Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förväntningar på Stockholmsregionens ekonomiska tillväxt April 2004 Fastighetsägarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förväntningar på Stockholmsregionens ekonomiska tillväxt April 2004 Fastighetsägarna."— Presentationens avskrift:

1 Förväntningar på Stockholmsregionens ekonomiska tillväxt April 2004 Fastighetsägarna

2 FAST0006 Mars-april 2004Copyright (C) Demoskop 2 Bakgrund  Fastighetsägarna Stockholm vill veta hur större fastighetsägare ser på tillväxten I Stockholmsregionen kontra Göteborgs- och Öresundsregionen.  Under perioden 24 – 26 mars 2004 genomfördes 50 telefonintervjuer med fastighetsägare som innehar minst 10 fastigheter i Stockholm. Svarsfrekvensen var 63 procent.  Resultaten presenteras i denna rapport.  Ansvarig för projektet hos Fastighetsägarna Stockholm var Anne Kuylenstierna. Projektledare på Demoskop var Anders Lindholm.

3 FAST0006 Mars-april 2004Copyright (C) Demoskop 3 Resultatsammanfattning  Tre av fyra (76%) större fastighetsägare tror att Stockholmsregionens tillväxt kommer att bli ganska positiv under de närmaste två åren. Detta är en kraftig förbättring jämfört med förra året, då endast 29 procent svarade ”ganska positiv”. Fortfarande är det dock ingen av respondenterna som svarat ”mycket positiv”.  28 procent tror att utvecklingen kommer att vara bättre i Stockholm än i Göteborgsregionen, medan 24 procent tror att den kommer att vara bättre i Stockholm än i Öresundsregionen. Detta ska jämföras med att 44 procent tror att utvecklingen kommer att vara sämre i Stockholm än i Göteborgsregionen och 62 procent tror att den kommer att vara sämre i Stockholm än i Öresundsregionen.  För att tydligare illustrera ovanstående skillnader har vi tagit fram ett s k balansmått, som anger skillnaden mellan dem som säger att Stockholmsregionen väntas klara sig bättre än jämförelseregionerna och dem som säger att Stockholmsregionen väntas klara sig sämre.  Två av tre (64%) av Stockholms största fastighetsägare anger att de kommer att öka investeringarna i Stockholm, att jämföra med 37 procent förra året.  Man kommer också i större utsträckning än tidigare öka sina investeringar i Öresundsregionen – 18 procent anger att ökade investeringar här, en ökning från elva procent år 2003. Intresset för ytterligare investeringar i Göteborgsregionen är mer begränsat – åtta procent anger att de kommer att öka sina investeringar i där – en minskning jämfört med förra året, då elva procent angav detsamma.

4 FAST0006 Mars-april 2004Copyright (C) Demoskop 4 Slutsatser  Den allmänna uppfattningen om den ekonomiska tillväxten under de kommande två åren har kraftigt förbättrats sedan förra mätningen.  Samtidigt har dock förväntningarna på Stockholm som tillväxtregion försämrats relativt jämförelseregionerna Göteborg och Öresund.  Dessa resultat indikerar att det finns tillväxthinder i Stockholm som inte i samma utsträckning finns i de andra regionerna. De öppna svaren stärker uppfattningen att så är fallet. Bland annat nämns arbetslösheten, bristen på samsyn i regionen, bristen på infrastrukturella satsningar samt trängselavgifter och allmänt skattetryck som problem för Stockholm.

5 Mars 2004 5 Förväntningar på Stockholms ekonomiska tillväxt Bas: Samtliga (50) Vilka förväntningar har du på Stockholmregionens ekonomiska tillväxt under de närmaste två åren? Tror du att utvecklingen blir...? 20042003

6 Mars 2004 6 Bättre eller sämre än i... Bas: Samtliga (50) Tror du att tillväxten i Stockholm de närmaste två åren blir bättre eller sämre än i....?

7 Mars 2004 7 Stockholm vs andra regioner, balansmått Bas: Samtliga (50) Tror du att tillväxten i Stockholm de närmaste två åren blir bättre eller sämre än i....? Andel som angett ”bättre i Stockholm än...” minus andel som angett ”sämre i Stockholm än...) Förväntningarna på Stockholm jämfört med Göteborg blir sämre......och i jämförelse med Öresundsregionen ser resultatet ännu sämre ut

8 Mars 2004 8 Öka eller minska investeringar? Bas: Samtliga (50) Planerar ni att öka eller minska era investeringar i...?

9 Mars 2004 9 Varför negativ utveckling i Stockholm? Vilket är det främsta skälet till att du förväntar dig en negativ utveckling [i Stockholmsregionen]?  Kommunikations- och bostadsproblem.  Rörelsen vi ser just nu ligger på den negativa sidan, även om den är svagt uppåt så är den fortfarande kvar på den negativa sidan.  Arbetslösheten i Stockholm. Tomma kontor, kontorsytorna minskar.  Tror inte att byggverksamheten kommer att komma igång i någon större omfattning under de närmaste åren.  För lite infrastrukturella satsningar i Stockholm, har svårt att ha samsyn i regionen.  Sysselsättningsgraden har gått ned, inget drag i regionen just nu.  Oerhört stillastående på byggsidan, och i det ligger också de höga byggkostnaderna.  Dålig infrastruktur, dålig planberedskap för byggande av nya bostäder.  Att det inte finns handlingskraft och investeringsvilja.  För höga skatter på företagande, globalisering. Skatter och avgifter gör det ej lönsamt att bedriva företagande.  Politiska beslut till exempel om trängselavgifter. Hög skattebelastning.


Ladda ner ppt "Förväntningar på Stockholmsregionens ekonomiska tillväxt April 2004 Fastighetsägarna."

Liknande presentationer


Google-annonser