Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – POHJANMAAN LIITTO facebook.com/obotnia BEREDNING AV LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN Maakuntauudistuksen valmistelu.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – POHJANMAAN LIITTO facebook.com/obotnia BEREDNING AV LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN Maakuntauudistuksen valmistelu."— Presentationens avskrift:

1 ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – POHJANMAAN LIITTO www.obotnia.fi facebook.com/obotnia BEREDNING AV LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla

2 Fas 1: Förberedelser  Pågår till 1.7.2017 då sote-lagen och landskapslagen träder i kraft  Som en del av förberedelserna skapas förutsättningar för överföring av uppgifter och tillgångar till de nya landskapen och för inledandet av verksamheten i de nya landskapen. => Tillräckligt detaljerade preliminära utredningar om de åtgärder som behövs för att inleda landskapets verksamhet. Vaihe 1: Esivalmistelu  Esivalmistelu kestää sote- järjestämislain ja maakuntalain voimaantuloon 1.7.2017 saakka.  Esivalmisteluvaiheessa luodaan edellytyksiä tehtävien ja omaisuuden siirtämiselle uusille maakunnille sekä uusien maakuntien toiminnan käynnistämiselle.  Riittävän yksityiskohtaiset esiselvitykset toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen maakunnan toiminnan käynnistämiseksi. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – POHJANMAAN LIITTO www.obotnia.fi facebook.com/obotnia Maakunnan toiminnan käynnistämisen esivalmistelu FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT STARTA LANDSKAPENS VERKSAMHET

3 Fas 2: Temporärt beredningsorgan  Avsikten är att ikraftträdandelagen för sote-lagen och landskapslagen ska träda i kraft 1.7.2017. Meningen är att då tillsätta ett temporärt beredningsorgan.  Organet ska svara för organiseringen av de första landskapsvalen samt för de tekniska förberedelserna av landskapens verksamhet och förvaltning till dess att landskapsfullmäktige har valts och tillsatt en landskapsstyrelse som har inlett verksamheten.  Österbottens förbund är sammankallare. Vaihe 2: Väliaikainen valmistelutoimielin  Sote-järjestämislain ja maakuntalain voimaanpanolain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017. Tällöin on tarkoitus muodostaa väliaikainen valmistelutoimielin.  Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa ensimmäisten maakuntavaalien valmistelusta sekä maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen teknisestä valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntavaltuusto ja sen asettama maakuntahallitus ovat aloittaneet toimintansa.  Pohjanmaan liitto on koollekutsuja. Maakunnan toiminnan käynnistämisen esivalmistelu FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT STARTA LANDSKAPENS VERKSAMHET

4 Fas 3 & 4: Landskapet i inledningsskedet  Avsikten är att landskapsfullmäktige- valet hålls i januari 2018, i samband med presidentvalets första omgång.  Valet förbereds av det temporära beredningsorganet som sammankallar landskapsfullmäktige till ett konstituerande sammanträde och sköter de tekniska förberedelserna.  Landskapsfullmäktige väljer en landskapsstyrelse som är ett operativt beredningsorgan.  Landskapsfullmäktiges mandatperiod börjar 1.3.2018.  => Landskapets verksamhet inleds 1.1.2019 (fjärde fasen). Vaiheet 3 & 4: Maakunnan toiminnan käynnistyminen  Maakuntavaltuuston vaalit on tarkoitus pitää tammikuussa 2018 (presidentinvaalien 1. kierros).  Väliaikainen valmisteluelin valmistelee vaalit ja kutsuu valitun maakuntavaltuuston järjestäytymis- kokoukseen, jonka jälkeen valtuusto johtaa muutosvalmistelua.  Valtuusto valitsee maakuntahallituksen, joka on operatiivinen valmisteluelin.  Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2018. => Maakunnan toiminta käynnistyy 1.1.2019 (neljäs vaihe). ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – POHJANMAAN LIITTO www.obotnia.fi facebook.com/obotnia Maakunnan toiminnan käynnistämisen esivalmistelu FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT STARTA LANDSKAPENS VERKSAMHET

5 ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – POHJANMAAN LIITTO www.obotnia.fi facebook.com/obotnia Maakunnan toiminnan käynnistämisen esivalmistelu FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT STARTA LANDSKAPENS VERKSAMHET Förberedelser Esivalmistelu → 1.7.2017 Temporärt berednings- organ Väliaikainen valmistelu- toimielin Val av landskaps- fullmäktige i januari 2018 Tammikuussa 2018 valitaan maakunta- valtuusto Ny landskaps- styrelse → operativt berednings- organ Uusi maakunta- hallitus → operatiivinen valmisteluelin 1234 Landskapets verksamhet inleds 1.1.2019 Maakunnan toiminta käynnistyy 1.1.2019

6 Beredning av social- och hälsovårdsreformen Referensgrupp Arbetsutskott Sekretariat Politisk ledningsgrupp Beredningsgrupp (kommundirektörerna) Expertgrupp Samarbete Beredning av landskapsreformen Organisering av landskapsreformen i Österbotten

7 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu Viiteryhmä Työvaliokunta Sihteeristö Poliittinen ohjausryhmä Valmisteluryhmä (kunnanjohtajat) Asiantuntijaryhmä Yhteistyö Maakuntauudistuksen valmistelu Maakuntauudistuksen organisointi Pohjanmaalla


Ladda ner ppt "ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – POHJANMAAN LIITTO facebook.com/obotnia BEREDNING AV LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN Maakuntauudistuksen valmistelu."

Liknande presentationer


Google-annonser