Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slingan startar vid vindskyddet… Välkommen till Mattestigen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slingan startar vid vindskyddet… Välkommen till Mattestigen."— Presentationens avskrift:

1 Slingan startar vid vindskyddet… Välkommen till Mattestigen

2 Välkommen till vindskyddet Sitt ner på bänkarna inne i vindskyddet. Sitt alldeles tyst. Lyssna ….. Titta…… Lukta….. Smaka….. Känn….. Bilder från Clipart

3 Start Mattestigen slinga 1 Bilder från Clipart

4 Station 1 Tre träd, markerade med vitt, bildar en likbent triangel. Mellan två av träden (basen) är det 4 meter. Räkna hur många fot du måste gå på 4 meter. Dela antalet fot i fyra delar, fjärdedelar. Nu vet du hur många fot du tar på 1 meter! Gör samma sak med ditt vanliga gångsteg och din famn! Famn Avståndet mellan de yttersta fingerspetsarna när man sträcker ut armarna så långt man kan. Fot Längden från hälen till stortåspetsen. Möjliga matematiska aktiviteter: Lokalisera, Räkna och Mäta.

5 Station 2 Använd dina kroppsmått. Ta reda på omkretsen av denna bok. Hur många famnar / kramar behöver du? Hur känns skillnaden mellan mossan vid roten och bokens bark? När man tittar på bokens stam och rot kan man tänka på ett stort djur. Vilket? Kan du beräkna trädets diameter med hjälp av måttet på omkretsen? Omkretsen = 3 gånger diametern Diametern = omkretsen dividerat med 3 Möjliga matematiska aktiviteter: Mäta, Räkna, Designa, Lokalisera och Förklara.

6 Station 3 Här ska du finna ett tecken. Du ska gå 25 meter i västlig riktning. (Håll dig på stigen!) Vrid 90 grader åt norr. Gå 4 meter i nordlig riktning. Titta efter tecknet c:a 2 meter upp till höger Mattestigen station 4 – fortsätt stigen i östlig riktning! I vilket väderstreck går vägen till Lyckevägens parkering? Mattestigen station 4 – fortsätt stigen i nord-östlig riktning! Möjliga matematiska aktiviteter: Lokalisera, Mäta och Räkna.

7 Station 4 Titta på bilden! Hur har denna koja kommit till? Titta in i skogen! Finns kojan kvar? Hur många pinnar behövs för att bygga en koja? Hur långa pinnar behöver du för att bygga en koja så att du kan stå rak inuti? Titta och ta hjälp av markeringarna på bokstammen. (1, ¾, ½, ¼ ) meter. Bidra gärna med en pinne från marken till ett kojbygge! Möjliga matematiska aktiviteter: Förklara, Räkna, Mäta, Lokalisera och Designa.

8 Station 5 En del av Bokskogen består av björkar! Studera och beskriv björkens stam. Förklara skillnaden mellan björkens och bokens stam? Vilken skillnad är det mellan björkars och bokars tjocklek? Hur lång omkrets har den smalaste björken? Uppskatta antalet björkar på en area av 25 kvadratmeter. Möjliga matematiska aktiviteter: Förklara, Mäta, Lokalisera och Räkna.

9 Station 6 Bockarna Bruse var tre till antalet. De skulle klara av att gå över bron där trollet bodde. Nu ska du ta dig över bron! Räkna hur många fot du måste gå längs med en bräda. (se bild) Öka antalet fot, så att du får 8 gånger så många fot. Vid brons slut – gå lika många fot i stigens riktning. Vänd dig helt om och titta åt vänster 2 meter upp. Vad upptäcker du? Hur många brädor är bron uppbyggd av? Hur stor area har bron? Area= längden x bredden Möjliga matematiska aktiviteter: Leka, Lokalisera, Mäta och Räkna.

10 Station 7 I skogen ser du familjen Bok! Hur många är de i familjen? Vilka är de? Vem är yngst - äldst? Vad tänker de på? Berätta din saga om familjen Bok. Samla föremål om du behöver för att kunna berätta din saga vid Vindskyddet. Detta är sista stationen på Mattestigen Slinga 1 Möjliga matematiska aktiviteter: Leka, Lokalisera, Mäta och Räkna.

11 Slinga 2 Mattestigen Bokskogen Slinga 2 Station 8-15

12 Start Mattestigen slinga 2 Bilder från Clipart

13 Station 8 Titta på marken in i skogen! Där brukar finnas en växt som heter ormbunke. (se bild) Gå närmare och titta på hur växten är uppbyggd. Se dig omkring! Vilka andra symmetriska och asymmetriska naturföremål upptäcker du? Möjliga matematiska aktiviteter: Designa, Lokalisera och Förklara.

14 Station 9 För att bygga Turning Torso behövdes kunskap om Pythagoras sats (a 2 + b 2 = c 2 ) I maj 2010 såg det ut så här på denna plats! Vad har försvunnit? Hur har denna förändring skett? Då bildade några av träden en rätvinklig triangel med två kateter och en hypotenusa. Om ”hypotenusan” har blåst omkull – hur många meter per sekund har krävts för detta? Vindstyrka (m/sek)? Vad händer med träd som blåser omkull? Möjliga matematiska aktiviteter: Leka, Förklara, Designa, Lokalisera, Räkna och Mäta.

15 Nötväcka Större hackspett Paus Fortsätt sedan framåt till station 10 på Mattestigen Slinga 2! Stå tyst och lyssna! Kan du höra olika läten/ljud? Hur låter det? Hur många hör du? Möjliga matematiska aktiviteter: Förklara, Räkna och Lokalisera. KajaRåka Vitkindade gäss Grågås

16 Station 10 Här finns 4 stolpar med 1 meters mellanrum. Hur många personer får plats på en kvadratmeter (1 m 2 )? Bygg en kubikmeter(1 m³). Använd grenar som ligger på marken! Hur många personer får plats i en kubikmeter (1 m 3 )? Finns det en koja i närheten – ta reda på kojans basyta och volym! Möjliga matematiska aktiviteter: Designa, Räkna och Lokalisera.

17 Station 11 Detta är en plats med många bokar. Stå vid skylten och titta in i skogen! Tänk att du har ett rep och skall bilda en sexhörning. Vilka träd skulle bli dina hörn? Kan du bilda andra polygoner? Det finns figurer i olika dimensioner: 1D - Endimensionella figurer 2D - Tvådimensionella figurer 3D - Tredimensionella figurer Vilken grupp tillhör en polygon? Möjliga matematiska aktiviteter: Lokalisera, Designa och Förklara.

18 Station 12 I backen ser du fyra träd markerade med A, B, C och D. Mellan träd A och B är det ungefär 7 meter. Kontrollera med dina egna mått! Hur lång omkrets är det mellan A, B och C? Hur lång blir omkretsen mellan A, B och D? Vilken skillnad i omkrets blir det? Vilka andra geometriska figurer kan du bilda av de fyra träden? Dokumentera! Möjliga matematiska aktiviteter: Lokalisera, Mäta, Räkna och Förklara.

19 Station 13 Dokumentera! Välj ut ett träd! Låt en person ställa sig intill trädets fot (se bild). Uppskatta trädets höjd! På vilka andra sätt kan man mäta trädets höjd? Vilka instrument finns som hjälpmedel att mäta höjd och avstånd? Glöm ej att dokumentera! Möjliga matematiska aktiviteter: Lokalisera, Mäta, Räkna och Förklara.

20 Station 14 Dokumentera! Ställ dig rakt framför trädet med vit vågrät markering! Hur hög är denna backe i förhållande till den stig du står på? Uppskatta genom att använda kända mått, t.ex, en kamrat – längden osv. Det stora trädet mitt i backen lutar åt höger. Med hur stor vinkel avviker trädet från lodlinjen? Vad gäller när man gör upp eld i naturen? Möjliga matematiska aktiviteter: Leka, Lokalisera, Mäta och Designa. (180 grader)

21 Station 15 Dokumentera! Vad gäller när man gör upp eld i naturen? Detta vindskydd har förändrats mycket sedan det byggdes. Den yttre formen finns dock kvar. Vilka olika geometriska figurer kan du se i vindskyddet? Vilka material är vindskyddet byggt av? Allemansrätten: Inte störa – inte förstöra. Det är huvudregeln i allemansrätten. Hur märker du att några inte levt upp till detta? TACK för att DU lämnar platsen så som DU vill att den skall vara när DU kommer hit! Vad gäller när man gör upp eld i naturen? Möjliga matematiska aktiviteter: Lokalisera, Designa och Förklara.


Ladda ner ppt "Slingan startar vid vindskyddet… Välkommen till Mattestigen."

Liknande presentationer


Google-annonser