Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ACANALYS KOMPETENS FÖR ANALYS AV HÅLLBAR TILLVÄXT I VÄSTERBOTTEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ACANALYS KOMPETENS FÖR ANALYS AV HÅLLBAR TILLVÄXT I VÄSTERBOTTEN."— Presentationens avskrift:

1 ACANALYS KOMPETENS FÖR ANALYS AV HÅLLBAR TILLVÄXT I VÄSTERBOTTEN

2 EFTERFRÅGAN Norrlands näringslivshistoria. Sundsvall Projektkalkyler. Samordningsförbundet Skellefteå Kvarkentrafik. Kvarkenrådet/Företagarna/Handeslk.mm Samhällsanalys av gruvor. Lycksele m.fl. Hållbar tillväxt. FFS/Umeå/Skellefteå Kommunikationer och regional tillväxt. Vindeln Norrlands utveckling. Entreprenörskap Piteå Regionbildning? Regionbildningsgruppen Gruva eller nationalpark. Jokkmokk Handelsutveckling. Skellefteå. Svensk handel. Umeå C SÖT. Sundsvall, Trondheim mm Dorotea I en förändrad omvärld. Dorotea Flyttning. Boden

3 KUNSKAPSBEHOV Västerbotten saknar idag en stark miljö som  känner regionens specifika förhållanden  behärskar generell internationell teori och metod om lokalisering, tillväxt, analys och policy ► kan understödja politikens och näringslivets behov av oberoende kunskap och statistik

4 ACANALYS UPPGIFTER Beskriva regionens tillgångar och produktionsresultat för att nå en hållbar tillväxt i Västerbotten (jmf RUP/RTP) Initiera analyser om regionens utveckling Göra nationell/internationell kunskap och analys tillgänglig för regionens beslutsfattare Avknoppa analysenhet Stärka konsulter i länet

5 ACANALYS TRE AVTRYCK UTREDNINGSMILJÖER KONSULTMILJÖER FORSKNINGSMILJÖER

6 PÅGÅENDE ARBETE Värdering av länets tillgångar och resultat Hållbara Umeåregionen Omvärldsbevakning Kvarkenförbindelse Skatteutjämningssystemet (Kultur och regional tillväxt) (Idrott och regional tillväxt) De regionalpolitiska och regionalvetenskapliga diskurserna i Norrland

7 VAD ÄR REGIONAL TILLVÄXT? Långsiktig välfärd via tillväxt av tillgångar: p Individernas kunskap och hälsa p Socialt och kulturellt kapital p Finansiella förmögenheter p Reala värden (byggnader, maskiner, infrastruktur, offentliga miljöer) p Naturtillgångar (skog, mineraler, naturmiljöer) Hållbar tillväxt; Ekonomiskt, socialt, kulturellt och ekologiskt

8 Regional hållbarhet gäller framtiden - Lärandet kommer från historien: Förändring är det naturliga Historia Nu Framtid

9

10 TILLGÅNG: Genomsnittligt taxeringsvärde för småhus 2007

11

12 ATT MÄTA HÅLLBAR TILLVÄXT ALLT SKA MED : p Nettoinvesteringar (genuint sparande) ökar tillgångarna p Alla tillgångsslag (miljö och naturresurser) ska räknas p Ekosystemtjänster ska värderas p Priser ska signalera knapphet över tiden p Klubbvaror (gemensamma) ska produceras

13

14 NRP = BRP – Reinvestering i slitna tillgångar NRP används till: Konsumtion + Nyinvesteringar NETTOPRODUKTIONSRESULTATET ger möjlighet att investera i nya TILLGÅNGAR för framtida konsumtion YTTERST : NETTOREGIONPRODUKTEN

15 ÄGANDERÄTTEN TILL REGIONALA TILLGÅNGAR Bor och äger i regionen Äger i andra regioner Externa ägare äger i regionen Ingen ägare finns Markvärden, naturmiljö, skog, mineraler Byggnader Maskiner, fordon Finansiella tillgångar Människor ALLA TILLGÅNGAR ABCD

16 Vem äger tillgångar i regionen? Äger i regionen Äger i andra regionerSumma Bor i regionen A B A+B Regionmed- borgarnas tillgångar Bor ej i regionen C C Andra regioners tillgångar Ingen ägare D Summa A+C “Läns-styrelsens intresse” B+D “Andra Läns- styrelser”

17 NORRLÄNNINGENS EGET KAPITAL Medelvärden för hushållens förmögenheter (1000 kr) Norrlands län år 2002. Källa: Nordea (2004) Brutto förmögen het Varav: Egna hem Fritids- hus Övriga reala till- gångar SkulderNetto förmögen- het Västerbotten 4652003070154 311 (30 miljarder) Jämtland 44216423103144 298 Gävleborg 4091772660138 271 Norrbotten 3901892441140 250 Väster- norrland 3841522453139 245 Sverige 6102663976189 421

18 Relativ tillgång på naturresurser Relativ tillgång på boende- miljöer God Sämre Tundran Sahara Olje- plattform Västerbotten Dubai Barcelona Manhattan Las Vegas KRÄVS NATURRESURSER FÖR ATTRAKTIVITET?

19 ACANALYS

20

21 HÅLLBAR BEFOLKNINGSTILLVÄXT I NORRLAND 1805-2004?

22 TRENDBROTT: SÅLDA MOTORSÅGAR I SVERIGE 1948-1964 Källa: Hjelm (1991) samt Helgesson et. al. (1979)

23

24 HÅLLBAR BEFOLKNING I VÄSTERBOTTEN 1925-2004?


Ladda ner ppt "ACANALYS KOMPETENS FÖR ANALYS AV HÅLLBAR TILLVÄXT I VÄSTERBOTTEN."

Liknande presentationer


Google-annonser