Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Befolkningsrisker Enare träsk, yta: 1040 km 2. Befolkningsfrågor: Demografi – varför åldras befolkningen i vissa länder medan andra har för många munnar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Befolkningsrisker Enare träsk, yta: 1040 km 2. Befolkningsfrågor: Demografi – varför åldras befolkningen i vissa länder medan andra har för många munnar."— Presentationens avskrift:

1 Befolkningsrisker Enare träsk, yta: 1040 km 2

2 Befolkningsfrågor: Demografi – varför åldras befolkningen i vissa länder medan andra har för många munnar att mätta? Migration och flyktingfrågor – jakten på en bättre värld Urbanisering – risker och möjligheter i städer Världens befolkning – en tickande bomb?

3 Thomas Malthus Befolkningen växer exponentiellt, resurserna linjärt

4 Men... 1. Effektivare jordbruk Veteodling i Hulah-dalen, norra Israel Sprayning med bekämpningsmedel, Californien Konstbevattning ökar skördarna

5 Mekanisering, bekämpningsmedel, gödsling bevattningsmetoder Gröna revolutionen på 1960-80-talen Effektivering av u-ländernas jordbruk Moderna metoder för bevattning, gödsling och bekämpning infördes Växtsorter med hög avkastning infördes

6 Men... 2. Familjeplanering

7 Världens befolkningstillväxt

8 Världens befolkningstillväxt enligt region 1950-2100, miljarder (projektion) Källa: UN World Population Prospects, 2010 revision

9

10 Populationens tillväxthastighet Källa: http://esa.un.org/unpd/wpp/Analytical-Figures/htm/fig_7.htm

11 Repetition: Den demografiska transitionen

12 Fertilitetstal (total fertility rate) Fertilitetstal = antalet barn en kvinna i medeltal föder under sin livstid i ett land Exempel: Kina (Hong Kong) – 0,99 Japan – 1,32 Finland – 1,84 USA – 2,07 Venezuela – 2,55 Indien – 2,73 Pakistan – 3,65 Afghanistan – 6,62 Niger – 7,19 Källa: http://esa.un.org/unpd/w pp/Sorting-Tables/tab- sorting_fertility.htm http://esa.un.org/unpd/w pp/Sorting-Tables/tab- sorting_fertility.htm

13 Fertilitetstal Varför har familjerna i utvecklingsländerna många barn? Vilka åtgärder skulle leda till en snabb sänkning av nativiteten i utvecklingsländerna?

14 Spädbarnsdödlighet Spädbarnsdödlighet = hur många barn dör under sitt första levnadsår per tusen levande födda Exempel: Kina (Hong Kong): 2 Japan: 3 Finland: 3 USA: 7 Venezuela: 17 Indien: 53 Pakistan: 71 Niger: 96 Afghanistan: 136 Källa: http://esa.un.org/unpd/w pp/Sorting-Tables/tab- sorting_mortality.htm http://esa.un.org/unpd/w pp/Sorting-Tables/tab- sorting_mortality.htm Karta över spädbarnsdödlighet

15 HDI = Human Development Index

16 Ett index för utveckling som tar i beaktande: Förväntad livslängd Hur många år landets invånare i medeltal gått i skola Den förväntade längden på en invånares utbildning Landets bruttonationalprodukt (BNP), som mått på levnadsstandarden i landet Karta HDI = Human Development Index

17 UN World Population Prospects: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm

18 Räcker resurserna? Källa: footprintnetwork.org

19 Milenniemålen http://www.millenniemalen.nu/ 1. Halvera jordens fattigdom och hunger 2. Se till att alla barn får gå i grundskola 3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män 4. Minska barnadödligheten 5. Förbättra mödrahälsan 6. Stoppa spridningen av hiv och aids 7. Säkra en hållbar utveckling 8. Öka samarbetet kring bistånd och handel

20 Stigande matpriser Matsäkerhet = att befolkningen har tillgång till en tillräcklig mängd näringsrik mat Global spannmålsreserv = hur mycket lagrat spannmål det finns

21 Matpriserna påverkas av (enligt FAO) Hur stor spannmålsreserven är Energipriser som påverkar kostnader för transport och matproduktion Befolkningsökningen – fler munnar att mätta Ekonomisk tillväxt i tillväxtmarknader (= u- länder med snabbt växande ekonomi) Då allt fler äter kött och mjölkprodukter ökar efterfrågan på foderspannmål Spekulation på livsmedelsmarknaden Väder- och klimatförhållanden

22 Vad kan göras? (Enligt FAO) Öka investeringen i jordbruk för att öka spannmålsreserven Skydda naturresurser så att de används på ett hållbart sätt (t.ex. trädplantering) Satsa på forskning och utveckling av jordbruket, t.ex. genom: Spannmålssorter som ger högre avkastning Bättre och sparsammare bevattningsmetoder Utveckling av metoder som återvinner organiskt avfall (t.ex. maskkomposter) Satsa på infrastruktur på landsbygden

23 FAO om matpriser http://www.youtube.com/watch?v=MZBTjY_PR 5I&feature=player_embedded

24 Siffror 100 miljoner hemlösa i världen år 2005 En miljard undernärda i världen Beroendekvot = förhållandet mellan antalet människor i arbetsför ålder och antalet barn/pensionärer, i Finland ca 50 Prognos (Eurostat): 73 år 2030

25 Källa: UN World Population Prospects, 2010 revision Population i åldern 15-24, miljoner

26 Migration 214 miljoner invandrare i världen 3,1 procent av världens befolkning, var 33:dje person Siffran har stigit från 150 miljoner år 2000 Dessa skulle bilda det femte folkrikaste landet i världen 15,4 miljoner flyktingar

27 Uppgifter om migration

28 Migration Flyttningsrörelser globalt: Landsbygd --> städer U-länder --> i-länder Störst där de ekonomiska skillnaderna är som störst: Mexico --> USA Nordafrika --> Sydeuropa Indonesien --> Australien Vilka är det som flyttar till Finland?

29 Migration Flyttningsrörelser globalt: o landsbygd --> städer o u-länder --> i-länder Störst där de ekonomiska skillnaderna är som störst: o Mexico --> USA o Nordafrika --> Sydeuropa o Indonesien --> Australien o Vilka är det som flyttar till Finland?

30 Flykting FN:s flyktingdeklaration (från år 1951) En flykting är en person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet.

31 Globaliseringen och migrationen Globalisering --> fri rörlighet av pengar, information, teknologi och kultur Världsmarknaden - vilka faktorer styr produktionens lokalisering? Modernisering och automatisering --> människor överflödiga Multinationella företag --> minskad konkurrens Företags samhällsansvar, t.ex. Blood in the Mobile Klyftan mellan utbildade och outbildade, rika och fattiga

32 Sweatshops - ett dubbelsidigt mynt?

33 Migration i Finland Liten immigration, delvis p.g.a. arbetslöshet Problematisk åldersstrukter --> invandrare behövs (bygg- och servicebranschen, social och hälsovård) Segregation http://www.dn.se/sthlm/segregationen-okar-stort-i-invandrartata-fororter http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/01/maahanmuuttajien_kaupunginosista_muutetaan_nopeasti_muu alle_2304706.html?origin=rss Flyttning från landsbygd till städer: landsbygden avfolkas, befolkningen åldras servicen försvinner (postkontor, banker, bybutiker, skolor) distansarbete möjlig lösning regionpolitik

34 Urbanisering Urbanisering = förflyttning från landsbygd till stadsområden Urbaniseringsgrad = hur många procent av befolkningen är bosatt i städer Globalt över 50 % sedan år 2007 Orsaker till att folk flyttar till städer? Utvecklingen i världen Största städerna i världen

35 Urbaniseringsgraden per region Källa: UN World Urbanization Prospects, 2009 revision

36


Ladda ner ppt "Befolkningsrisker Enare träsk, yta: 1040 km 2. Befolkningsfrågor: Demografi – varför åldras befolkningen i vissa länder medan andra har för många munnar."

Liknande presentationer


Google-annonser