Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läslyft – läskompetens i styrdokument och undervisning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läslyft – läskompetens i styrdokument och undervisning."— Presentationens avskrift:

1 Läslyft – läskompetens i styrdokument och undervisning

2 Läskompetens (skolverket 2013) – att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. Literacypraktik – olika sätt att läsa text i olika sammanhang.

3 Macken –Horarik(2011) Tre domäner Den vardagliga Den specialiserade Den reflekterande och kritiska

4 Luke och Freebodys resursmodell Kodknäckande Textdeltagande- skapa mening genom förkunskaper, kulturell förståelse, tolka bilder, göra inferenser Textanvändande- läsa och tolka texter i olika genrer i olika sociala situationer. Kritiskt granskande – förstå vem som står bakom och hur innehåll och budskap formas beroende på vem som har skrivit och vem som läser.

5 Liberg(2010) Textrörlighet – att närma sig en text på olika sätt från olika håll. Att gå i dialog med och engagera sig i texten En hög grad av textrörlighet är ett tecken på djupare förståelse.

6 Langer(2005,2011) Faser Textbaserad rörlighet- inne i texten, dra ut huvudpunkter i texten, dra slutsatser, värdera innehållet. Utåtriktad textrörlighet- inifrån och ut-associera till upplevelser eller tidigare kunskaper om ämnet. Interaktiv textrörlighet- utifrån och in – reflektera över författarroll och läsarroll eller över textens funktion.

7 Hur eleven lyckas med textrörlighet Graden av stöttning. Individuella förutsättningar som intresse och engagemang. Textens innehåll och abstraktionsnivå. Skillnader mellan lågpresterande och högpresterande. Skillnader i ämne Stöttande samtal gör skillnad.

8 Styrdokumentens textaktiviteter Berätta Återberätta Beskriva Instruera Förklara Ta ställning


Ladda ner ppt "Läslyft – läskompetens i styrdokument och undervisning."

Liknande presentationer


Google-annonser