Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn och ungdomar utsatta för misshandel och sexuella övergrepp Steven Lucas, överläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn och ungdomar utsatta för misshandel och sexuella övergrepp Steven Lucas, överläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 Barn och ungdomar utsatta för misshandel och sexuella övergrepp Steven Lucas, överläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset

2 Begreppen Barn – 0-18 år enligt svensk lag och Barnkonventionen Ungdom – från pubertet till 18? 20? 22? < 15 år – barn enligt sexualbrottslagstiftningen ≥ 15 år – vuxen enligt sexualbrottslagstiftningen < 18 år – barn enligt Socialtjänstlagen

3 Hur stort är problemet?

4

5 Mörkertalet 5-10%

6 Hur ser verkligheten ut? Prevalens Enkätstudier: –9-19% av kvinnor, 3-9% av män har varit utsatta för sexuella övergrepp innan de fyllde 18 år: –Det innebär att c:a 400000 kvinnor och 200000 män i Sverige utsatta för sexuella övergrepp som barn

7 Hur ser verkligheten ut? Incidens Om 5-10% av sexualbrotten anmäls kan det vara 50 000 – 100 000 barn som utsätts för sexuella övergrepp varje år i Sverige

8 Olika mönster Yngre barn (före pubertet) –Missandel/övergrepp i hemmet Ungdomar –Misshandel/övergrepp av utomstående

9 Yngre barn Vem tar kontakt? –Förälder –Annan släkting –Socialtjänst –Polisen –Skola/dagis

10 Yngre barn Varför söker man? –En förälder misstänker att barnet far illa hos den andra föräldern Misshandel Sexuella övergrepp –Barnet har berättat för någon om misshandel eller övergrepp Kompis, annan förälder, dagis, skolan –Socialtjänsten begär bedömning Omsorgssvikt –Barnet har skador, ingen uppgift om misshandel

11 Yngre barn Undersökning –Barnläkare –Barnkirurg/barnurolog –Gynekolog –Rättsläkare Professionellt = koncentrerar på det medicinska Vaken patient så långt som möjligt

12 Yngre barn Sexuella övergrepp Oftast normala fynd –5-10% uppvisar genitala/anala skador – även vid konstaterat penetrerande övergrepp –Stor normalvariation Viktigt att dokumentera även normala fynd –Kan stämma med barnets berättelse Viktigt att ta infektionsprover –Starka bevis om positiva (mycket ovanligt)

13 Yngre barn Misshandel Shaken baby syndrome –Hjärnskada Benbrott –Ovanliga platser – överarm, lårben, revben –Stämmer inte men förälderns beskrivning Sårskador Blåmärken –Stämmer inte med normal lek

14 Yngre barn Misshandel Raka frågor till föräldrarna –Förklaring om varför man frågar –Flera personer frågar vid olika tillfällen Helkroppsröntgen vid misstanke om barnmisshandel –Gamla, läkta skelettskador –Tecken på sjukdomar som kan förväxlas Benskörhet pga ämnesomsättningssjukdom Skelettmissbildningar

15

16

17 Upptinget nr 6 2009

18 Yngre barn BUP –Viktigt att barnet får möjlighet till akut psykologiskt stöd om behovet finns –Bearbetande psykiatrisk/psykologisk behandling kan vara lämpligare när den rättsliga utredningen är klar (rättstekniska skäl) –Bevis baserade på tolkningar av barnets beteende är inte starkt kopplade till faktiska brott

19 Yngre barn Barnets berättelse om specifika situationer där misshandel/sexuella övergrepp har skett har starkast koppling till faktiska brott

20 Ungdomar Vanligare att gärningsmannen inte är närstående Oftast flickor som kommer till vården, sällan pojkar

21 Ungdomar Gråzonen – förhandlingsutrymmet –Vad som är tillåtet ändras beroende på situationen Alkohol/droger Visat intresse Gruppbeteende –Känsla av att allt ska klaras av utan inom åldersgruppen –Ovilja att blanda in föräldrar (lögner mm)

22 Ungdomar Var söker de? –Ungdomshälsan –Sjukhuset –Polisen –Skolkuratorn/psykologen/sköterskan –Inte alls

23 Ungdomar Sårbarhetsfaktorer –Alkohol/drogmissbruk –Socialproblematik –Misshandel/sexuella övergrepp i barndomen –Psykisk sjukdom/personlighetsstörning –Fysiskt eller psykiskt funktionshinder

24 Ungdomar Sjukvården –Fullständig sjukhistoria och undersökning Gynekolog vid sexuella övergrepp hos flickor Barnläkare/kirurg/rättsläkare vid sexuella övergrepp hos pojkar Följ NCK:s Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp! –Barnläkare är samordnare och huvudansvarig Kontakt med BUP och Soc Eventuell inläggning på barnklinik Uppföljning – viktig roll för Ungdomsmottagningar?

25 Allas ansvar HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Medicin Patient / Brottsoffer Juridik +


Ladda ner ppt "Barn och ungdomar utsatta för misshandel och sexuella övergrepp Steven Lucas, överläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser