Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsumentverket informerar. Hallå konsument Hallå konsument är en rikstäckande oberoende upplysningstjänst för alla konsumenter. Den samordnas av Konsumentverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsumentverket informerar. Hallå konsument Hallå konsument är en rikstäckande oberoende upplysningstjänst för alla konsumenter. Den samordnas av Konsumentverket."— Presentationens avskrift:

1 Konsumentverket informerar

2 Hallå konsument Hallå konsument är en rikstäckande oberoende upplysningstjänst för alla konsumenter. Den samordnas av Konsumentverket. KONSUMENTVERKET INFORMERAR

3 Kommunernas konsumentvägledning Kommunerna är inte skyldiga att tillhandahålla konsumentvägledning men de flesta kommuner gör det. KONSUMENTVERKET INFORMERAR

4 De fyra rådgivningsbyråerna Konsumenternas bank- och finansbyrå www.konsumenternas.se www.konsumenternas.se Konsumenternas försäkringsbyrå www.konsumenternas.se www.konsumenternas.se Energimarknadsbyrån www.energimarknadsbyran.se www.energimarknadsbyran.se Telekområdgivarna www.telekomradgivarna.se www.telekomradgivarna.se KONSUMENTVERKET INFORMERAR

5 Konsument Europa Har du en fråga om handel UTANFÖR SVERIGE? Konsumentverket har en egen enhet för gränsöverskridande handel, Konsument Europa, som hjälper dig som köpt en vara eller tjänst från ett land inom EU, Norge och Island. Konsument Europa erbjuder kostnadsfri rådgivning till konsumenter. KONSUMENTVERKET INFORMERAR

6 Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) Till ERB kan du vända dig till vid problem med betalteletjänster, t.ex. köp av bussbiljetter via sms eller spel till mobilen. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ARN är en myndighet med en opartisk roll. De prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. KONSUMENTVERKET INFORMERAR

7 Här har konsumenterna störst problem Telekom (internet, tv, fast och mobil telefoni) Försäkringar (liv-, hem- och personförsäkring) Bank- och finanstjänster (investering och pension, privatlån och krediter) Juridiska tjänster (t. ex. vid skilsmässa, bouppteckning) KONSUMENTVERKET INFORMERAR

8 En jämförelse mellan Konsumentverket, Kronofogden och Socialstyrelsen. Olika normer KONSUMENTVERKET INFORMERAR

9 Koll på pengarna? Hjälpreda för privatekonomin. Broschyren ger goda argument för en bra planering och många handfasta förslag på hur man gör sin egen budget. KONSUMENTVERKET INFORMERAR

10 Budgetkalkylen KONSUMENTVERKET INFORMERAR

11 Nio poster som står för en tredjedel av hushållens faktiska konsumtion Livsmedel Kläder och skor Hygien Fritid och lek Barn- och ungdomsförsäkring Förbrukningsvaror Hemutrustning Media Hemförsäkring KONSUMENTVERKET INFORMERAR

12 En obetald räkning växer snabbt … KONSUMENTVERKET INFORMERAR

13 Budget- och skuldrådgivning – en obligatorisk verksamhet ”Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under skuldsaneringsförfarandet och under löptiden för en betalningsplan enligt 9 §. Konsumentverket skall stödja och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning som kommunerna skall svara för”. KONSUMENTVERKET INFORMERAR

14 Budget- och skuldrådgivning (BUS) Budgetrådgivning Skuldrådgivning Skuldsanering – stöd före, under och efter Frivilliga överenskommelser Arbete för att motverka överskuldsättning KONSUMENTVERKET INFORMERAR

15 Fakta om budget- och skuldrådgivning Cirka 360 personer arbetar med budget- och skuldrådgivning 237 årsarbetskrafter Genomsnittlig väntetid är 4 ½ vecka men det förekommer väntetider på upp till ett år 74 kommuner köper sin budget- och skuldrådgivning 189 kommuner har sin tillhörighet i socialnämnd KONSUMENTVERKET INFORMERAR

16 Skuldsanering Så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år. Det är rimligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Inte pågående näringsförbud Bosatt i Sverige– eller ha en stark anknytning till – Sverige. KONSUMENTVERKET INFORMERAR

17

18 Att tänka på! Ingå inte för många avbetalningsplaner för skulder Om klienten har skulder hos Kronofogden och har löneutmätning: Glöm inte att meddela kostnaden för god man eller förvaltare Kronofogden vet inte allt! Meddela ändringar i hyra m.m. KONSUMENTVERKET INFORMERAR

19 Förändringar på gång Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt. Förslag: Ny skuldsaneringslag Ny F-skuldsaneringslag Anknytningskravet inkluderat Föreslås träda i kraft 1 november 2016 En proposition kommer mars 2016. KONSUMENTVERKET INFORMERAR

20 Barn och skulder KONSUMENTVERKET INFORMERAR

21 Försäkringskassan Personen Andra aktörer Kommunen Konsument- verket Kronofogden Landstinget Soc. Sekr. God man LSS- hand l. BUS Bostads -bolag Samverkan viktig! KONSUMENTVERKET INFORMERAR

22 Bra material KONSUMENTVERKET INFORMERAR

23 XXXX XXXX. KONSUMENTVERKET INFORMERAR

24 XXXX XXXX. KONSUMENTVERKET INFORMERAR

25 Om du vill läsa mer Lisbeth Sandvall: Leva med skulder- bli skuldfri -olika faser i skuldsaneringsprocessen Från skuldsatt till skuldfri - Processer, strategier och påverkande faktorer Samverkan för en effektivare hjälp till skuldsatta Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark: Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en långsiktig social investering med hög lönsamhet KONSUMENTVERKET INFORMERAR

26 Richard Ahlström: Dödsfall under och efter skuldsanering Överskuldsättning och ohälsa Är skuldsanering rehabiliterande? Ekström/Hjort: Det blir många nej - konsumtionens meningar och villkor för barnfamiljer med knapp ekonomi Om du vill läsa ännu mer KONSUMENTVERKET INFORMERAR


Ladda ner ppt "Konsumentverket informerar. Hallå konsument Hallå konsument är en rikstäckande oberoende upplysningstjänst för alla konsumenter. Den samordnas av Konsumentverket."

Liknande presentationer


Google-annonser