Gröna caféer – (Bot)

8 Ekonomins utveckling Intagningsstopp på två skolor – med bibehållen verksamhet - allt färre elever med bibehållna kostnader Stoppade investeringar – lägre avskrivningar- och hyreskostnader Tiden för avvecklingen – allt färre elever med bibehållna kostnader Oro för stängning av skolor från elever och föräldrar - elevtapp Personal som söker andra arbeten Svårt att rekrytera

9 Fasta regiongemensamma kostnader

10 Regioninterna kostnader exkl. förvaltningens egna 201020112012201320142015 Tjänster ledning/adm/NBF --49,5358,7141,0633,33 Röda tjänster1 472 3601 233 4321 247 1901 490 9841 613 8281 732 916 Gröna tjänster380 740393 748395 082243 284283 940400 000 Regionservice tjänster 765 564736 632765 996755 004801 6481 928 146 Övrig region adm53 71256 112330 648435 276492 882384 700 Fastighetsservice 1 092 000 Summa2 672 3762 419 9242 738 9662 924 6073 192 3395 537 795 Elevantal11251026918823742601 Summa per elev2375,4452358,62983,6233553,5934302,3449214,302 Andel av rörliga elevpengen3% 4%5%6%12%

11 Hyresutvecklingen

12 Huvudmannen - vad gör vi - ekonomi? 2000-Förvaltningen försöker bygga upp ett eget kapital för att klara de ”tuffa åren” 2012NS ger rektor på Dingle i uppdrag att få verksamheten i balans 2012-09NS får i uppdrag av RUN att utreda ”relevanta framtidsfrågor” 2013-02-15Dingles prognos för 2014 pekade på -12,6 mnkr - förvaltning av skolan ”togs över” av kansliet 2013-09-013 ekonomtjänster ställs till chefernas förfogande för att säkra prognoser, periodiseringar och kostnadskontroll 2013-10-01 Skolor vars prognos pekar på ett negativt utfall på över 100 tkr kallas till kansliet efter varje månadsstängning för ekonomisk analys Januari 2014Rektorer tar beslut om inköpsstopp på skolorna – beslut om belopp över 1000 kr tas av chef 2014-03-10FC tar beslut om anställningsstopp för hela förvaltningen – varje tjänst behovprövas och risk- och konsekvensanalyseras 2014-06-30Skolor vars prognoser pekar på ett negativt utfall kallas till kansliet efter varje månadsstängning för ekonomisk analys och handlingsplan för att komma i ekonomisk balans

13 Intäkter - utveckling och prognos IntäkterKostnaderBehov ägarbidragExtra summa 2014201 103 000349 204 000-138 851 000-9 250 000 2015181 100 883341 580 883-160 480 000-23 580 000 2016114 032 711333 688 073-219 655 362-82 755 362 2017112 478 813307 741 861-195 263 048-58 363 048 2018108 745 102257 799 894-149 054 792-12 154 792 2019129 238 475274 732 301-145 493 826-8 593 826

14 Vad skiljer 24 mnkr från 83 mnkr? -Starkt minskande intäkter – som behöver kompetensernas med ökat ägarbidrag -Bibehållna kostnader på skolor som ska avvecklas + löneutveckling och indexuppräkningar -Något ökande kostnader på de skolor som ska utvecklas -Oändligt många osäkra variabler

15 20152016201720182019 Totalsumma 2015-2019 Dingle intäkter25 449 0006 228 2881 805 969 00 -48 605 309 Dingle kostnader-34 013 000-30 515 039-17 560 52600 Summa-8 564 000-24 286 751-15 754 55700 1 Nuntorp intäkter37 643 00017 465 7605 789 48300 -49 498 860 Nuntorp kostnader-43 870 000-42 280 936-24 246 16700 Summa-6 227 000-24 815 176-18 456 6840 Strömma intäkter33 617 00013 780 6947 251 37800 -43 936 634 Strömma kostnader-38 733 000-36 931 889-22 920 81700 Summa-5 116 000-23 151 195-15 669 43900 Svenljunga intäkter26 706 00028 335 56734 027 30435 480 43038 403 688 -3 360 765 Svenljunga kostnader-29 698 000-31 328 589-31 539 664-35 365 388-38 382 113 Summa-2 992 000-2 993 0222 487 640115 04121 576 Sötåsen intäkter47 900 00049 990 32163 918 54281 815 43995 953 541 -3 059 339 Sötåsen kostnader -50 086 000 -57 523 978-61 102 454-73 111 027-100 813 724 Summa-2 186 000-7 533 6562 816 0888 704 412-4 860 183 Uddetorp intäkter39 200 00028 591 27524 825 91520 403 29437 146 299 -70 517 532 Uddetorp kostnader-45 187 000-43 533 314-43 744 388-43 960 739-44 258 874 Summa-5 987 000-14 942 039-18 918 473-23 557 445-7 112 575 BYS/VUX intäkter14 980 00029 567 75032 227 75037 383 45039 600 5850 BYS/VUX kostnader-15 388 000-29 601 272-34 095 373-34 800 250-36 243 2290 Summa-408 000-33 522-1 867 6232 583 2003 357 3560 Centrala överföringar 7 900 000 15 000 000 7 000 000 - - Avyttring av inventarier Total ofinansierad summa -23 580 000-82 755 362-58 363 048-12 154 792-8 593 826-185 447 028

16 Omställnings- kostnader 2015-19 907 000 2016-72 253 123 2017-49 880 680

17 Sammanfattning ökning -30 mnkr kommande år -20 mnkr förlängning fram till halvårsskiftet 2016 -28-30 mnkr Utökning med Uddetorp inkl djur på skolan -Förlängning till årsskiftet innebär ökade kostnader och mer intäkter -Svenljunga häst

18 Hyreskostnaderna – önskemål förändring Inför totalhyra på vid basvärdet 118 kr Lägg till två lokaltypsfaktorer av lägre grad, bättre anpassade för vår verksamhet Ändra värdefaktorn så att den möjliggör nybyggnation

19 För att få ner kostnaderna kan vi… Ta bort djuren från Uddetorp (inte i enlighet med intentionen av NS beslut) 5-6 mnkr Stänga djurhuset på Dingle redan nu (används knappt) Dra ner på lärarna ordentligt/inte ersätta vid flytt och bussa elever mellan skolorna redan nu/till våren Bestämma en miniminivå (antal elever?/antal lärare?/maxkostnad per elev?) för en skola och flytta elever varsamt Öka intäkterna genom exempelvis flyktingboende

20 Elevantal SkolaÅk 1 (sär)Åk 2 (sär)Åk 3 (sär)Åk 4 (Sär) Dingle-8 + 630 + 1- Nuntorp21 + 6 (7)14 + 14 (0)12 + 6 (3)(4) Strömma-39 (5)26 + 6 (6)(5) Svenljunga8 + 423 + 362 + 21- Sötåsen18 + 36 + 3 (16)13 +26 (7)27 + 22 (4)(6) Uddetorp15 + 2123+2444 + 20- Totalt167 + (23)185 + (12)217 (13)(15)

21 Elevflytt hur gör vi Många av våra elever har redan flyttat till skolan – lättare flytta igen än de som bor hemma Helgöppet internat sedan tre veckor på Sötåsen. UD och SV när behov uppstår. Särskolan och FIL – samtliga har fått telefonsamtal med inbjudan till enskilt möte och erbjudande om att personal reser med eleven/familjen till Sötåsen för att testa 24h och 48h internat, öppna hus, besökskvällar varje vecka etc Aktiviteter redan nu tillsammans mellan skolorna för att lära känna varandra Gemensam elevhälsochef för alla skolor – säkrar överlämningar Gemensam rektor för alla särskolor idag säkrar övergången Vi skapar individuella lösningar utifrån varje elevs individuella studieplan

22 Skolinspektionens granskning Regelbunden tillsyn hösten 2016 Brister i tillsyn 2013 – huvudmannens plan för att komma till rätta med bristerna, bl.a. Kunskapsresultat Systematiska kvalitetsarbetet Värdegrund - När Skolinspektionen kommer måste vi visa att vi driver skolorna som avvecklas seriöst – de ger inte dispens

23 Behov på Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp Internat på Sötåsen och Svenljunga Klassrum på Svenljunga och Sötåsen Personalarbetsplatser Svenljunga Simulatorhall Svenljunga och Sötåsen Maskinhall Sötåsen Hundgårdar/hundhus Sötåsen Fossilfritt odlingsväxthus Sötåsen?


Ladda ner ppt "Regionstyrelsen 6/10 2015. Verksamhetens utveckling…"

Liknande presentationer


Google-annonser