Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsekonomiska kalkyler - Ett utifrånperspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsekonomiska kalkyler - Ett utifrånperspektiv."— Presentationens avskrift:

1 Samhällsekonomiska kalkyler - Ett utifrånperspektiv

2 Budgetpropositionen våren 2008 ”En utgångspunkt för den nya planeringsomgången är att samhällsekonomiska analyser ska spela en viktig roll vid prioritering av infrastrukturinvesteringar och att det, jämfört med de planer som den tidigare regeringen fastställt, innebär att en större del av investeringarna ska ske inom vägsektorn.”

3 Största vägprojekten Kostnad MdrNNK Förbifart Stockholm250,3-0,5 Östlig förbindelse13Negativ E18 Hjulsta-Kista43,3 E4 Hallunda-Södertälje4oklar E6 Hogdal-Rabbalshede40,2 E4 Sundsvall30,9 Norrortsleden30,5 E6/E45 Ny älvförbindelse32,2 Källa: Affärsvärlden

4 Största järnvägsprojekten Kostnad MdrNNK Ostlänken25-0,5-+0,5 Norrbottniabanan200-0,4 Citybanan16-0,3 Västlänken140 Citytynneln10-0,4 Hallandsåsen8Negativ Ådalsbanan7-0,6 Mölnlycke-Bollebyggd5-0,1 Källa: Affärsvärlden

5 Kritik mot kalkylerna Det går inte att sätta ett pris på mänskligt liv och ren luft Kalkylerna är för osäkra Kalkylerna ger orimliga resultat Kalkylvärdena är felaktiga

6 ”Tidsvinster på väg värderas högre eftersom man antar att tiden i bilen inte kan användas som arbetstid, till skillnad från tågresor där förlusten av arbetstid inte antas vara lika stor. Tågets fördel med arbetsmöjligheter blir således en negativ faktor för järnvägen i dessa beräkningar.” Interpellation 2007/08:617

7 Kalkylerna ger orimliga resultat ”Det finns dock betydande skillnader i kalkylmetodiken som gör att järnvägsinvesteringar närmast per automatik får en sämre kalkylerad lönsamhet än vägsatsningar.” Nutek på DN-debatt 20080305

8 Förutsättningar för kalkyler som underlag för politiska beslut Tydlig och tillgänglig redovisning av resultat Inga stora förändringar utan ny kunskap

9


Ladda ner ppt "Samhällsekonomiska kalkyler - Ett utifrånperspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser