Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB 2016-05-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB 2016-05-19."— Presentationens avskrift:

1 Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB 2016-05-19

2 Dagens ämnen Bakgrund och uppdrag Riskhanterings- och försäkringspolicy Captivets principer Verksamheten ORSA

3 Varför SRF? Dåligt skaderesultat Bristande RM eller otur? Inga offerterUtredning KSLRM fokus! 2008: Eget försäkringsbolag Fördröjning pga LOU 2011: Start SRF

4 Ägare – 21 av 26 kommuner

5 Verksamhetsmål Stödja och förbättra kommunal riskhantering Långsiktig och stabil riskfinansiering

6 Riskhantering Minska förluster, skador och störningar, och – omvandla osäkerhet till förutsägbara, kontrollerbara eller budgeterbara förhållanden – förbereda organisationen för det osannolika En kritisk framgångsfaktor Systematiskt och kontrollerat – dvs processtyrt

7 Riskfinansiering Risk = negativ avvikelse från plan Risk har alltid en finansiell konsekvens = riskkostnad Riskkostnaden = förebyggande aktiviteter + skadeutfall + transfereringskostnad

8 Varför hantera risk (RM)? Minskad riskkostnad endast genom minskade skador, oberoende av försäkring (transferering) Därför att Försäkringsperspektivet: – Risk = Summan av förväntade skadeutbetalningar över en given tidsperiod – Premie = Risk + kapitalkostnad + administration + vinst

9 Riskhanterings- och försäkringspolicy

10 Riskhanteringsprocessen Integrerad i den ordinarie ledningsprocessen Ledning = fullmäktige och styrelse samt nämnder Drivas strukturerat i alla delar av den kommunala verksamheten Konsolideras uppåt beroende på resp. organisation

11 Riskhanteringsprocessen Etablera ett sammanhang (Kontext) Kommunicera och konsultera Övervaka och granska Bedöm risk Behandla risk Identifiera Analysera Utvärdera

12 Försäkring Skydda kommunens ekonomi mot oförutsedda stora påfrestningar Samverka och stödja kommunal riskhantering Skadeutfall, riskexponering och skyddsnivå skall vara premiepåverkande

13 Köp av försäkring Samordnas genom SRF Tecknas alltid med SRFs medverkan Beslut fattas efter samråd SRF ska tillhandahålla försäkringar och beslutsunderlag för gemensamma lösningar Externa försäkringar minimeras

14 Tillbuds- och skaderapportering Väsentligt instrument för att komma åt incidenter som kan leda till skador SRF har tagit fram KIA, som används hos många

15 Utbildning All personal skall genomgå regelbunden utbildning i säkerhetsfrågor On-line system tillgängligt

16 Hur fungerar ett captive?

17 Valmöjligheter för ”risk” AccepteraAgera Reducera Eliminera Transferera Randvillkor: …så långt det är ekonomiskt försvarbart och …så kostnadseffektivt som möjligt

18 Risktransfer Utanför egen ekonomisk sfär Finansiell transaktion Kostnad i stället för reservering Kvarvarande riskkostnad: 1.Premie 2.Självrisk 3.Förebyggande

19 Captive = egenfinansiering Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 Kommun 20 Risk Premie SRF SRF premie Återförsäkring Öppen marknad Åf premie Transferering = Utanför den ekonomiska sfären

20 Varför captive? Stabilare riskkostnader Försäkringsomfattningar Skadehantering i samsyn Incitament för riskhantering Kassaflöde och investeringsinkomster Administration och service, inga upphandlingar

21 Varför inte captive? Investeringsbehov Osäkerhet om ”bästa pris” Delägarskap och solidaritet

22 Premier Periodiserar en del av riskkostnaden En ”marknadspremie” är inte en reflektion av långsiktig riskkostnad Ett captives funktion är inte att ha lägst premie vid varje enskilt ögonblick. Behovet av premier bestäms i samsyn mellan ägare och ledning

23 Riskspridning Storlek förbättrar förutsebarhet Ingen skillnad mellan verksamheters associationsform Kommunala bolag bör följa kommunens policy Ägardirektiv fungerar (Stockholm, Göteborg)

24 SRFs verksamhet

25 Vad gör SRF? Kunskap Service och råd Administration Skadehantering Intern prissättning Best practice - kunskapsöverföring Utveckling Standards Råd FörsäkringRiskhantering

26 Produkter Vi kan försäkra: – Allt ni äger – Allt ni gör På villkor skräddarsydda för verksamheterna – Alla typer av produkter – Det vi inte kan tillhandahålla kan vi arrangera

27 Övrig service Skyddspolicy och tekniska regelverk Råd och assistans vid om-, ny- och tillbyggnation avseende säkerhet och skyddsnivåer Deltagande och input i kommunala RM och säkerhetsgrupper Assistans med riskanalyser, riskbeskrivningar, utvärderingar och rekommendationer Värderingsfrågor Utbildningar och seminarier

28 Skador Ett captive agerar alltid för sina ägares bästa, inte för sitt eget Intern process minimerar dispyter Återförsäkrare kommer ibland in i bilden Sub-optimeringar måste hanteras

29 Grundprincipen SRF förvaltar ägarnas pengar Vi kan göra (i princip) allt, men konsekvenserna stannar kollektivt hos ägarna Det enda sättet att reducera riskkostnader är att begränsa incidenter och skador

30 Personal VD Ekonomichef 2 kundkontakter 1 skadechef 1 riskingenjör, plus konsulter

31 20152014201320122011 Resultat Premieintäkt f.e.r (= Prem ink)55 65166 67256 80747 19049 909 Försäkringsersättningar f.e.r-31 934-45 470-58 252-45 913-36 764 Försäkringsrörelsens tekniska resultat13 79310 275-11 797-6 7636 117 Avsättning säkerhetsreserv-15 398-11 4692 4943 333-5 629 Årets resultat-1 1031-6 224-1495 812 Ekonomisk ställning Placeringstillgångar179 375149 851159 091152 072135 302 Försäkringstekniska avsättningar f.e.r64 52760 21272 97153 64139 285 Konsolideringskapital125 418106 80095 330104 049107 530 Kapitalbas122 243105 98395 330104 049107 530 Erforderlig solvensmarginal34 73035 22432 56031 89431 570 Ekonomi

32 Nyckeltal20152014201320122011 Skadeförsäkringsrörelse Skadeprocent, f.e.r57,4%68,2%102,5%97,3%73,7% Driftskostnadsprocent, f.e.r17,6%18,4%20,5%19,4%17,3% Totalkostnadsprocent, f.e.r75,0%86,6%123,0%116,7%91,0% Kapitalförvaltning Direktavkastning0,7%1,3%2,5% 2,6% Totalavkastning0,0%1,4%2,4% 4,6% Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad225,4%160,2%167,8%220,5%215,4% Nyckeltal

33 ORSA Sammanlagd SCR = 39,1 MSEK Består av: – Marknad; 10,4 – Motpart; 0,3 – Non-life U/W; 28,7 – Health U/W; 2,8 – Operational; 3,2 SCR kvot c:a 3,1


Ladda ner ppt "Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB 2016-05-19."

Liknande presentationer


Google-annonser