Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRETAGARFRUKOST 19 JAN Anders Lundgren Ulf Hansson UB affärsutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRETAGARFRUKOST 19 JAN Anders Lundgren Ulf Hansson UB affärsutveckling."— Presentationens avskrift:

1 FÖRETAGARFRUKOST 19 JAN Anders Lundgren Ulf Hansson UB affärsutveckling

2 WideSv Ny organisation Beslut ny roll Ersättningsmodeller Nuläge Omlokalisering handelsutveckling 2 UB affärsutveckling

3 WideSv 2015-12-04 Samhällsomvandling U Stefan Hämäläinen, Direktör Beställarorganisation UB Mikael Westerlund Ortsansvarig Kiruna UK Joakim Björnström Ortsansvarig Malmberget UM Dan Johansson Verksamhetskoordinator UB Mari-Louise Stålnacke Controllers FV Marie Olander, Krn Frida Larsson, Mbgt Organisation Samhällsomvandling Anders Lundgren Transaktioner Linus Niva -”- Susanne Roslin Utvecklingsområden Niclas Svanelöv Avvecklingsområden Alexander Kult Transaktioner Lis-Marie Dagbro -”- /Avvecklingsomr Jan-Christer Gärde Ut-/Avvecklingsomr Ulf Hansson Affärsutveckling Nina Eliasson Mark och Exploatering Albin Augustsson Mark-och fastighetsansvarig

4 WideSv VARFÖR DESSA ERSÄTTNINGSMODELLER? 4 Mer aktiv roll för LKAB Samhällsomvandlingen får inte stanna upp Det ska vara rättvist för alla Det är en stor kostnad för LKAB Vi vill få i gång bostadsbyggandet då det idag är brist på bostäder i Malmfälten

5 WideSv Fastighetsägare kompenseras med en ekonomisk ersättning. Marknadsvärde + % Boende hyresgäster kompenseras med en rak trappning Trappningen följer den boende Trappningen beräknas pågå 7 år Hyrestrappning Näringsidkare blir kompenserade i fyra delar: Ersättning av fastighet Omlokaliseringskostnader Inkomstbortfall Trappning av lokalhyror upp till 5 år Rörelseersättning Ägare av fastigheter Hyresgäster och näringsidkare Fastighetsägare kompenseras med fastighet. LKAB upphandlar byggbolag som bygger. = LKAB upphandlar = SEK ERSÄTTNINGSMODELL

6 WideSv SÅ HÄR ERSÄTTS VILLAÄGARE OCH DE SOM ÄGER HYRESHUS 6 Val mellan två erbjudanden: 1.Ett hus som är likvärdigt med det de har. Huset kommer inte att vara en kopia av det gamla, vare sig vad gäller arkitektur eller material. Men det ska vara jämförbart. 2.En summa pengar, som motsvarar marknadsvärdet plus 25 procent.

7 WideSv SÅ HÄR ERSÄTTS DE SOM ÄGER HYRESHUS 7

8 WideSv HUR FUNGERAR DET NÄR MAN VALT ETT HUS? LKAB beställer ett nytt hus. LKAB samarbetar med flera olika husleverantörer. Husleverantören ansvarar för att huset byggs enligt beställning och står för garanti. När slutbesiktning skett är LKAB:s roll avslutad. Fastighetsägaren ansvarar för att beställa och betala för extra tillval och eventuella skatteeffekter.

9 WideSv 9 2015-12-02

10 WideSv NULÄGE Ersättningsmodeller Planering och dialog omlokalisering näringsidkare (bygga kunskap) Dialog med Kiruna kommun och byggherrar - nya Kiruna C Byggbar mark Ramupphandling av flerfamiljs- och enfamiljshus (ca 490 villor och ca 4100 lägenheter) 10 2015-11-26 UB affärsutveckling

11 WideSv SÅ HÄR ERSÄTTS FÖRETAG, ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER 11

12 WideSv FR företagarna – Citysamverkan Näringsidkarna i centrum frågeställningar & förutsättningar Sakägarens/Näringsidkarens ekonomiska ställning ska kompenseras som om skadan inte inträffat Monetär ersättning – EaF (ekonomisk funktion) –Resultatbortfall –Trappstegshyra upp till 5 år Omlokalisering – EaF (fysisk funktion) –Flyttkostnader, omflyttning av varor och inredning –Butikslayout, monteringskostnad i ny lokalisering –Informationsmaterial och kommunikation 12 ERSÄTTNINGSMODELL

13 WideSv PLANERING FÖR HANDELN I NYA STADSKÄRNAN Utveckling går för avveckling LKABs roll är avveckling av nuvarande centrum Begränsa kundkretspåverkan och resultatbortfall Kommunens roll är utveckling av nya Kiruna Om vi skall få näringsidkare att vilja flytta måste de ha samtliga förutsättningar klara –LKABs ersättningsregler –Vad är deras gamla läge värt –Vad är deras nya läge värt, vilka möjligheter 13 Dialog med näringsidkare & myndigheter etc. - Möjligheter - Behov - A – B läge - Omfattning Köp- tidplan 2017-19 Flytt- tidplan 2019 Samlad flytt Tydligt avslut handeln i gamla centrum Etablering Handels o centrum utveckling Event Tydlig start nya centrum

14 WideSv 14 RESULTATBORTFALLETS STORLEK PÅVERKAS AV HUR UTMANINGARNA I RESPEKTIVE FAS HANTERAS Näringsidkarnas aktiviteter: förberedelser, realisationer och anpassning av ny lokal Fokus för LKAB: minimering av tid och påverkansgrad påverkar resultatbortfall/företagets kassaflöde Utmaningar: synkronisering och noggrann planering av flyttförberedande aktiviteter är viktiga. Undvika förseningar viktigt. A. Kundkretspåverkan och flyttaktiviteter Näringsidkarnas aktiviteter: anpassning av ny lokal, marknadsförings- och säljkampanjer Fokus för LKAB: minimering av både tid och påverkansgrad Utmaningar: Etableringsfasen kan potentiellt innebära stort resultatbortfall då den kan pågå över en längre tid. Samordnade marknadsaktiviteter och en framgångsrik flytt begränsar resultatbortfallet. C. Etableringsfas B. Flytt Näringsidkarnas aktiviteter: nedläggning av gammal lokal och flytt till ny lokal Fokus för LKAB: minimering av tidsåtgång för flytt Utmaningar: synkronisering och utförandet av flytt är viktigt. Viktigt att minimera denna tidsperiod av två anledningar: Företag kan få likviditetsproblem Ersättningskostnaden per dag är som högst under den här perioden för LKAB Tid Påverkansgrad Tid Påverkansgrad Tid Källa: EY analys

15 WideSv ETAPP 1 Vad skapar lönsamhet? Vilken omsättning kan man uppnå? Vilken omsättning måste man uppnå? Uppstartsmöte med handel, restaurang etc i centrum, Kiruna kommun, LKAB och Niras / RSD / Jan Sandahl Analys A-B lägen i befintliga lokaler. Utfört med Prime Pitch Analys av nya centrum. Utfört för ett hypotetiskt stråkscenario Samverkan kring paketering av kvarter och centrum – i huvudsak i etapp 2 Kritiska faktorer – Marknadsramar - Framgångsfaktorer Hur skall aktörerna agera i framtiden för att återta marknad och utveckla orten? – framför allt i etapp 2 15

16 WideSv ETAPP 2 Möten med enskilda verksamheter (butiker etc) - 22 verksamheter intervjuade till dags dato Möten med enskilda fastighetsägare Möten och WS med fastighetsägar- och handlargrupperna, kommunen och LKAB Precisering av beräkningarna av möjlig försäljning på stråk- och verksamhetsnivå Upprättande och test av under hand allt mer realistiska grupperingsscenarier med bla olika galleria-, parkerings- och volymhandelsalternativ (i centrum och externt) Rådgivning och stöd till samtliga inblandade när centrum etableras 16

17 FRÅGOR?


Ladda ner ppt "FÖRETAGARFRUKOST 19 JAN Anders Lundgren Ulf Hansson UB affärsutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser