Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisk kemi Läran om kolföreningarnas kemi. Kolatomen Kolatomen har 6 protoner och elektroner. Kolatomen har fyra valenselektroner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisk kemi Läran om kolföreningarnas kemi. Kolatomen Kolatomen har 6 protoner och elektroner. Kolatomen har fyra valenselektroner."— Presentationens avskrift:

1 Organisk kemi Läran om kolföreningarnas kemi

2 Kolatomen Kolatomen har 6 protoner och elektroner. Kolatomen har fyra valenselektroner

3 Kolatomer bildar inte joner Kolatomen bildar mycket sällan joner. Den bildar kemiska föreningar. På grund av de fyra valenselektronerna så kan kol binda till nästan vad som helst. Kolatomer förekommer i allt levande. Man trodde först att man inte kunde tillverka organiska föreningar i laboratorier. Men den tyske kemisten Friedich Whöler visade år 1828 att detta var möjligt.

4 Rent kol förekommer i tre former Diamant I Diamant sitter kolatomerna i ett fast nätverk. Detta gör diamant till ett av de hårdaste ämnena i världen

5 Grafit I grafit sitter kolatomerna i samma skikt ihop men skikten sinsemellan glider lätt mot varann.

6 Fullerener Ett nästan helt nytt material. Forskarna som konstruerade fullerener fick nobelpriset 1996 I fulleren sitter kolatomerna som i en fotboll.

7 Kolets kretslopp

8

9 Kolväten H- C- H H H Metan

10 Metanserien MetanCH 4 EtanC 2 H 6 PropanC 3 H 8 ButanC 4 H 10 PentanC 5 H 12 HexanC 6 H 14 HeptanC 7 H 16 OktanC 8 H 18 NonanC 9 H 20 DekanC 10 H 22 De 10 första kolvätena. De kallas med ett finare namn för alkaner

11 Olika sätt att visa molekyler på ÄmneMolekylformelStrukturformelMolekylmodell Metan CH 4 H HC H H

12 Finns det dubbelbindningar i kolkedjan kallas de alkener Den kortaste alkenen är eten Vad heter nästa? Namnen slutar på -en

13 Finns det trippelbindningar i kolkedjan kallas de alkyner Namnen slutar på -yn Detta är etyn

14 Isomerer Samma molekylformel men olika strukturformel. Detta kallas isomeri Båda har molekylformeln C 4 H 10

15 Fossila bränslen Är egentligen döda växter och djur som under stort tryck och avsaknad av syre har ombildats till olja, kol och naturgas.

16 Gasformigt bränsle Naturgas och biogasNaturgas och biogas Naturgas kommer från fossila bränslen-ökar koldioxidhalten i luften.Naturgas kommer från fossila bränslen-ökar koldioxidhalten i luften. Biogas framställs ur organiskt avfall.Biogas framställs ur organiskt avfall. Rent bränsle,innehåller inget svavel.Rent bränsle,innehåller inget svavel.

17 Flytande bränsle Eldningsolja- långa kolvätenEldningsolja- långa kolväten Tjockolja billigare men rökgaserna måste renasTjockolja billigare men rökgaserna måste renas Fotogen – flygbränsle-blandning av kolväten men mindre molekyler än eldningsoljaFotogen – flygbränsle-blandning av kolväten men mindre molekyler än eldningsolja Bensin- kortare kolväten än fotogenBensin- kortare kolväten än fotogen Flyktig vätska som lätt antänds Räknas som den viktigaste. Bränsle i bla.bilar, propellerflygplan.

18 fasta bränslen fasta bränslen Torv -delvis förmultnande växtdelarTorv -delvis förmultnande växtdelar Stenkol- används mycket i EnglandStenkol- används mycket i England Koks- torrdestillation av stenkol ger koksKoks- torrdestillation av stenkol ger koks

19 Torvupptagning i Skottland

20 350- 400°C brännoljor 220- 350°C dieseloljor 160- 250°C fotogen 25- 180°C bensin Kokpunkte r < 35 °C gaser > 400°C asfalt = återstod Råolja in

21 Oljeraffenaderi

22 Krackning Med krackning menas att man delar längre kolkedjor till kortare så man kan använda mer av oljan till bensin.

23 Biogas Med biogas menas att man komposterar matavfall eller annat organiskt material utan att låta syre närvara då bildas det metan och etan. Detta kan sedan användas till att köra bilar med eller värma hus.

24 Alkoholer Renat, Whiskey, Konjak, Absolut Det finns många alkoholer!

25 Alkoholer är kolväten med en OH grupp kopplade till sig Namnet får man om man tar stamkolvätet och lägger till -ol Detta är metanol. En mycket giftig alkohol som ibland dricks av misstag i tron om att det är vanlig sprit. Kemiskt tecken CH 3 OH

26 Alkoholer Det finns många olika alkoholer.Det finns många olika alkoholer. Gemensamt är att de består av en kolvätekedja med en eller flera OH- (hydroxidgrupp) grupper.Gemensamt är att de består av en kolvätekedja med en eller flera OH- (hydroxidgrupp) grupper. De fyra alkoholerna med de kortaste kolvätena heter metanol,etanol,propanol och butanol.De fyra alkoholerna med de kortaste kolvätena heter metanol,etanol,propanol och butanol.

27 Etanol Det är denna alkohol som man dricker. C 2 H 5 OH Den bildas då man jästsvampar omvandlar druvsocker till etanol Skriv reaktionsformel: C 6 H 12 O 6 CO 2 + 2C 2 H 5 OH Etanol ett miljövänligt bilbränsle!

28 Alkoholer med flera OH-grupper Om en alkohol har två OH- grupper kallas den för tvåvärd Har den tre OH- grupper kallas den för trevärd GlykolGlycerol

29 Glykol Glykol eller som den heter egentligen etandiol används för att sänka fryspunkten på kylarvattnet i blad annat bilar. Man sprutar också vingarna på flygplan med glykol för att förhindra nedisning

30 Glycerol Det är denna alkoholen som finns i alla fettmolelyler tillsammans med tre långa kolkedjor Glycerol har en förmåga att binda fukt därför används den också i hudkrämer

31 Organiska syror Alla organiska syror innehåller en karboxylgrupp (COOH) Om man oxiderar en alkohol får man en organisk syra. Den enklaste organiska syran är myrsyra eller metansyra. C = O | OH

32 Etansyra eller ättiksyra Ättiksyra bildas då etanol får reagera med luftens syre (oxidation). Bra som konserveringsmedel. Vinäger är vin som har oxiderat.

33 Citronsyra Precis som det finns alkoholer med flera oh grupper så finns det syror med flera karboxylgrupper. Citronsyra är ett exempel på detta.

34 Estrar Estrar bildas då en alkohol får reagera med en organisk syra. Denna typ av reaktioner kallas kondensationsreaktioner

35 Katalysator En katalysator är ett ämne som påskyndar reaktionen utan att själv förbrukas.

36 159-166 167-174 Ge exempel på fossila bränslen, känna till hur de skadar miljön, hur man delar upp råoljan (raffinerar) den, veta vad krackning innebär 175-184 Läs mer Känna till fullerener och nanorör och vad de kan användas till, Biobränslen; ge exempel på olika biobränslen, för och nackdelar Risker med metanol


Ladda ner ppt "Organisk kemi Läran om kolföreningarnas kemi. Kolatomen Kolatomen har 6 protoner och elektroner. Kolatomen har fyra valenselektroner."

Liknande presentationer


Google-annonser