Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsledare Bodil Nilsson Ordförande Winnet Skåne Christina Arvesen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsledare Bodil Nilsson Ordförande Winnet Skåne Christina Arvesen"— Presentationens avskrift:

1

2 Verksamhetsledare Bodil Nilsson Ordförande Winnet Skåne Christina Arvesen www.winnetskane.se

3 Winnet Sverige Regionala och Lokala ResursCentra och nätverk för kvinnor i hela Sverige Skåne Winnet Skåne - RRC ca 20 LRC och nätverk ca 3 000 kvinnor Medlemsbroschyr!

4 Nätverket Kvinnokraft arbetade under 1980-talet för att skapa opinion kring fördelningen av de regionalpolitiska medlen och den ojämna könsfördelningen Riksdagsbeslut 1994 – regional politik. Länsstyrelsen borde avsätta resurser till bildandet av s.k. Regionala ResursCentra för kvinnor. I Skåne: Länsstyrelserna gav ekonomiskt stöd till de kommuner som startade resurscentra Från 1998 Region Skåne, 2013 Winnet Skåne Nationell projektfinansiering från 1998 och basfinansiering från 2001 Verksamhetsbidrag 2010-2012 och 2013-2015 Historik

5 Offentliga initiativ Lokal Re gional Nationell Ideella initiativ TillväxtverketWinnet Sverige Region Skåne Winnet Skåne Regionalt ResursCentrum för kvinnor KommunLRC/Nätverk Winnet Europe

6 Vision Ett jämställt Skåne Syfte Kvinnor och män i Skåne ska fatta jämställdhet! Mål AttitydÖkat intresse och engagemang för jämställdhet hos resurscentra och regionala och lokala utvecklingsaktörer Kunskap Ökad kunskap om jämställdhet hos resurscentra och hos regionala och lokala utvecklingsaktörer Struktur Ökad jämställdhet i lokal och regional utveckling

7 Många små till färre och större Från viss offentlig regi/stöd lokalt till mer/helt ideellt arbete Till LRC/nätverk med stark ställning lokalt Från många projekt för enskilda kvinnor och företagare till stora övergripande projekt – regionala, nationella, EU Jubileumsskriften! Från resurs för kvinnor i behov av stöd till att kvinnor är en självklar resurs och till ett arbete för jämställd utveckling Från 1994 till 2014 …

8 Föreningen Viqtoria - träff om bokföring 4 nov Selmadagen i Landskrona 5 nov Föreningen Viqtoria – lunchträff 26 nov KvinNet - Kaffemöte och framtidsplaner 27 nov Nätverket Qlara – teknikträff 28 nov Nätverket Qlara - Drop in-möte 1 dec Nätverket Queenia – Jularrangemang 2 dec Föreningen Christina - Nätverksfrukost med julstämning 9 dec Nätverket Grid - föreläsning sociala medier 9 dec Auroras frukostmöte 16 dec Höjdarna i Kävlinge - Klä verksamheten i siffror - gör en budget 14 jan Vad händer just nu?

9 www.winnetskane.se www.facebook.com/WinnetSkane Träffar, seminarier, konferenser Nya EU-programperioden Fortsättning på Going Abroad Nationell strategi för företagsfrämjande på lika villkor, yttrande Sounding board 2.0, mötesplats för det skånska innovationssystemet Winnet Skånes digitala agenda Kartläggning av jämställdhet i innovationsfrämjande miljöer Jämställdhetskartan Vad händer just nu?

10 Kartläggning av kluster och innovationsfrämjande miljöer 2013/14

11 Förändring över tid Det finns betydligt fler aktörer idag än tidigare Begreppet innovation har utvidgats till att även omfatta entreprenörskap och företagande vilket ökat antalet som inkluderats Att göra en direkt jämförelse över tid är därför inte möjligt. Däremot kan man se en övergripande trend.

12 Trend över tid Vi kan se en utveckling som går mot en jämnare fördelning mellan kvinnor/män. Vi kan iaktta detta för styrelserepresentationen, men särskilt tydligt är det på de ledande positionerna där det idag nästan är jämt fördelat.

13 Iakttagelser 2013/14 9% av styrelserna saknar helt kvinnor 0% av styrelserna saknar helt män I 25 styrelser (37%) är representationen jämställd (40-60%) I 42 styrelser (62%) är representationen ojämställd pga att män är i majoritet I 1 styrelse (1%) är representationen ojämställd pga att kvinnor är i majoritet

14 över 10 Mkr under 10 Mkr Verksamheternas totala finansiering/omsättning

15 Jämställdhetskartan Ett verktyg för att synliggöra statistik på ett interaktivt och lekfullt sätt. Jämställdhetskartan är ett medel, inte ett mål. Utgångspunkten är Sveriges fyra jämställdhetspolitiska mål och kommunen som en geografisk enhet, där Jämställdhetskartan kartlägger den privata, kommunala och ideella sektorn. Jämställdhetskartan samlar in statistik från flera olika källor från SCB, Bolagsverket, BRÅ och lokal statistik genom enkäter, vilket gör att den är mer heltäckande än den statistik som vanligtvis finns att tillgå.

16 Örkelljunga publiceras i januari 2015 Tomelilla publiceras i januari 2015

17 Små skillnader kommuner emellan; ojämställdheten i Vellinge stämmer väl överens med ojämställdheten i Kristianstad och Landskrona även om det finns vissa lokala variationer. Utbredd ojämställdhet i de kommunala bolagen. Kvinnor dominerar i offentlig sektor, samtidigt som kvinnorna försvinner ju högre upp i hierarkin en kommer. Männen dominerar på ledande positioner i privat sektor. Majoriteten av de deltidsarbetslösa och de timanställda är kvinnor, samtidigt som kvinnor tar mer ansvar för hem och hushåll och oftare är sjukskrivna än män. Traditionella strukturer: könssegregerad arbetsmarknad och stereotypiska politiska nämnder. Resultat Exempel Landskrona

18 Diskussionsforum i Landskrona (i oktober) och Kristianstad (i november), där vi lyft jämställdhetskartornas resultat. Fortsatt förankring av resultaten och dialog med politiker och tjänstemän. Sammanställning av statistik för Skåne som helhet. Uppdatering av jämställdhetskartorna. Och nu?

19 Hur ser det ut i Skåne idag? Och hur vill vi ha det i Skåne? Vad händer sen?


Ladda ner ppt "Verksamhetsledare Bodil Nilsson Ordförande Winnet Skåne Christina Arvesen"

Liknande presentationer


Google-annonser