Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om VästBus/SIP till nyanställda. Skaraborgs Sjukhus Aktivitetsplan Genomförandeplan Vårdplan Handlingsprogram MVC & BVC HABILITERINGEN BUP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om VästBus/SIP till nyanställda. Skaraborgs Sjukhus Aktivitetsplan Genomförandeplan Vårdplan Handlingsprogram MVC & BVC HABILITERINGEN BUP."— Presentationens avskrift:

1 Information om VästBus/SIP till nyanställda

2 Skaraborgs Sjukhus Aktivitetsplan Genomförandeplan Vårdplan Handlingsprogram MVC & BVC HABILITERINGEN BUP Individ- & Familjeomsorg FÖRSKOLA Individuell plan FUNKTIONSSTÖD Åtgärdsprogram SKOLA Elevhälsa Alla verksamheter som arbetar med barn och unga med ohälsa har sin egen plan som beskriver vad de gör för att hjälpa och stödja barnet/ungdomen. VästBus/SIP används då flera verksamheter behöver samverka för en samordning av de insatser som behövs för att hjälpa barnet/den unge.

3 Skaraborgs Sjukhus VästBus, vad och för vem?

4 Skaraborgs Sjukhus VästBusmöte

5 Skaraborgs Sjukhus Samordnad individuell plan, SIP SIP är ett aktuellt verktyg när… … det behövs kompetens från flera verksamheter. … samordning efterfrågas. … ansvarsfördelning behöver klargöras. … det är svårt att få kontakt med olika parter. … insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordningsföljd.

6 Skaraborgs Sjukhus Nationell lagstiftning. Gäller alla målgrupper. Gäller två huvudmän. Ingen formell tidsgräns, men tre veckor i VGR. Verksamhet kan neka till medverkan, skall dock motiveras. Regional överenskommelse. Gäller specifik målgrupp. Gäller huvudmän samt skolan som jämställd aktör. Tre veckor. Verksamhet kan EJ neka till medverkan. Mer specifik men starkare ansvar. Generell men något svagare ansvar. SIP och Västbus - vad är skillnaden i grunddokumenten?

7 Skaraborgs Sjukhus IndividnivåLokal nivåDelregional nivå Typ av möte VästBus/SIP Vårdsamverkan Barn och unga/VästBus Vårdsamverkan Barn och unga/VästBus Deltagare Det berörda barnet/ungdomen och deras vårdnadshavare Skola, soc, primärvård, BUP, HAB mfl Skola, soc, primärvård BUP och HAB deltar i lokalt möte en gång per år Valda representanter från alla barn och unga verksamheter inom region och kommun Representerar verksamheten Syfte När behov finns för samverkan mellan olika verksamheter för den unges vård och omsorg Strategiska samverkansfrågor avvikelser, kunskap om varandras verksamheter på lokal nivå Strategiska samverkansfrågor Avvikelser från lokal nivå Kunskap om varandras verksamheter AnsvarAlla verksamheter kan bjuda in Inbjudande part ansvarar för inbjudan och dokumentation Socialtjänst har ansvar för att samverkan genomförs Leds av koordinator Representanter välj av medverkande verksamheter Styrgruppen för Vårdsamverkan utser ordförande. Tre nivåer på möten

8 Skaraborgs Sjukhus I Skaraborg görs ingen skillnad på VästBus/SIP Detta innebär att, Alla som jobbar med barn och unga kan kalla till ett VästBus/SIP-möte Ett VästBus/SIP-möte kan hållas för alla typer av ohälsa där samordning mellan olika verksamheter behövs. Läs mer i kommunens lokala överenskommelse om samverkan mellan kommunen och den regionala vården för barn och ungdom med ohälsa

9 Skaraborgs Sjukhus Mer info om VästBus och SIP hittar du här….. http://www.vardsamverkanskaraborg.se/sv/Vardsamverk an- Skaraborg/NyaVardsamverkanSkaraborg/Navigering/Arb etsgrupp/Grupper/Barn-och-ungahttp://www.vardsamverkanskaraborg.se/sv/Vardsamverk an- Skaraborg/NyaVardsamverkanSkaraborg/Navigering/Arb etsgrupp/Grupper/Barn-och-unga http://epi.vgregion.se/sv/Vastbus http://www.psynk.se/


Ladda ner ppt "Information om VästBus/SIP till nyanställda. Skaraborgs Sjukhus Aktivitetsplan Genomförandeplan Vårdplan Handlingsprogram MVC & BVC HABILITERINGEN BUP."

Liknande presentationer


Google-annonser