Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lina Bergström Föreläsning II Kulturgeografi : Migration och internationella relationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lina Bergström Föreläsning II Kulturgeografi : Migration och internationella relationer."— Presentationens avskrift:

1 Lina Bergström lina.bergstrom@kultgeog.uu.se Föreläsning II Kulturgeografi : Migration och internationella relationer

2 Disposition Dikotomier inom migrationsforskning Tvingad/frivillig migration Flyktingar Andra former av tvingad migration Sverige och flyktingar Staters påverkan (Kultur)

3 Dikotomier inom migrationsforskning Dikotomi – en uppdelning i två kategorier, där den ena utesluter den andra Migration/Residential mobility (långväga/kortväga flyttningar) Immigration/Emigration Tvingad/Frivillig…

4 Tvingad / frivillig – vanligt men ifrågasatt ”In the strictest sense migration can be considered to be involuntary only when a person is physically transported from a country and has no opportunity to escape from those transporting him” (Speare 1974, p.89)

5 Voluntary Forced Social and political causes Economic causes Källa: Richmond 1988

6 Flyktingar – det vanligaste exemplet på tvingad migration Vem är flykting? Person som befinner sig utanför landet där personen är medborgare till följd av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, och på grund av denna fruktan inte kan eller vill begagna sig av detta lands skydd (FN, 1951 års flyktingkonvention, med tillägg 1967) Afrikanska Unionen: även personer som utsatts för krig, våld och civila oroligheter

7 Flyktingstatus viktig därför att… …det medför vissa rättigheter FN erbjuder flyktingar skydd och assistans Stater (som undertecknat flyktingkonventionen) förbinder sig till att inte skicka tillbaka flyktingar till landet de flytt från Flyktingbegreppet medför dock även nackdelar, exempelvis homogenisering och risk för stereotyper

8 Antalet flyktingar uppgick år 2007 till nära 10 miljoner. 27 % av dessa kom från Afghanistan (UNHCR)

9 De flesta flyktingar söker sig till närliggande länder – många är alltså kvar i samma region

10 Tio länder tog emot över 75 % av världens flyktingar Endast tre av dessa är ”västländer”

11 Många kategorier av ”flyktingar”… Konventionsflyktingar Asylsökande Kvotflyktingar IDP’s (Internally Displaced Persons) Statslösa Återvandrade… _________________________________ Kvasiflyktingar, ecomigrants, slavar…

12 Personer hjälpta av UNHCR 2007

13 IDP = Internally Displaced Person

14 Asylsökande i Sverige Den kan få asyl i Sverige som: - Uppfyller FN:s kriterier - tas emot som kvotflykting - Anses vara ”skyddsbehövande” Drygt 20 % av alla uppehållstillstånd 2007 gick till asylsökande Flest uppehållstillstånd gick till anhöriga

15 Beviljade uppehållstillstånd 1980-2007

16 Varifrån kom de ”svenska” flyktingarna?

17 Södertälje tar emot fler irakier än USA och Kanada Södertälje kommun, med drygt 80.000 invånare, tar emot fler flyktingar från Irak än vad USA och Kanada gör tillsammans. Minst 1.200 flyktingar väntas i år, anhöriga inte inräknade. Nio av tio kommer från Irak. DN 2007-11-22 Å andra sidan: Drygt 1,5 miljoner irakiska flyktingar levde i Syrien år 2007 = 75 irakier per 1 000 invånare. Södertälje får samma siffra, om man räknar med både flyktingar och anhöriginvandrade. Till Sverige kom 1,6 asylsökande irakier per 1 000 invånare år 2007.

18 Voluntary Forced Social and political causes Economic causes Arbetskraftsmigranter Slavar Terrorister Konventionsflyktingar Krigsoffer Offer för naturkatastrofer Återvändare Källa: Richmond 1988 Flyktingar?

19 Att diskutera: På vilka sätt och med vilka verktyg kan stater påverka migrationsprocessen?  Vilka exempel kan ni komma på?

20 Statens påverkan på (internationella) migrationsprocesser - Vem får bli medborgare? Gränser och gränskontroll Uppehållstillstånd, arbetstillstånd… Hur attrahera ”önskade” immigranter? Internationella samarbeten – ex. EU

21 Öppen gräns mellan Tyskland och Österrike En patrullbil kontrollerar gränsen mellan USA och Mexico

22 Staters policys gentemot flyktingar Lokal integration Bosättning i tredje land Repatriering Containment/exclusion

23 Staten styr inte bara flyktingar Skapa rätt befolkningssammansättning på nationell nivå… Etnicitet, ras, religion, ekonomi, politik …men också inom landet Etnicitet/ras, politik, ekonomi, socialt

24 Migration och kultur Spiralism Flykt och motstånd Nomadkultur Diaspora Konflikt

25 Dagens lärdomar Migration kan innehålla olika grad av tvång Flyktingar är det vanligaste exemplet på tvingad migration, men det finns också många som flyr som inte räknas som flyktingar De flesta flyktingar kommer från utvecklingsländer och flyr till andra (närliggande) utvecklingsländer Stater påverkar migration på olika sätt – försvårar för vissa och underlättar för andra – och påverkar därmed befolkningen i ”önskad riktning” Migration är på olika sätt länkat till kultur

26 Inför seminariet (28-29/10): Bilda grupper om ca tre personer (inom seminariegrupperna) Välj ett exempel på hur stater styr migrationsprocesser (ur boken eller ett eget) och skriv upp er på listan på anslagstavlan Förbered en presentation (max 5 min) om det valda landet och migrationsströmmen Läs och diskutera de anvisade texterna Lycka till!


Ladda ner ppt "Lina Bergström Föreläsning II Kulturgeografi : Migration och internationella relationer."

Liknande presentationer


Google-annonser