Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tema DP Strandskydd i detaljplan avvägningar mellan olika intressen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tema DP Strandskydd i detaljplan avvägningar mellan olika intressen."— Presentationens avskrift:

1 Tema DP Strandskydd i detaljplan avvägningar mellan olika intressen

2 Tema DP Strandskydd i DP – hur gör vi? Material från Strandskyddsdelegationen för regionala och lokala möten om strandskydd och detaljplanering. Utformning: Yvonne Seger, arkitekt SWECO Baserat på webbseminariet Strandskydd i DP, 17 dec 2014 länk: DP-seminariumDP-seminarium

3 Tema DP Såhär är det tänkt Ca 3-4 timmars möte i sin helhet inkl. avsnitt i webbseminariet på möte tid för diskussion, praktikfall Eller, gör urval avsnitt och frågeställningar som är intressanta för er Använda regionala DP/exempel att diskutera? Tema DP

4 Innehåll 1.Likheter och olikheter: dispens & upphävande Föreläsning samt klipp ur diskussion (webbsem) Diskussionsfrågor 2.Särskilt skäl Angeläget allmänt intresse Föreläsning samt klipp ur diskussion (webbsem) Diskussionsfrågor 3.Sju intressanta frågor och svar på webbseminariet Välj ut, se och diskutera 4.Strandskydd och ny DP-process från jan 2015 5.Praktikfall Sala, Gnesta eller egna exempel Ex. på diskussionssfrågor

5 Tema DP Avsnitt 1. Likheter och olikheter dispens och upphävande Föreläsning ca 13 min webbseminarium 17 dec 2015 Likheter och olikheter – dispens och upphävande Yvonne Seger, arkitekt Sweco

6 Tema DP Likheter och olikheter dispens och upphävande Miljöjurist Johanna Ersborg Boverkets rättschef Yvonne Svensson ger kommentarer till föreläsningen: - Inom vilka områden bör strandskyddet upphävasInom vilka områden bör strandskyddet upphävas - Kan stängsel regleras i detaljplan?Kan stängsel regleras i detaljplan? - Reglering av lovplikt för fällning av trädReglering av lovplikt för fällning av träd

7 Tema DP Samma särskilda skäl gäller. Vad behöver särskilt hanteras vid planläggning? 1.Egna frågor eller erfarenheter angående skillnader? 2.I er kommun eller region: möjliga områden att upphäva strandskyddet i detaljplan? lämpliga områden att behålla strandskyddet? Likheter och olikheter dispens och upphävande Diskussion - reflexion

8 Tema DP För vidare diskussion om tillämpning av strandskydds- bestämmelserna inom detaljplan. Eller använd egna exempel från regionen eller kommunen. Exempel Sala – bad och camping Exempel Sala – bad och camping detaljplan för utökning av en äldre campingplats och en kommunal badplats. Exempel Gnesta - tätortsutveckling detaljplan för tätortsutveckling av Gnesta samhälle. 8 Likheter och olikheter dispens och upphävande Reportage från webbseminarium/praktikfall

9 Tema DP Avsnitt 2. Särskilda skälet angeläget allmänt intresse Om hur särskilda skälet angeläget allmänt intresse (7 kap. 18c§ punkt 5 MB) kan tolkas och exempel på tillämpning. Föreläsning ca 7 min : Angeläget allmänt intresse, planeringsarkitekt Kristina Grape Klara arkitektbyrå Övriga särskilda skäl behandlas i webbseminariet De sex särskilda skälen från den 17 juni 2014 De sex särskilda skälen

10 Tema DP Särskilda skälet – angeläget allmänt intresse Miljöjurist Johanna Ersborg och Planeringsarkitekt Kristina Grape ger några kommentarer till föreläsningen: - Kan åtgärden ske utanför strandskyddet?Kan åtgärden ske utanför strandskyddet? - Är det skillnad på mindre och större tätorter?Är det skillnad på mindre och större tätorter?

11 Tema DP Särskilda skälet – angeläget allmänt intresse Diskussionsfrågor: 1.Exempel på olika anläggningar som kan vara angelägna allmänna intressen? 2.Vilket grundläggande krav finns på en planerad åtgärd?

12 Tema DP Som underlag till diskussion kan exemplet från Gnesta användas eller egna exempel från regionen eller kommunen. Exempel Gnesta - tätortsutveckling Exempel Gnesta - tätortsutveckling redovisar en detaljplan för tätortsutveckling av Gnesta samhälle. Särskilda skälet – angeläget allmänt intresse

13 Tema DP Avsnitt 3. Sju intressanta frågor och svar på webbseminariet länkar: Kan åtgärden tillgodoses utanför området? Utformning av passager Bryggor i detaljplan Gamla tomter inom detaljplan Återinträde av strandskyddet När är utökning av befintlig verksamhet särskilt skäl? Gemensamhetsanläggning inom strandskydd Johanna Ersborg, jurist, Strandskyddsdelegationen Kristina Grape, planeringsarkitekt, Klara arkitekter Jonas Ledelius, jurist Länsstyrelsen Västra Götaland Yvonne Svensson, rättschef Boverket Yvonne Seger, planarkitekt SWECO

14 Tema DP Avsnitt 4. Nya planprocessen Kort orientering om detaljplanprocessen från och med den 2 januari 2015. Mer information på Boverkets hemsida. länk: Yvonne Svensson rättschef BoverketYvonne Svensson rättschef Boverket

15 Tema DP Nya planprocessen Diskussionsfråga: Vilka förutsättningar ser ni i regionen för att upphäva strandskydd vid standardförfarande? För mer info om nya planprocessen vill vi hänvisa till www.boverket.sewww.boverket.se

16 Tema DP 5. Praktikfall Sala: bad och camping I exemplet redovisas en detaljplan för utökning av en äldre campingplats och en kommunal badplats. Stadsarkitekt Dan Ola Norberg och arkitekt Yvonne Seger tar oss med på en rundtur och diskussion om vilka särskilda skäl som låg till grund för olika förändringar inom planområdet samt andra regleringar i detaljplanen. Ex på frågor att diskutera finns på separat bild.

17 Tema DP 5. Praktikfall Gnesta: tätortsutveckling I exemplet redovisas en detaljplan för tätortsutveckling av Gnesta samhälle. Planarkitekt Tomas Enqvist redovisar detaljplaneläggning av nytt bostadsområde samt kommunal badplats vid Frösjön i anslutning till Gnesta centrum. Han redovisar vilka särskilda skäl som låg till grund för föreslagna förändringar inom planområdet. Ex på frågor att diskutera finns på separat bild

18 Tema DP 5. Reflexionsfrågor Ex på frågor att diskutera kring praktikfall om upphävande av strandskydd i DP 1.Vilka särskilda skäl finns? 2.Väger intresset att ta i anspråk området tyngre än strandskyddsintresset? 3.Kan intresset tillgodoses utanför strandskyddsområdet? 4.Är befintliga anläggningar tillkomna på laglig grund? 5.Återinträde av strandskydd? 6.Fri passage? 7.För vilka områden (i regionen) är det lämpligt att häva strandskyddet?


Ladda ner ppt "Tema DP Strandskydd i detaljplan avvägningar mellan olika intressen."

Liknande presentationer


Google-annonser