Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klass Föreläsare Hedda Ekerwald A1 Introduktionskurs 2015-01-21 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klass Föreläsare Hedda Ekerwald A1 Introduktionskurs 2015-01-21 1."— Presentationens avskrift:

1 Klass Föreläsare Hedda Ekerwald A1 Introduktionskurs 2015-01-21 1

2 Giddens, Sociologi, främst kapitel 2 och 10 (gamla upplagan 2007 kap 1 och 9) 2

3 Det fanns inga resultat. Pråmdragarna. Foto, av Jan Åhman (Facebook) Du måste logga in för att kunna gilla det här fotot.Gillar inteVisningar: 1logga in Pråmdragarna. Foto, av Jan Åhman (Facebook) 3

4 Vi såg nyss Ilja Repins tavla Pråmdragarna Finns det samhällsklasser idag? 4

5 Stratifiering Strukturell orättvisa mellan olika grupper Grupperna är ordnade i en hierarki 5

6 - Grupperna har gemensamma egenskaper utan att människorna behöver samspela med varandra - Livserfarenheterna beror på vilken position man har i hierarkin - Stratifieringen ändras långsamt 6

7 Stratifiering Bakgrunden: Slaveri Kast Stånd Klass 7

8 Vad kännetecknar ett klassystem? Klassgränserna är otydliga Människorna kan byta klasstillhörighet Klassens grund är ekonomisk Klassamhällets relationer är storskaliga och opersonliga 8

9 Teorier om klass 9

10 Karl Marx (1818-1883): Produktionsmedel, Produktivkrafter, Klass Historien är historien om klasskamp, Mervärde och exploatering Bas och överbyggnad 10

11 Max Weber (1864-1920): Klass, parti och status (prestige) Marknadsposition 11

12 Erik Olin Wright: Utvidgad arbetarklass, Kontroll över a) kapital och investeringar, b) materiella produktionsmedel (mark, fabriker, maskiner) c) arbetskraften, Motsägande klasspositioner 12

13 Anställda enligt Olin Wright Vilken relation man har till makten (ex chefer) Vilka färdigheter eller vilken expertis man besitter (ex läkare och advokater) 13

14 Dagens svenska klassystem 14

15 Hur mäta klass? Begreppet operationalisering SEI, socioekonomisk indelning (SCB) SSYK, standard för svensk yrkesklassificering (SCB) John Goldthorpes klassificering 15

16 Maria Oskarsson, Mattias Bengtsson & Tomas Berglund (red.) En fråga om klass: Levnadsförhållanden, livsstil, politik (Liber 2010) /Gå över till overhead!/ 16

17 1. Vilka klasser räknar de med? ESEK- Europeisk Socio-Ekonomisk Klassifikation 17

18 Tjänstemannaklassen Högre tjänstemän och ledande befattningar (Företagare/arbetsgivare med 10 eller fler anställda, läkare, jurister, VD, civilingenjörer, universitetslärare m fl) Kvalificerade tjänstemän (Präster, journalister, sjuksköterskor, gymnasielärare, driftschefer m fl) 18

19 Mellanliggande klasser Övriga tjänstemän T ex förskollärare, fastighetsmäklare, sekreterare m fl Småföretagare, ej lantbrukare Små arbetsgivare med 1-9 anställda eller egenföretagare utan anställda Lantbrukare m fl inom jordbrukssektorn Arbetsledare och specialiserade arbetare T ex finmekaniker, guldsmed, ljud- och bildtekniker 19

20 Arbetarklassen Yrkesutbildade inom handel/service/omsorg Serviceyrken som flygvärdinna, butiksbiträde, barnskötare, frisör, försäljare Yrkesutbildade manuella arbetare Byggnadsarbetare, elektriker, rörmokare, bagare m fl Ej yrkesutbildade arbetare Maskinoperatör, köks- och restaurangbiträde, taxichaufför, städare och renhållningsarbetare m fl Ej förvärvsarbetande Aldrig arbetat eller arbetslös 12 månader eller längre 20

21 Tjänstemannaklassen Högre tjänstemän och ledande befattningar (företagare/arbetsgivare med 10 eller fler anställda, läkare, jurister, VD, civilingenjörer, universitetslärare m fl) Kvalificerade tjänstemän (Präster, journalister, sjuksköterskor, gymnasielärare, driftschefer m fl) Mellanliggande klasser Övriga tjänstemän T ex förskollärare, fastighetsmäklare, sekreterare m fl Småföretagare, ej lantbrukare Små arbetsgivare med 1-9 anställda eller egenföretagare utan anställda Lantbrukare m fl inom jordbrukssektorn Arbetsledare och specialiserade arbetare T ex finmekaniker, guldsmed, ljud- och bildtekniker Arbetarklassen Yrkesutbildade inom handel/service/omsorg Serviceyrken som flygvärdinna, butiksbiträde, barnskötare, frisör, försäljare Yrkesutbildade manuella arbetare Byggnadsarbetare, elektriker, rörmokare, bagare m fl Ej yrkesutbildade arbetare Maskinoperatör, köks- och restaurangbiträde, taxichaufför, städare och renhållningsarbetare m fl Ej förvärvsarbetande Aldrig arbetat eller arbetslös 12 månader eller längre 21

22 2. Hur många är de i de olika klasserna? (HE, bearbetning på ”En fråga om klass” s. 25) År 1986År 2008 Tjänstemanklassen2435 Mellanliggande klasserna 30 25 Arbetarklassen4841 100 procent 22

23 Månadslön för heltidsarbetande, anställda 18-64 år. Procent (En fråga om klass s.62) Arbetar- klassen Mellan- liggande klasser Tjänste- manna- klassen Kvinnormän Mindre än 15 000 7 4 1 62 15 000- 19 900 2718 21910 20 000- 24 999 4439193825 25 000- 29 999 1719292025 30 000- 39 000 415281221 40 000 el. mer 1 521 616 Totalt 100 23

24 Visa två OH ur Oskarsson 24

25 Social mobilitet Inom en generation/mellan generationer Nedåtriktad och uppåtriktad Hur jämföra samhällen? (Utbildningsinflation och industrisamhället som ersatts av kontorssamhället) 25

26 ”Det är dock viktigt att komma ihåg att vårt liv och det vi sysslar med aldrig bestäms helt och hållet av klasskillnader, eftersom många kan röra sig uppåt i systemet.” (Giddens s. 287) Hur kommenterar ni det? 26


Ladda ner ppt "Klass Föreläsare Hedda Ekerwald A1 Introduktionskurs 2015-01-21 1."

Liknande presentationer


Google-annonser