Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ETNICITET SOM STRUKTUR. ETNOCENTRISM betyder att man bedömer främmande kulturer med sin egen måttstock och att man placerar de egna kulturella värderingarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ETNICITET SOM STRUKTUR. ETNOCENTRISM betyder att man bedömer främmande kulturer med sin egen måttstock och att man placerar de egna kulturella värderingarna."— Presentationens avskrift:

1 ETNICITET SOM STRUKTUR

2 ETNOCENTRISM betyder att man bedömer främmande kulturer med sin egen måttstock och att man placerar de egna kulturella värderingarna i centrum. bedömer andra kulturer utifrån de attityder, normer och traditioner som finns i vår egen kultur. är i grunden inte något man kan undvika -bygger på allmänmänskliga egenskaper - människor värderar världen utifrån de värderingar och mätinstrument som de har - kan inte låta bli att vara etnocentriska. riskerar lätt att leda till att man bara ser bra eller dåliga kopior av sin egen kultur. Tex ha ett favoritmärke skor som man alltid har på sig, då värderar man alla andra skor enligt detta paret skor, vilket skapar antingen en bra eller dålig kopia av mina skor.

3 RISKER MED ETNOCENTRISM  att vi uppfattar vår egen kultur och vårt eget sätt att göra saker som bättre eller riktigare än andras.  att vi drar felaktiga slutsatser om andra utifrån våra egna begränsade perspektiv och erfarenheter. Den egna kulturens överlägsenhet: Under kolonialtiden i Afrika tog de europeiska stormakterna sin egen kultur för given. Man satte den europeiska kulturen i centrum och uppfattade den som överlägsen de afrikanske kulturerna. Utifrån ett etnocentriskt perspektiv såg engelsmännen det viktorianska England som utvecklat och civiliserat och afrikanske folk som ”vildar, och engelsmännen tyckte de skulle ändra på sina primitiva traditioner och bli mer civiliserade som engelsmännen själva. De såg inte att kikuyufolket hade ett mycket väl organiserat samhälle med mängder av lagar och regler. eller när vi säger att engelsmännen kör på fel sida av vägen, är det ett uttryck för etnocentrism. När de första kulturforskarna på 1800-talet såg afrikaner som en mer primitiv version av den europeiska människan var det också ett uttryck för etnocentrism.

4 Vi måste utgå från våra egna värderingar för att kunna bedöma andras beteenden och andras sätt att göra saker på Men om våra värderingar inte samtidigt baseras på en ingående förståelse för vad vi talar om så förvandlas våra värderingar blixtsnabbt till fördomar och lösa antaganden om andra Detta kan leda till att vi missar möjligheten att lära något från andra och upptäcka att det finns fler sätt att göra saker på

5 KULTURRELATIVISM uppfattningen om att ingen kultur är viktigare eller mer utvecklad än någon annan. Detta innebär att kulturer och kulturella fenomen bör förstås och bedömas utgående från sina standarder, värden, villkor och sammanhang.

6 RASISM Främlingsfientlighet: ”känslor som i varierande styrka innebär ovilja, rädsla inför eller hat gentemot andra etniska grupper”. Alltså en mer känslomässig nivå. Rasism: Strikt kan man säga att en rasist definieras som en anhängare av rastänkandet. Det är en människa som anser att människor kan delas in i raser. Rasisten anser alltså att det finns en skillnad i egenskaper, förmågor och begåvning mellan olika grupper. Det i sin tur brukar leda till ett tänkande att raserna går att rangordna, vissa raser anses överlägsna och andra underlägsna. Det i sin tur gör det rätt att särbehandla raser. Att man känner att man har rättighet att förtrycka, utnyttja eller kontrollera andra eller tvinga dem leva åtskilda från alla andra folkgrupper.

7 Kategorisering – vi/dem Fördomar: en fördom är en förutfattad mening om en viss grupp av människor. Uppfattningarna är ofta inte baserade på erfarenhet utan snarare hörsägen och rykten. Fördomen beskriver hur dessa människor är och hur de gör. Utgruppen tillskrivs negativa egenskaper De flesta har fördomar om något men att agera utifrån fördomen – diskriminering – särbehandling baserad på fördomar. Tex att slänga ut romer ur en butik för att man tror de skall stjäla, eller att inte bli anställd.

8 ETNISK DISKRIMINERING Apartheid och förintelsen är exempel på en öppen eller uttalad rasism Strukturell rasism - den dolda (svårupptäckt) Den strukturella rasism finns i själva samhällsstrukturen som in sin tur föder rasistiskt tänkande och handlande. Den strukturella rasism kan sägas vara både medveten och omedveten. Tex är den medveten när en arbetsgivare sorterar bort en ansökan med en person med annan etnisk bakgrund på grund av fördomar. Den kan också vara omedveten när rasism lever djupt inom oss. Kanske när butiksägaren håller ett extra öga på invandrar ungdomar i affären? Varför fick USA så sent som 2008 sin första svarta president. Vardagsrasism bygger ofta på fördomar

9 VAD ÄR EGENTLIGEN RASISTISKT? Negerboll? Vad är det okej att skämta om när det gäller etnicitet? ”Jag bjuder in Muhammed på festen, han vill säkert ändå inte komma” ”Jag låter bli att prata med Muhammed, han vill säkert inte prata med mig ändå” ”jag är inte rasist, men måste de släppa in så många invandrare?” ”samer är inte svenskar” ”somalier har låg IQ”

10 SPRÅKBRUK Maktspråk för att skapa över- och underordning – blatte, neger, nigger – genom att använda dessa ord skapas en maktkamp. Ordet syftar till att nedsätta och förminska. En strategi att muntligt förminska den andre Motmaktstrategi – att desarmera ordet genom att själv använda det, då försvinner en del av laddningen i ordet. Neger – ett nedvärderande skällsord – en del av den strukturella rasismen på den tiden det begav sig – helt enkelt en del av språkbruket

11 KULTURELL DISKRIMINERING Islamofobi – negativa föreställningar riktade mot islam och muslimer. Föreställningen handlar ofta om hat, rädsla eller fördomar Har en förutfattad tanke om den typiske muslimen – skäggig man, kvinna med slöja, terrorist, självmordsbombare, arg person som viftar med koranen Betraktas som ett uttryck för etnocentrism.

12 Våldsam intolerans – våldsammaste formen av rasism tar sig uttryck i misshandel eller värre saker – hatbrott Hatbrott innebär även hot, klotter och skadegörelse. För att räknas som hatbrott ska motivet vara riktat mot vissa grupper som personer med annan etnisk bakgrund, religion, eller sexuell läggning. Vanligast är rasistiska motiv. 2010 anmäldes drygt 5000 hatbrott, drygt 70% av dessa brott hade rasistiska eller främlingsfientliga motiv.

13 VI/DEM – GENOM DETTA TÄNKANDE SKAPAS SKILLNADER Statistik: invandrare överrepresenterade i statistiken för våldtäktsmän; invandrare är överrepresenterade i kriminalitet Vilka faktorer bör egentligen räknas in?

14 ETNISK INTEGRATION Hur skapar vi ett samhälle på bästa sätt där det råder acceptans och förståelse?


Ladda ner ppt "ETNICITET SOM STRUKTUR. ETNOCENTRISM betyder att man bedömer främmande kulturer med sin egen måttstock och att man placerar de egna kulturella värderingarna."

Liknande presentationer


Google-annonser