Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PALLIATIV DAG 11 APRIL 2013. D EFINITION AV SMÄRTA ENLIGT IASP Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PALLIATIV DAG 11 APRIL 2013. D EFINITION AV SMÄRTA ENLIGT IASP Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada."— Presentationens avskrift:

1 PALLIATIV DAG 11 APRIL 2013

2 D EFINITION AV SMÄRTA ENLIGT IASP Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skala (IASP 1979) Bristande förmåga att kommunicera utesluter på intet sätt möjligheten av att en person kan uppleva smärta och vara i behov av adekvat smärtlindring

3 H UR VANLIGT ÄR DET MED SMÄRTA ? Smärta kommer fr a från skelett, muskler och leder 1/3 av alla svenskar har eller har haft ett långdraget smärttillstånd. 7 % har ett stort vårdbehov 50 % av cancerpatienterna har smärta, 70 % vid avancerad cancersjukdom, 90% vid livets slut

4 T YPER AV SMÄRTA Nociceptiv ”Vävnadssmärta” Utlöses vid aktivering av speciella smärtreceptorer i anslutning till kroppens smärtnerver Neurogen Uppstår vid skada eller sjukdom i perifera nerver och/eller CNS

5 S MÄRTANAMNES Karaktär: Molande, dov, konstant (ofta nociceptiv) Huggande/skärande (ofta nociceptiv, leder viscera) Tryckande, bultande/pulserande (ofta nociceptiv, kärl) Brännande/ilande/stickande (ofta neurogen) VAS eller verbal skattning Vad förvärrar/förbättrar smärtan??? Patientens egen värdering värk? Ont? Sömn Smärtans konsekvenser

6 S MÄRTA KAN GE Ångest Vrede Depression Socialt Psykiskt Fysiskt

7 R EFLEKTERA ÖVER PATIENTENS : Livshistoria Kulturella bakgrund Tidigare erfarenheter av smärta Rädsla för behandlingar Fysiskt välbefinnande Psykiskt välbefinnande Socialt välbefinnande Andligt/existentiellt Vrede

8 S MÄRTSITUATIONER SOM SKAPAR OVANLIGT MYCKET LIDANDE Överväldigande/outhärdig smärta Smärta som aldrig tar slut Smärtan där orsaken är okänd Smärta som tagit kontrollen över patienten

9 A LL SMÄRTBEHANDLING SKALL Vara individualiserad Ge god och kontinuerlig lindring Följas upp kontinuerligt Vad är god livskvalitet för patienten?

10 B EHANDLINGSMÖJLIGHETER VID SMÄRTA Omvårdnad Rehabilitering Information Farmakologisk terapi TENS Taktil massage Övriga behandlingsmetoder

11 B EHANDLINGENS MÅL Smärtfrihet i vila Patienten skall kunna erbjudas en god eller åtminstone acceptabel nattsömn Behandlingen skall ge en optimal och kontinuerlig smärtlindring, som inte sker på bekostnad av patientens livskvalitet genom tex oacceptabla biverkningar

12 A TT TÄNKA PÅ Smärta föder smärta och skall därför förebyggas Empati och förståelse är mycket viktiga delar i smärtbehandlingen, läkemedel är endast en del i det totala omhändertagande

13 H UR KAN MAN LINDRA LIDANDE ? Kommunikation Information Sorgeterapi Coping Socialt stöd Familjestöd Symtomkontroll Existentiella samtal

14 T RÖST Lyssna Bekräfta känslan Stanna kvar Vila Värme Varsamhet Att trösta är inte att göra utan att vara kvar!!

15 A BSTINENS VID OPIATER Tidig; Sekretion, gäspningar, rinnande näsa, svettningar 24-timmar: Sömnstörning, irriterad, Gåshud Sent: Illamående, kräkningar, diarre, buksmärtor, ökad puls, svaghet, benvärk

16 V I ÄR ENDAST MEDVANDRARE OCH VÅR UPPGIFT ÄR ATT VARA FÖLJSAMMA, ÖPPNA, FINNAS NÄRA, VARA ÄRLIGA OCH MYCKET VARSAMMA

17 KASAM KÄNSLA AV SAMMANHANG (A NTONOVSKY ) Begriplighet. Händelser behöver inte vara önskvärda men de måste: gå att förklara, kunna förutses. Därför vill pat och anhöriga ha mera information Hanterbart. Stärka de egna resurserna. Stötta familjen-som kan stötta patienten. Skapa trygghet utan att över. Trygghet genom bra palliativ vård Meningsfullhet. Relationer, nuet, hoppet, få vara till nytta, skönhetsupplevelser

18 A TT VÅRDA SIG SOM REDSKAP Inflytande över sitt arbete Återhämtning (att man tänker på det, hur gör jag?) Vidareutveckling/utb Specialkunskaper Att känna sig behövd och uppskattad Självreflektion och personlig utveckling HUMOR

19 A TT UTGÅ FRÅN SIG SJÄLV Hur fungerar jag bäst Vad orkar jag Vad behöver jag fylla på Hur återhämtar jag mig Hur ser mitt övriga liv ut Hur många olika fokus kan jag ha

20 K ONSTRUKTIVA RÅD Låta var och en ta ansvar för sina känslor Skilja på saker jag kan påverka och det jag inte råder över Tolerans för svaghet, egna och andras Respekt för olikheter Tillsammans är vi starka Ventilera känslor Handledning

21 F ÖR ATT KUNNA TA HAND OM ANDRA MÅSTE MAN TA HAND OM SIG SJÄLV. ”Ge mig kraft att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden”


Ladda ner ppt "PALLIATIV DAG 11 APRIL 2013. D EFINITION AV SMÄRTA ENLIGT IASP Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada."

Liknande presentationer


Google-annonser