Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 1 AVTALSPENSION SAF-LO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 1 AVTALSPENSION SAF-LO."— Presentationens avskrift:

1 Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 1 AVTALSPENSION SAF-LO

2 Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 2 AVTALSPENSION SAF-LO Från 21 år Gäller oavsett anställningsform 3,5 % i premie per år (inget lönetak) Premiebefrielse vid - sjukdom / livränta enligt LAF - föräldraledighet Individuellt val av förvaltare Fora administrerar Flexibelt pensionsuttag AMF Pension förvaltar - intjänade pensionsbelopp t o m -95 - avtalspension 96 - 97 - ej gjorda val Lokal överenskommelse om annan pensionslösning

3 Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 3 PENSIONSMEDFÖRANDE LÖN Ingår Kontant bruttolön Helt fri kost eller logi Semesterersättning via semesterkassa Ingår ej Kostnadsersättningar eller Skattepliktiga förmåner (t ex traktamente, subventionerad kost) Ingen lönegräns

4 Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 4 PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Under anställning Pensionspremie betalas av försäkringen (21 – 65 år) Gäller vid - sjukdom - livränta enligt LAF - föräldraledighet (max 11 mån) Efter anställning Efterskydd under 90 kalenderdagar (endast sjukdom)

5 Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 5 DEN ANSTÄLLDES VAL Ålderspension - traditionell eller fondförsäkring - återbetalningsskydd - familjeskydd Val av förvaltare Flytträtt av pensionskapital

6 Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 6 AVTALSPENSION SAF-LO - jämförelse Traditionell Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterad ränta Återbäring Pensionens storlek inbetalda premier + återbäring Fond Individen väljer förvaltare Ingen garanterad ränta Fondandelarnas värde Pensionens storlek andelarnas värde

7 Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 7 AVTALSPENSION SAF-LO Avtalspension - med återbetalningsskydd - utan återbetalningsskydd Familjeskydd - 1 eller 2 fbb/år - 5 år Förmånstagare - make/a - sambo - barn

8 Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 8 AVTALSPENSION SAF-LO -exempel Årslön 200 000 kr Pensionspremie 3,5% 7 000 kr Familjeskydd 2 fbb- 988 kr Till avtalspension 6 012 kr

9 Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 9 EJ VAL - konsekvenser Traditionell pensionsförsäkring Inget återbetalningsskydd Inget familjeskydd AMF Pension förvaltar

10 Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 10 VÄRDEBESKED Arbetsgivare Lön Pensionspremie Redovisning + intjänad pension + värdeutveckling - kostnader = Totala aktuella värdet av pensionssparandet STP Pensionsbelopp + Avtalspension 96-97 Valt bolag fr o m -98 +

11 Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 11 BETALNING AV PREMIER Lönerapportering Årsavräkning Överföring Avtalspension SAF-LO Preliminära fakturor År 1 År 2 febrapriljunaugoktdec

12 Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 12 “ANNAN PENSIONSLÖSNING” - i företaget Överenskommelse mellan företag och fack Avvikelse helt eller delvis från “basplanen” Att gälla för alla eller grupp av arbetare i företaget Godkännas av berörda förbundsparter Företaget anmäler godkänd överenskommelse till Fora

13 Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 13 FLYTTRÄTT - Fora Administration och informationsansvar Hälsoprövning (400 kr) Flyttavgift (45 kr / flytt och bolag) Administration och informationsansvar Hälsoprövning (400 kr) Flyttavgift (45 kr / flytt och bolag)

14 Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 14 FLYTTRÄTT - försäkringsgivarna När och hur ofta pensionskapitalet får flyttas Kraven på hälsoprövning Flyttavgift - varierar mellan bolagen När och hur ofta pensionskapitalet får flyttas Kraven på hälsoprövning Flyttavgift - varierar mellan bolagen


Ladda ner ppt "Avtalspension SAF-LO 2006-01 sid 1 AVTALSPENSION SAF-LO."

Liknande presentationer


Google-annonser