Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En översikt Jan-Åke Sandell 1.  Vem är facklig förtroendeman? Kollektivavtal krävs  Vad är facklig verksamhet?  Förtroendemannens rätt till ledighet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En översikt Jan-Åke Sandell 1.  Vem är facklig förtroendeman? Kollektivavtal krävs  Vad är facklig verksamhet?  Förtroendemannens rätt till ledighet,"— Presentationens avskrift:

1 En översikt Jan-Åke Sandell 1

2  Vem är facklig förtroendeman? Kollektivavtal krävs  Vad är facklig verksamhet?  Förtroendemannens rätt till ledighet, 6 § FML. Ledigheten ska vara erforderlig och skälig  Förtroendemannens rätt till ledighet med lön, 7 § FML. Lön ska betalas om den fackliga verksamheten avser verksamhet på arbets- platsen  Förtroendemannens löne- och anställnings- skydd, bibehållna löneförmåner, förstärkt turordningsskydd, ”karriärgaranti”  Tolkningsföreträde 2

3  Rätt till semester behöver inte innebära att man har rätt till lön under semestern  Intjänandeår-semesterår. Semesterår är 1april till 31 mars. Intjänandeår är samma period året innan  Arbetstagaren har rätt till 25 dagars semester om han anställs senast 31 augusti under semesteråret. Annars har arbetstagaren rätt till 5 semesterdagar  Arbetstagaren är inte skyldig att ta ut semester som är obetald  Semesterersättning för exempelvis korttidsanställda  Semesterns förläggning är en förhandlingsfråga enligt MBL  Rätt att spara semester 3

4  Semesterlönen beräknas enligt sammalöneregeln eller procentregeln  Semesterlönegrundande frånvaro  Vanligt att semesterlagens regler helt eller delvis ersätts med kollektivavtal 4

5  Rätt till ledighet under tiden som en förälder uppbär föräldrapenning av något slag  Rätt till hel ledighet för att vårda barn under ett och ett halvt år  Rätt till förkortning av arbetsdagen ned till 75 procent av heltidstjänst tills barnet fyller åtta år eller slutat första skolåret  Rätt till ledighet för att amma barn  Rätt till ledighet sju veckor före och sju veckor efter förlossning 5

6  Kvinnan är skyldig att vara ledig minst två veckor i samband med förlossningen  Rätt till ledighet i samband med att föräldern uppbär vårdnadsbidrag  Hur ska ledigheten tas ut och hur får den avbrytas?  Missgynnanderegler (skydd mot diskriminering)  Rätt till omplacering för gravida kvinnor 6

7  Vem har rätt till ledighet?  Vad är utbildning enligt studieledighetslagen?  Arbetsgivarens rätt att kräva framförhållning vid planering av studieledighet  Rätt att återvända till arbetet 7

8  Normalt 40 timmars arbetsvecka  Vad är jourtid?  Övertid kan uttas som allmän övertid, extra övertid eller nödfallsövertid  Mertid är tid som en deltidsanställd arbetar utöver den avtalade arbetstiden. Mertid kan tas ut som allmän mertid eller extra mertid  Nattvila, veckovila, raster och pauser  Veckoarbetstid  Dygnsvila 8

9  Nattarbete i allmänhet  Särskilt påfrestande nattarbete  Tillsynen utövas av arbetsmiljöverket med sina arbetsmiljöinspektioner  Straffbestämmelser och sanktionsavgifter  Kollektivavtal får ersätta hela eller delar av lagen. Eventuell EU-spärr måste beaktas 9


Ladda ner ppt "En översikt Jan-Åke Sandell 1.  Vem är facklig förtroendeman? Kollektivavtal krävs  Vad är facklig verksamhet?  Förtroendemannens rätt till ledighet,"

Liknande presentationer


Google-annonser