Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statsstödsrapporteringen Forum hållbara bränslen 2015-12-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statsstödsrapporteringen Forum hållbara bränslen 2015-12-09."— Presentationens avskrift:

1 Statsstödsrapporteringen Forum hållbara bränslen 2015-12-09

2 Forum hållbara bränslen 2015-12-09 Syfte Resultat från förra rapporteringen Metodik Kommande rapportering –Allmän information –Förändringar: E-tjänst Fler volymer efterfrågas Frågor?

3 Syfte Miljöstödsriktlinjerna möjliggör att skattelättnader ges till biodrivmedel Det får dock endast göras så länge produktionskostnaden för biodrivmedlet inte blir lägre än marknadspriset på dess fossila motsvarighet Sverige måste redovisa till EU-kommissionen om överkompensation råder, eller inte Underlaget för det är uppgifter från statsstödsrapporteringen  Resultatet från statsstödsrapporteringen kan få skattemässiga konsekvenser Forum hållbara bränslen 2015-12-09

4 Slutsats: Det låga råoljepriset samt skattehöjningar på låg- och höginblandad FAME har förändrat resultatet något. För etanol till låginblandning och till E85 kvarstår fortfarande överkompensation. Resultat från förra rapporteringen

5 Utgår från EU-kommissionens bestämmelser enligt statsstödsbesluten En volymviktad, genomsnittlig produktionskostnad beräknas per biodrivmedel Jämfört med marknadspris på fossila motsvarigheten Vid behov slås kostnadsposter ihop Forum hållbara bränslen 2015-12-09 Metodik

6 Sista inrapporteringsdatum: –Flytande biodrivmedel 31 januari –Biogas 14 februari Endast förnybara volymer Endast volymer för transportändamål Med biogas avses biogas av fordonskvalitet 2 förändringar: Forum hållbara bränslen 2015-12-09 Kommande rapportering

7 1. Nytt inrapporteringssätt  E-tjänst ersätter excel-fil Högre säkerhet Mindre handpåläggning  Ansökan om behörighet krävs – görs via hemsidan  Strukturen liknar excel-filen  Beräkningarna är de samma Forum hållbara bränslen 2015-12-09 Kommande rapportering forts.

8 Forum hållbara bränslen 2015-12-09 Kommande rapportering forts. 2. Fler volymer ska inkluderas  Producenter ska ange totala producerade volymer – och specificera vilka volymer som producenten själv gjort skatteavdrag för  Detsamma gäller företag som gör inköp från annat land än Sverige  Företag som köper in från svenska aktörer påverkas inte  Gällande försäljning ska totala volymer anges

9 Gammal definitionNy definition Producenter ska endast ange de volymer av det aktuella biodrivmedlet som producenten själv har gjort skatteavdrag för Producenter ska ange totala producerade volymer av det aktuella biodrivmedlet samt specificera vilka volymer som producenten själv har gjort skatteavdrag för. Kommande rapportering forts. Produktion

10 Kommande rapportering forts. Import/införsel Gammal definitionNy definition Den som köper in från annat land än Sverige ska endast ange de volymer av det aktuella biodrivmedlet som företaget själv har gjort skatteavdrag för. Den som köper in från annat land än Sverige ska ange totala inköpta volymer av det aktuella biodrivmedlet samt specificera vilka volymer som företaget själv har gjort skatteavdrag för.

11 Kommande rapportering forts. Försäljning Gammal definitionNy definition I försäljning ska endast de sålda volymer av det aktuella biodrivmedlet som företaget själv har gjort skatteavdrag för anges. I försäljning ska företagets totala sålda volymer av det aktuella biodrivmedlet anges.

12 Forum hållbara bränslen 2015-12-09 Frågor?


Ladda ner ppt "Statsstödsrapporteringen Forum hållbara bränslen 2015-12-09."

Liknande presentationer


Google-annonser