Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Knivsta – där framtiden bor. STOCKHOLM UPPSALA ARLANDA SÖDERTÄLJE VÄSTERÅS ÖREBRO ESKILSTUNA Knivsta – nära till mycket KNIVSTA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Knivsta – där framtiden bor. STOCKHOLM UPPSALA ARLANDA SÖDERTÄLJE VÄSTERÅS ÖREBRO ESKILSTUNA Knivsta – nära till mycket KNIVSTA."— Presentationens avskrift:

1 Knivsta – där framtiden bor

2 STOCKHOLM UPPSALA ARLANDA SÖDERTÄLJE VÄSTERÅS ÖREBRO ESKILSTUNA Knivsta – nära till mycket KNIVSTA

3 Arlanda 6,42 min Upplands Väsby 17 min Stockholm 31 min Uppsala 8 min Naturen 1 min

4

5

6

7 Politisk organisation Gäller från 1 juli 2015 Valberedning Kommunfastigheter i Knivsta AB Knivstabostäder AB Alsike Fastighets AB KF-beredningar för tillfälliga, avgränsade ändamål Kommunfullmäktige (KF) Revisorer Socialnämnd (SN) tillika arbetsmarknadsnämnd Bygg- och miljönämnd (BMN) tillika trafiknämnd Samhällsutvecklingsnämnd (SUN) Valnämnd (VN) Utbildningsnämnd (UN) Överförmyndarnämnd (ÖFN) - gemensam i Uppsala län Kommunstyrelse (KS) Arbetsutskott (KSAU) Lönenämnd - gemensam med Tierp och Älvkarleby kommuner Samverkansnämnd (SMN) - gemensam med Heby kommun

8 Kommundirektör Personalkontor Personalfrågor MBL och samverkan Friskvård/hälsoarbete Rehabilitering Systematiskt arbetsmiljöarbete Personalkontor Personalfrågor MBL och samverkan Friskvård/hälsoarbete Rehabilitering Systematiskt arbetsmiljöarbete Ekonomikontor Budget, uppföljning, redovisning Upphandling Utvärdering/granskning Statistik, Försäkringar Ekonomikontor Budget, uppföljning, redovisning Upphandling Utvärdering/granskning Statistik, Försäkringar Kommunledningskontor Ledningsstöd/stab Kontaktcenter, Information Administrativ service, Sekretariat Lokalplanering Data/IT, Telefoni Folkhälsa, Måltider Säkerhets- och beredskapsfrågor med mera Kommunledningskontor Ledningsstöd/stab Kontaktcenter, Information Administrativ service, Sekretariat Lokalplanering Data/IT, Telefoni Folkhälsa, Måltider Säkerhets- och beredskapsfrågor med mera Samhällsbyggnadskontor Översiktsplanering Gata, Avfall, Park Miljö, Energi Kollektivtrafik Bredband Samhällsbyggnadskontor Översiktsplanering Gata, Avfall, Park Miljö, Energi Kollektivtrafik Bredband Organisationen gäller från 1 september 2014 Fritid- och kulturkontor Allmänkultur Bibliotek Kulturskola Idrotts- och fritidsanläggningar Föreningsbidrag Ungdomsverksamhet Fritid- och kulturkontor Allmänkultur Bibliotek Kulturskola Idrotts- och fritidsanläggningar Föreningsbidrag Ungdomsverksamhet Bygg- och miljökontor Bygglov Planer Miljötillsyn Adressättning Kart- och GIS Bygg- och miljökontor Bygglov Planer Miljötillsyn Adressättning Kart- och GIS Vård- och omsorgskontor Äldre- och handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Färdtjänst/riksfärdtjänst Flyktingmottagande Arbetsmarknad Vård- och omsorgskontor Äldre- och handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Färdtjänst/riksfärdtjänst Flyktingmottagande Arbetsmarknad Utbildningskontor Förskola Grundskola Skolbarnsomsorg Gymnasieskola Vuxenutbildning Utbildningskontor Förskola Grundskola Skolbarnsomsorg Gymnasieskola Vuxenutbildning Näringsliv Mark och exploatering Näringsliv Mark och exploatering

9 Budget verksamheter 2016

10 Budget per nämnd 2016

11 Vad är kommunens största investering?

12 Personalen är Knivsta kommuns största investering

13 Utfall egen regi

14 En arbetsgivare 200 yrken

15 Ledarskapet är nyckeln till framgång Duktiga ledare får medarbetare att växa

16 Knivsta Knivsta – där framtiden bor

17 Vision 2025 Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.

18 Knivstas identitet En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala En kommun öppen för förändringar En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta

19 Hållbar utvecklingEkonomisktEkologisktSocialt Arbete Utvecklad infrastruktur Bra kommunikationer Entreprenörskap Lokal energiproduktion Energi och miljö Fler jobb i Knivsta Landsbygd i utveckling Besöksnäring och närturism Lärande Hög kvalitet på skolans utbildning Livslångt lärandeLära ut och lära in Livskvalitet Delaktighet Aktivt föreningsliv Mångfald av boendeformer Folkhälsa Fungerande kollektivtrafik Närodlad mat Demokrati Livspussel Boendemiljö Fritid och kultur Valfrihet

20 En droppe droppad i livets älv Har inte kraft att flyta själv. Dock finns ett krav på varenda droppe. Hjälp till att hålla de andra oppe. Tage Danielsson.


Ladda ner ppt "Knivsta – där framtiden bor. STOCKHOLM UPPSALA ARLANDA SÖDERTÄLJE VÄSTERÅS ÖREBRO ESKILSTUNA Knivsta – nära till mycket KNIVSTA."

Liknande presentationer


Google-annonser