Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källkritik och kritiskt tänkande Varför är detta viktigt ? Information är makt Informationssökning Källförteckning Debatt Att skapa sin egen åsikt Kritiskt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källkritik och kritiskt tänkande Varför är detta viktigt ? Information är makt Informationssökning Källförteckning Debatt Att skapa sin egen åsikt Kritiskt."— Presentationens avskrift:

1 Källkritik och kritiskt tänkande Varför är detta viktigt ? Information är makt Informationssökning Källförteckning Debatt Att skapa sin egen åsikt Kritiskt tänkande

2 Vad är kritiskttänkande? Att själv kunna se på innehållet i texten analysera dra egna slutsatser verkar det vara relevant?

3 Källkritikens fyra kriterier Identifikation Tid samtidighetskriteriet (tid och rum) när skrevs boken trycktes tidningen tendenskriteriet (objektivitet) ge ex på webbplatsen är den objektiv? beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) urvalskriteriet (vilka källor har använts?). Källa http://www.so-rummet.se/content/kallkritik- fyra-viktiga-kriterier

4 Informationssökning Var letar ni efter information ? T ex skoluppgifter. Strategi för informationsinhämtande. Vilka ord/termer söker vi med ? Skapandet av effektiva söksträngar. Granskning av träfflistan. Visa exempel min magisteruppsats. http://bada.hb.se/bitstream/2320/2079/1/07-21.pdf sidan http://bada.hb.se/bitstream/2320/2079/1/07-21.pdf Avgränsningar sökfrågan, Frassökning i Google, Söktermer, sökning på andra språk t ex engelska ex pros and cons. – tecknet google. Facetter: Bild, tid, medie, nyhet.

5 Googles och Wikipedies roll Två giganter: Viktigt att vi också förstår hur de är uppbyggda Google sökmotor/sökrobot dominerar marknaden. Wiki hur fungerar det och används i utbildningsväsendet. Båda har relevant information: Gäller bara att kunna hitta den.

6 Vi går igenom Kolla Källan Webben Avsändare domän Syfte och agenda Utseende, uppdatering och tid Andra källor och källhänvisning Kritiskt tänkande

7 En effektiv informationssökning Hur går du tillväga för att lösa en uppgift/problem/fråga som fröken ställt? Vilka resurser använder du? Har du någon strategi för att skapa en effektiv informationsökning och inte ett planlöst browsande. Vi gör gemensamt senare två stycken uppgifter

8 Viktigt att vara medveten om Den dolda webben: Vi tror vi har tillgång till allt. Tidigare forskning pekar på att vi bara har tillgång till 15 % av webben. Information är makt Information kostar pengar Exempel på den dolda webben Intranet, databaser.

9 Vi tittar och diskuterar några ex UR https://www.youtube.com/watch?v=GS4F OFMLehU källkritik för 7-9. https://www.youtube.com/watch?v=GS4F OFMLehU Webbplatser tittar vi på senare och granskar några exempel ifrån skolverket Tryckta källor tex historia Video och bilder – Youtube Fake or Real Muntliga källor Vem sa vad?

10 Källförteckning Varför ? Exempel på källförteckning TRYCKTA KÄLLOR Litteratur Författarens efternamn, förnamn (Utgivningsår). Titel. ev. Upplaga. Förlagsort: Förlag. ev.ISBN. ev. sidor. Uppslagsverk Uppslagsverkets namn. (Utgivningsår). Förlagsort: Förlag. Band. Sidor. Uppslagsord. Tidskriftsartiklar Författarens efternamn, förnamn. Artikelns titel. Tidskriftens namn. År, Nummer, Sidor. Dagstidningsartiklar Författarens efternamn, förnamn. Artikelns titel. Tidningens namn. Datum

11 Fortsättning Källförteckning OTRYCKTA KÄLLOR Internet Ansvarig för sidan, författare/upphovsman, organisation. Publiceringsdatum/datum för senaste uppdatering. Rubriken eller titeln på sidan. Webbadressen/URL. Datum när sidan hämtades. TV-program Titel. datum. klockslag. kanal Intervju Namn. titel/företag/organisation.datum.

12 Källförteckning - exempel enligt ovanstående mall Litteratur Harris, Nathaniel. (1999). Krigen i forna Jugoslavien. Malmö: Gleerups. 91-40- 63284-9. Resic, Sanimar. (2006). En historia om Balkan. Lund: Historiska Media. 978- 91-85057-75-7. ss. 225-265. Uppslagsverk Nationalencyklopedin. (1991). Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker. Bd 11. s. 365. Kosovo. Artiklar ur tidningar/tidskrifter Drakulic, Slavenka. Alla har ett inre monster: krigsförbrytartribunalen.Sydsvenska Dagbladet 2009-10-30

13 Truedson, Lars. Kriget i Bosnien lever än – trots tio år av fred. Amnesty Press 2005:2. sid. 4-7. Internet Amnesty International.17 october 2012.Serbia: After Belvil, Serbia needs new laws against forced eviction.http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR70/015/2012/en/d97ae40c- 0701-452a-b9b8-d2491a7322e1/eur700152012en.pdf 2012-11-21.http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR70/015/2012/en/d97ae40c- 0701-452a-b9b8-d2491a7322e1/eur700152012en.pdf Jugoslaviska krigen. http://www.ne.se/lang/jugoslaviska-krigen Nationalencyklopedin, hämtad 2012-11-21.http://www.ne.se/lang/jugoslaviska-krigen Leander, Johanna. 2012-11-22. Kompromisser framför polarisering.http://globalportalen.org/artikel/kompromisser-framf-r-polarisering 2012-11-22.http://globalportalen.org/artikel/kompromisser-framf-r-polarisering Utrikespolitiska institutet. 2012-10-29 Kroatien. http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Kroatien 2012-10-29. http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Kroatien TV-program Aktuellt. 2011-11-11.kl 21.00. SVT2.. Intervju Bildt, Carl. Utrikesminister (M). 2011-02-02.

14 Sociala medier Tänk på vad du skriver och säger i sociala medier – Tänk en gång till innan du skriver. Face Book, Twitter, Instagram Näthat och ryktesspridning – Stora konsekvenser ge exempel Göteborg hot, rasistiska uttalanden, falska påståenden om personer samt ofördelaktiga eller förfalskade bilder är straffbart enligt lagen.

15 Exempel på några källor Uppslagsverk NE och Wiki Libris söktjänst http://libris.kb.se/http://libris.kb.se/ Ämnesordlistor och ämneskataloger Sökverktyg t ex sökmotorer metasökmotorer: http://hotpot.se/soekmotorer.htm http://hotpot.se/soekmotorer.htm Länkkatalog: http://webbkatalog.molndal.se/tools.htm

16 Ett exempel att granska Vad i medierna kan man lita på? Kopieringsunderlag ”Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm. Allt fler borstar tänderna med färgad tandkräm visar en rundringning. Experter anser att den färgade tandkrämen kan ge upphov till tandköttscancer. Detta har dock folktandvården velat hålla tyst om, uppger säkra källor. När detta blev känt bland föräldrar blev det en folkstorm. Källa:mediekompasset.se/arkiv

17 Se på lite olika exempel studera webbplatser Alla får ett häfte kolla källan lathund. Ex. https://sites.google.com/site/asneryd/https://sites.google.com/site/asneryd/ https://sites.goo gle.com/site/asneryd/ http://allaboutexplorers.com/ http://web.comhem.se/mozart/

18 Jämförelse av budskap http://www.faktabanken.nu/ & http://www.bgf.nu/faktabanken/http://www.bgf.nu/faktabanken/ http://www.lankskafferiet.se Och http://www.lankskafferiet.org/ Sista exhttp://www.lankskafferiet.org/ http://www.djurensratt.se/vara- fragor/djurforsok och http://www.djurensratt.se/vara- fragor/djurforsok http://www.djurforsok.info/

19 Källhänvisningar Linköpingsuniversitet. Högskolan i Borås, Wiki, Skolverket kolla källan, Statens Medieråd och MIK. http://webbkatalog.molndal.se/tools.htm

20 Dags för sökuppdrag Nu får ni testa själva

21 Slut Tack för mig denna presentation kommer finnas tillgänglig på informentor och senare på skolbibliotekets blogg.


Ladda ner ppt "Källkritik och kritiskt tänkande Varför är detta viktigt ? Information är makt Informationssökning Källförteckning Debatt Att skapa sin egen åsikt Kritiskt."

Liknande presentationer


Google-annonser