Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation Gränskommittén roll & uppgifter Hur påverkas vi av närheten till Sverige/Norge Möjligheter & vad behöver/kan göras för att tillvara möjligheterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation Gränskommittén roll & uppgifter Hur påverkas vi av närheten till Sverige/Norge Möjligheter & vad behöver/kan göras för att tillvara möjligheterna."— Presentationens avskrift:

1 Presentation Gränskommittén roll & uppgifter Hur påverkas vi av närheten till Sverige/Norge Möjligheter & vad behöver/kan göras för att tillvara möjligheterna Gränshinderarbetet nu och hur går vi vidare

2 Gr ä nskommitt é n Ø stfold-Bohusl ä n-Dalsland Samarbetet inleddes 1980 24 medlemmar - 14 kommuner i Sverige och 8 kommuner i Norge samt regionerna Østfold och Västra Götaland Finasiering via medlemsavgifter, Nordiska Ministerådet samt projektmedel

3 Struktur Gränskommittén Medlemskommuner/regioner Styrelse Arbetsutskott Sekretariat

4 Yvonne Samuelsson Kommittésekreterare +46 522 44 08 27 Lars Brække norsk kontaktperson/ansvarig för gränshinderarbetet +47 950 45 750 Annika Daisley Projektledare KONTAKT +46 522 44 08 46

5 Vision Utveckla Østfold - Västra Götaland till en attraktiv gränsregion att verka och bo i för människor, företag och organisationer.

6 V å rt m å tto Se gränsen som en möjlighet

7 Roll & uppgift Skapa förutsättningar för konkret samarbete över gränsen Genomförandeorganisation för uppgifter som medlemmarna önskar Inriktat på frågor som har nytta för allmänheten och regionen Inriktat på svensk/norska frågor som har nytta för allmänheten och regionen Samarbete och erfarenhetsutbyte med andra nordiska/baltiska gränsregioner

8 Gr ä nskommitt é ns tre verktyg 1.BASVERKSAMHET administration, information, utredningar, nätverksbyggande 2.PROJEKTVERKSAMHET initiera, driva, medverka, medfinansiera 3.POLITISK POTENTIAL uppvaktningar, yttrande, skrivelser

9 Prioriterade omr å den Öppnare gränser (Gränshinder) Infrastruktur/kommunikationer Näringsliv Miljö & hälsa Samarbete & erfarenhetsutbyte

10 Exempel på projekt - Infrastruktur/kommunikationer E6:ans utbyggnad Oslo – Göteborg dubbelspår & Norge – Vänerlänken Kollektivtrafik – gränspendeln Kombiterminal

11 Exempel på projekt - Näringsliv/turism/kultur Svensk-norska kontaktmässor för näringslivet Se möjligheterna och gör något av dem IKON - Interregionalt KulturOplevelses Netværk Gränsregional Industrisamverkan Gränsöverskridande reselivssamarbete Nordisk novellfestival, Saltö Folkmusik Festival & Kosterfestivalen

12 Exempel på projekt - Miljö/hälsa Vårt gemensamma arv Kosterhavet – Ytre Hvaler Brukarstyrd omsorgsfilosofi Sjukhussamarbete Sverige-Norge

13 Exempel – Samarbete/erfarenhetsutbyte Nordiska Ministerrådet Arbetsgrupp globalisering och gränsregionalt samarbete Nordiska/baltiska gränsregioner Interreg Sverige-Norge GO-samarbetet Nätverk Medlemskommuner/regioner

14 Exempel - Gränshinderarbetet Gränspendlarbroschyr ➙ samarbete med GrenseTj ä nsten Nordiska Ministerrådet – Gränshinderforum - Gränshinderdatabas Inriktat på frågor som har nytta för allmänheten och regionen Arbetsgrupp globalisering och gränsregionalt samarbete Gränsregional statistik

15 Gränshinderarbetet GrenseTj ä nsten - www.gtm.nu Nordiska Ministerrådet – Kontaktperson ; Johan Lindblad +45 33 96 02 90 jol@norden.org Gränshinderdatabas - www.granshinder.norden.orgwww.granshinder.norden.org Gränsregional statistik - www.statnord.orgwww.statnord.org

16 Vad innebär medlemskapet? Tillgång till ett omfattande gränsregionalt nätverk Konkret och direkt erfarenhetsutbyte Politisk forum/plattform Tillgång till gränsregionala projekt och dess resultat En känsla av ”Vi”-tillhörighet Möjlighet till finansiering av egna norsk-svenska projekt

17 Hur påverkas vi av närheten till Sverige/Norge I alla tider har det folk flyttat, pendlat och gjort affärer över gränsen Livligaste gränsövergången mellan Sverige-Norge Vi har ett likvärdigt språk, kultur och samhällsstruktur E6:an - Norges port mot Europa passerar genom regionen

18 Möjligheter - exempel Två arbetsmarknader → ökade möjligheter för pendling → ökade möjligheter för affärer Näringsliv → Besöksnäring / Handel → Teknik & tillverkning Offentlig verksamhet → Utbildning/forskning → Hälso- & Sjukvård/räddningstjänst Interreg-programmet Sverige-Norge

19 Vad behöver/kan vi göra för att ta vara på möjligheterna exempel Förbättrad gränsöverskridande samverkan → Planering → Utbildning/forskning → Sjukvård/räddningstjänst → Besöksnäring Mötesplatser och nätverk Förbättrad infrastruktur & kommunikationer Reducera gränshinder

20 Mer information www.granskommitten.com


Ladda ner ppt "Presentation Gränskommittén roll & uppgifter Hur påverkas vi av närheten till Sverige/Norge Möjligheter & vad behöver/kan göras för att tillvara möjligheterna."

Liknande presentationer


Google-annonser