Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrning ur ett ledningsperspektiv enligt Mille Millnert.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrning ur ett ledningsperspektiv enligt Mille Millnert."— Presentationens avskrift:

1 Styrning ur ett ledningsperspektiv enligt Mille Millnert

2 22 Filosofisk betraktelse LiU:s strategi och styrsystem Kommunikation Slutsatser

3 Vad är ett universitet?  Romantisk forntid  Expansion  Identitetskris

4 Konflikter?  Konflikten mellan det kortsiktiga och det långsiktiga  Konflikten mellan det kollektiva och det individuella

5 Konfliktorsaker?  Resursbrist  Skillnader i nulägesanalys  Olika målbild och vision

6 Vägar framåt  Gemensamma visioner  Gemensam syn på nuläget  Ledarskap  Medarbetarskap  Kommunikation

7 77 Vad måste ett styrsystem innehålla? Visioner och mål = vart ska vi? En strategi = hur tar vi oss dit? Ett mätsystem = Var är vi? Rör vi oss och i så fall i vilken riktning?

8 8

9 99 Målsättning: Vidareutveckla profilen av campus- och Programuniversitet med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning Styrtal 1: Total studietid/vecka (deltagande i undervisning och eget studiearbete) per vecka som studenten ägnat sin utbildning. Utfall:Vt 2007: 33,36 timmar/vecka Måltal 2012: 40,00 timmar/vecka Styrtal 2: Kursvärderingsindex (studentens helhetsomdöme av kursen). UtfallVt 2007: 3,78 (på en skala 1-5) Måltal 2012: 3,50

10 10 Målsättning: Vidareutveckla det engagerande och ansvarstagande akademiska ledarskapet Styrtal: Ledarskapsindex. Utfall2004: 58 Utfall2006: 61 Måltal2010: 67

11 11 Kommentarer Processer/mål (nästan) ingen styrning från regeringen Klös Verksamhetsdialoger kring styrtalen Generalens fyra frågor 11

12 LiU 29 Mars 2007 Framtiden är ljus eller?

13 13 Vad är det som händer? Bolognaprocessen "profilera universiteten" "profilera universiteten" Koncentrera resurserna till starka forskningsmiljöer ”Only a few universities can afford to do science anymore” - Engelsk rektor. Konkurrens om fakultetsmedel Nytt resurstilldelningssystem

14 14 Sedan dess Expansion av grund- och forskarutbildning övergår i minskning RUT 2 –Både forskningsfinansiering och grundutbildning Befattningsutredningen – ”alla” blir professorer, men ingen är garanterad forskning Ny regering -> ny syn på universiteten. (?)

15 15 Rut 2 Dan Brändström Forskningspeng följer studenten Nya + hälften av de gamla fördelas i konkurrens Ny intermediär Kvalitetsinslag i fördelningen av grundutbildningsmedel. Liknar det engelska systemet.

16 16

17 17

18 18

19 19 Nuläge Sveriges bästa grundutbildningsuniversitet Några mycket starka forskningsmiljöer God förmåga till förnyelse Relativt sett små resurser Mellanläge Tendens till självgodhet En gömd diamant

20 20 Starka forskningsmiljöer Antal starka forskningsmiljöer beslutade av VR, SSF, RJ och Vinnova 2005-2006

21 21

22 22 1253 mkr 1260 mkr 2005 forskning utbildning

23 23 1253 mkr 1260 mkr Konkurrensutsatt 2005 forskning utbildning

24 24

25 25 Nu då? Bygga Sveriges vassaste universitet

26 26 Hemläxan Effektiv organisation Effektiv finansieringsprocess Strategisk rekrytering Grundutbildningskvalitet Skapa institutioner med en inre struktur som främjar excellent forskning Ledarskap i innovationssystemet

27 27 Hur? Organisationen ok. (snart) –Motstå frestelsen att bygga strukturer och rensa bland de vi har! –Inte SM i Potemkinkulisser Utveckla kulturen Vässa laguppställningen

28 28 Kulturen (Gömd diamant) ”medvetenhet att LiU är konkurrensutsatt” Djävlar anamma, klippanischer, tävlingsinriktad - ”competitive” Bygga en tävlingsinriktad, generös kultur. Tydliga krav och förväntningar med kopplade belöningssystem - ledarskap Öppenhet, tydlighet.

29 29 Laguppställningen Differentiera resurserna mellan individer och organisationer! Hur skapar vi ett system som är ojämlikt, rättvist, tydligt och begripligt? Vad är ”kontraktet” – kraven och belöningen? Bästa skyttarna måste skjuta flest skott!

30 30 Varför ska man vara professor i Linköping? Tydliga förväntningar och belöningar Lätt att genomföra de samarbeten som man vill Man får de resurser som krävs för att lyckas och behåller dem så länge man presterar Lite krångel och inga komplicerade strukturer – mycket frihet och arbetsglädje Man trivs i en resultat- och tävlingsinriktad miljö som är generös och applåderar framgång – om man är rätt person!

31 31 Vad händer nu? Oförskönad framtidsbeskrivning Oro Fel personer lämnar LiU

32 32 Vad krävs En plan som de som vi behöver för att vinna tror på. Visa att vi har kraft och beslutsamhet att genomföra den. Handlar om vad vi gör, inte vad vi säger. –Lönerevisionen –Nästa fördelning av forskningsresurser –Tjänstetillsättningar –Institutionsorganisationerna

33 33

34 34 Stora möjligheter Mycket att göra och bråttom bråttom!!!

35 35 Konkreta åtgärder Kartläggning av professorer/lektorer mm inför lönesättningen (MM; RH; JK) Utarbeta kontraktssystemet och innehållet i kontraktet. (MM + Dekanerna) Gå runt och kommunicera (MM + Dekaner) Identifiera det som ska avvecklas (MM + dekanerna + RH) Prata med facket (MM)

36 36 Slutsatser Strategi och styrning måste kommuniceras - uthålligt Enkelhet en dygd (med risk för att verka naiv) Fokusera! Håll organisationen enkel och fokusera på kultur och attityd. 36

37 Att tänka stort det går fort. Att basera på fakta det går sakta. Alf Henriksson


Ladda ner ppt "Styrning ur ett ledningsperspektiv enligt Mille Millnert."

Liknande presentationer


Google-annonser