Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Landstingsdirektörens stab Aktuellt om asyl och flykting 2015-12-07 Norrbottens län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Landstingsdirektörens stab Aktuellt om asyl och flykting 2015-12-07 Norrbottens län."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Landstingsdirektörens stab Aktuellt om asyl och flykting 2015-12-07 Norrbottens län

2 DIVISION Landstingsdirektörens stab Boendeformer (Migr. verket) Anläggningsboende (ABO) är boende som Migrationsverket erbjuder, normalt en lägenhet i hyreshus. Eget boende (EBO) avser boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Exempel på "övrigt boende" är familjehemsplacerade barn, vistelse på sjukhus m.fl.

3 DIVISION Landstingsdirektörens stab

4 DIVISION Landstingsdirektörens stab Läget Sverige v 50: De senaste sju dagarna har 4 721 personer sökt asyl i Sverige I Norrbotten finns just nu 6716 asylsökande ANLÄGGNINGS- BOENDE (ABO) EGET BOENDE (EBO) ÖVRIGT BOENDE Totalt NORRBOTTENS LÄN ARJEPLOG3 20 23 ARVIDSJAUR51632 53 BODEN15225184 1657 GÄLLIVARE34395 357 HAPARANDA561333 597 JOKKMOKK344931 384 KALIX2391130 280 KIRUNA13591941 1419 LULEÅ1717776 324 PAJALA503528 536 PITEÅ1172165 203 ÄLVSBYN336931 376 ÖVERKALIX235530 270 ÖVERTORNEÅ209325 237 NORRBOTTENS LÄN Delsumma59472385316716

5 DIVISION Landstingsdirektörens stab Asylsökande hela landet:åldersfördelning ANLÄGGNINGS- BOENDE (ABO)14663125322428582561208633592 97881 EGET BOENDE (EBO)411336816822320323778601428 45461 ÖVRIGT BOENDE2851347015256210397820 29646 Totalt19061296831836683559398215012040172988 0-6 7-15 16-17 18-19 20-59 60-64 64+

6 DIVISION Landstingsdirektörens stab Ordförklaringar Asylsökande En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Jämför med Flykting och Kvotflykting. Asyl Ett uppehållstillstånd som en utländsk medborgare har fått eftersom han eller hon är flykting enligt utlänningslagen. Jämför med Skyddsbehövande. Avvisning Ett beslut om att en person ska lämna Sverige. Beslutet ska fattas inom tre månader. Migrationsverkets avvisningsbeslut får normalt inte verkställas förrän de vunnit laga kraft. Jämför med Utvisning.

7 DIVISION Landstingsdirektörens stab Dossier Sammanhållna handlingar eller akter för en individ. Dossiernummer Varje dossier har ett unikt dossiernummer. Samma dossiernummer följer utlänningen till dess han eller hon eventuellt blir svensk medborgare. Ensamkommande barn Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. LMA-kort En tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige och omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Utfärdas av Migrationsverket. (samma nummer som dossiernumret)

8 DIVISION Landstingsdirektörens stab Flykting Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl, se Genève-konventionen. Jämför även med Asylsökande, Kvotflykting och Skyddsbehövande Flyktingkvot Det antal flyktingar som regeringen beslutat att Migrationsverket under ett år ska vidarebosätta till Sverige. Se Kvotflykting. Kvotflykting Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Flyktingstatusförklaring Från och med den 1 januari 2010 får en person som bedömts vara flykting en flyktingstatusförklaring. Det är en internationell statusförklaring som grundar sig på reglerna i FN:s flyktingkonvention och EU:s skyddsgrundsdirektiv. (Motsvarande begrepp innan 1 januari 2010 var flyktingförklaring). Skyddsbehövande Enligt svensk lag kan även andra personer än de som är flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention behöva skydd och de kan därför få uppehållstillstånd i Sverige. Skyddsbehövande delas in i två grupper — alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande. Se Alternativt skyddsbehövande och Övriga skyddsbehövande.

9 DIVISION Landstingsdirektörens stab Läget enligt kriteriemodellen : Hälso- och sjukvården i Norrbottenvecka 50 Betydande påverkan hälsocentralerna i Boden, Gällivare, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Piteå. Kritisk påverkan på verksamheterna i folktandvården i Pajala och Överkalix.Det hänger ihop med att dessa folktandvårdskliniker varit underbemannade sedan tidigare. Tandvårdspatienter i Överkalix får åka till Kalix för tandvård. I Pajala bemannas folktandvården med stafett tandläkare från kusten. Folktandvården i Haparanda, Övertorneå, Kiruna har allvarlig påverkan och i Gällivare, Jokkmokk, Kalix har folktandvården betydande påverkan på verksamheten. Svårt att få tolkhjälp.

10 DIVISION Landstingsdirektörens stab Kriteriemodell för påverkan på samhällsviktig verksamhet Nivå av påverkanBeskrivning av nivå Kritisk påverkan Följande tre kriterier är uppfyllda:  Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls ej.  Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas.  Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig. Allvarlig påverkan En eller två av kriterierna för ”kritisk påverkan” är uppfyllda Betydande påverkan Följande tre kriterier uppfyllda:  Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls endast till del.  Tillgängliga resurser är ansträngda.  Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig. Måttlig påverkan En eller två av kriterier för ”betydande påverkan är uppfyllda. Ingen påverkanFöljande tre kriterier uppfyllda:  Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls.  Tillgängliga resurser är tillfyllest.  Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej övermäktig

11 DIVISION Landstingsdirektörens stab Samverkan och resurser mellan huvudmännen Förutom anläggningsboenden finns det nu även s.k. evakueringsboenden för asylsökande bla i Haparanda och i Gällivare.Dessa boenden är avsedda att vara tillfälliga. Samverkan landsting – kommun vid evakueringsboenden: Lösningar: ”Husapotek” och egenvård Just nu har man olika arbetssätt i samband med evakueringsboenden ute i länet. Anpassade till olika förutsättningar på varje ort.

12 DIVISION Landstingsdirektörens stab På gång inom landstinget … Alla hälsocentraler i Norrbotten har asylsökande patienter Uppdatering av rutinbeskrivningar och riktlinjer gällande asylhälsovård pågår Översyn av webbinformation till personalen på gång Den 1/12 samlades nätverket för asyl och flyktingfrågor från hela NLL till ett möte på Sunderbyn Folkhögskola för att uppdatera läget i länet Informationsblad ”vården i Norrbotten” tagits fram. Innehåller info som alla Hälsocentraler/evakueringsboenden kan använda för att informera asylsökande. (på 14 språk) ”Drop in” på röntgen i Sunderbyn Standardjournal på gång Översyn av asyl och flyktinghälsovård 2016

13 DIVISION Landstingsdirektörens stab Samordningsgrupp på NLL med uppdraget: Att skapa en klar lägesbild av flyktingsituationen i länet och hålla sig uppdaterad om läget i omvärlden. Att rapportera aktuellt läge kring flyktingsituationen till Länsstyrelsen. Fokus ska ligga på att sammanställa information om hur flyktingsituationen påverkar samverkan med andra myndigheter och aktörer. Att identifiera eventuella utvecklingsbehov i verksamheten och ta initiativ till förbättringsarbete. Kan ingå att utse arbetsgrupper med olika uppdrag. Att samordna kommunikation internt och externt.

14 DIVISION Landstingsdirektörens stab MELKER Migrationsverkets Webbportal Samtliga landsting är nu anslutna till Melker och kan se asylsökande i ”sitt” upptagningsområde.

15 DIVISION Landstingsdirektörens stab Smittskydd Det är låg risk för spridning av infektionssjukdomar i befolkningen kopplat till att många människor nu reser till Sverige för att söka skydd, visar Folkhälsomyndighetens samlade riskbedömning. Flyktingarna själva kan vara mer utsatta och det är därför viktigt att de erbjuds hälsoundersökningar Länk folkhälsomyndigheten http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och press/nyhetsarkiv/2015/oktober/lag- risk-for-smittspridning-kopplat till-flyktingsituationen/http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och press/nyhetsarkiv/2015/oktober/lag- risk-for-smittspridning-kopplat till-flyktingsituationen/

16 DIVISION Landstingsdirektörens stab På gång nationellt… Sveriges kommuner och landsting (SKL) har listat behov av omedelbara regelförändringar eller undantag från gällande regelverk som syftar till att underlätta för kommuner, landsting och regioner i det aktuella och ökade mottagandet av asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända.

17 DIVISION Landstingsdirektörens stab UTMANINGAR OCH FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN Viktigt med definitioner och begrepp och ett gemensamt språk gällande asyl-och flyktingfrågor. Definiera uppdraget i nuläget. Kompetenutveckling i asyl/flyktingfrågor generellt Utveckla vår egen statistik MELKER Samordningsgruppen skall arbeta målmedvetet och kontinuerligt för intern och extern samordning/samverkan

18 DIVISION Landstingsdirektörens stab Tack för din uppmärksamhet


Ladda ner ppt "DIVISION Landstingsdirektörens stab Aktuellt om asyl och flykting 2015-12-07 Norrbottens län."

Liknande presentationer


Google-annonser