Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är skillnaden mellan organisk och oorganisk kemi Oorganisk kemi – är de som är syrer, baser och salter Organisk kemi – är föreningar som innehåller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är skillnaden mellan organisk och oorganisk kemi Oorganisk kemi – är de som är syrer, baser och salter Organisk kemi – är föreningar som innehåller."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är skillnaden mellan organisk och oorganisk kemi Oorganisk kemi – är de som är syrer, baser och salter Organisk kemi – är föreningar som innehåller kol

3 Det rena grundämnet kol finns i tre former: Diamant Grafit Fulleren

4 Hur många kolatomer avgör också vilket aggregationstillstånd molekylen har 1-4 kolatomer gasform 5-16 kolatomer flytande (bensin, fotogen osv) 17- kolatomer fastform Kol är speciellt för att den kan binda till sig fyra (4) ämnen, medan de flesta bara kan binda en eller två. Kol kan koppla ihop sig med varandra i långa kedjor och det är det bara kolet som klarar. Ju längre kedja desto högre blir ämnets smältpunkt och kokpunkt.

5 I organiska föreningar kan kol kombineras på tusentalssätt med många andra atomer. I organiska föreningar kan kol kombineras på tusentalssätt med många andra atomer. Men de vanligaste och enklaste kolföreningar är kolvätena (även kallad metan eller Men de vanligaste och enklaste kolföreningar är kolvätena (även kallad metan eller alkanserien). alkanserien).NamnFormelStrukturformelAnvändningsområdeMetan Etan Propan Butan Pentan Hexan Heptan Oktan Nonan Dekan CH 4 C2H6C2H6C2H6C2H6 C3H8C3H8C3H8C3H8 C 4 H 10 C 5 H 12 C 6 H 14 C 7 H 16 C 8 H 18 C 9 H 20 C 10 H 22 Vätska Vätska Vätska Vätska Vätska Gasolgas Gasolgas Vätska Bränsle och organiska material

6

7 Asfalt och paraffin - Minst 20 kolatomer Tunga oljor till smörjning och bränsle - 17-21 kolatomer Dieselolja - 13-17 kolatomer Fotogen - 12-16 kolatomer Bensin - 5-12 kolatomer Gas -1-4 kolatomer. Framförallt butan och propan.

8 Alkoholer är en grupp av organiskaföreningar. Alkoholer är en grupp av organiskaföreningar. Kolväten är basen men man har bytt ut ett väte (H) mot en OH- Kolväten är basen men man har bytt ut ett väte (H) mot en OH- grupp. grupp. Gemensamt för alla alkoholer är att de har en OH grupp och att Gemensamt för alla alkoholer är att de har en OH grupp och att namnen slutar på –ol. namnen slutar på –ol. Alkoholer är oftast lätt lösliga i vatten på grund av OH-gruppen Alkoholer är oftast lätt lösliga i vatten på grund av OH-gruppen

9

10 Metanol (CH3OH) Används för att tillverka ämnen som ingår i exempelvis plast. Används för att tillverka ämnen som ingår i exempelvis plast. Enfärglös vätska som är mycket giftig. Enfärglös vätska som är mycket giftig. Träsprit. Träsprit. Etanol (C2H5OH) Är det vi kallar för alkohol och som ingår i öl, vin och sprit. Är det vi kallar för alkohol och som ingår i öl, vin och sprit. Giftigt. Giftigt. Används som lösningsmedel och som råvara i andra organiska föreningar. Används som lösningsmedel och som råvara i andra organiska föreningar. Metanol + Etanol används som bilbränsle idag.

11 Det finns alkoholer som innehåller mer än en OH grupp. Glykol (Etandiol) Används i kylaren på en bil och är mycket giftig Används i kylaren på en bil och är mycket giftig Glycerol (Propantriol) Används till fuktighetsbevarande i salvor och tvålar. Används till fuktighetsbevarande i salvor och tvålar. Håller fukten i livsmedel och tobak. Håller fukten i livsmedel och tobak. Bildas i kroppen när den bryter ner fett och kolhydrater. Bildas i kroppen när den bryter ner fett och kolhydrater.

12 Är syror som innehåller kol. Dessa är vanliga i frukt, grönsaker och i din kropp. Syror med minst 6 kolatomer är fasta ämnen. Karboxylsyror med fler än 10 kolatomer kallas fettsyror och finns i olika slags fett.

13 När man ritar upp en karboxylsyra utgår man från det kolväte och den alkohol som är grunden till syran. Metansyra = myrsyra Metan CH 4 Metanol CH 3 OHMetan syra HCOOH

14 Etan Etanol Etan Etanol Etansyra = ättiksyra Etansyra = ättiksyra

15 Andra vanliga syror som man bör känna till är: Butan syra = smörsyra (som bildas när smör surnar) Pentansyra = valeriansyra (finns i gödsel) Sterainsyra finns i stearin

16 En ester bildas när en alkohol och en karboxylsyra reagerar med varandra. Alkohol + karboxylsyra = Ester + vatten En ester är oftast en färglös vätska som lukat och smakar gott. Estrarna ger frukterna smak och doft. Konstgjorda estrar används som smaksättare i ex. Godis, glass och läsk och kallas då aromämnen. De används också som doftsättare i ex. parfymer, godis och tvål.

17 Estrar är förutom att de är smak och luktsättare olika slags fetter ex. matolja och margarin. Estrar kan också bildas mellan en alkohol och en oorganisksyra. Alkohol + oorganisksyra = Ester Glycerol + salpetersyra = nitroglycerin (sprängämne, hjärtmedecin) Eftersom kolföreningar reagerar långsamt behövs ofta en hjälp för att starta reaktionen. Denna extra hjälp kallas för katalysator.


Ladda ner ppt "Vad är skillnaden mellan organisk och oorganisk kemi Oorganisk kemi – är de som är syrer, baser och salter Organisk kemi – är föreningar som innehåller."

Liknande presentationer


Google-annonser