Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FSB 2016 Yvonne Svensson Rättschef. Ändringar i Boverkets hissföreskrifter Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa motordrivna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FSB 2016 Yvonne Svensson Rättschef. Ändringar i Boverkets hissföreskrifter Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa motordrivna."— Presentationens avskrift:

1 FSB 2016 Yvonne Svensson Rättschef

2 Ändringar i Boverkets hissföreskrifter Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa motordrivna anordningar Ändringsförfattning´(omtryck 2016:2) H 16 Dels att införa EU:s nya hissdirektiv – rör endast bilaga 5 och underbilagor i föreskrifterna Dels smärre ändringar som rör säkerhet, ökad tydlighet och justera vissa inaktuella hänvisningar Ikraft 20 april 2016 Konsekvensutredning m m på boverket.se

3 Boverkets Byggregler - energi Ändringar Dels på grund av EU:s överträdelseärende mot Sverige – behöver vara på plats innan årsskiftet Dels på grund av implementeringen av ”Nära-noll- energi-regler” – väntar på ändring i plan- och byggförordningen

4 Överträdelseärendet Formell underrättelse beslutad 28 april. Enligt artikel 3 i direktivet om byggnaders energiprestanda ska medlemsstaterna ”tillämpa en metod för beräkning av byggnaders energiprestanda i enlighet med den gemensamma allmänna ramen i bilaga I.” I punkt 1 i bilaga I föreskrivs att ”(e)n byggnads energiprestanda ska bestämmas på grundval av den beräknade eller faktiska energi som förbrukas för att uppfylla olika behov som är knutna till normalt bruk av byggnaden och ska avspegla energibehoven för uppvärmning […] och hushållens behov av varmvatten.

5 Det behövs nya/ändrade föreskrifter pga överträdelseärendet Bestämning av byggnadens energianvändning vid normalt bruk Detta påverkar både BBR och BED (föreskrifterna om energideklaration) Planerar remiss innan semestern Nära-noll-energi-reglerna hanteras senare eftersom PBF måste ändras först

6 CE-märkta byggprodukter

7 Byggproduktförordning (EU 305/2011) Byggprodukter som omfattas av harmoniserad standard ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta när de säljs. Byggproduktens egenskaper får inte redovisas på annat sätt, framgår av domen C-100/13. När harmoniserad standard finns och CE-märkning är obligatorisk kan produkterna inte ha ett typgodkännande. EU-kommissionen har fokus på att inventera och åtgärda felaktiga produktkrav som ställts av offentliga aktörer.

8 Kommunens krav på produkter? Exempel: braskaminer Flera kommuner informerar fortfarande på webben om att braskaminer ska vara typgodkända eller miljögodkända för att få installeras. Boverket skrev till kommunerna under 2015 om att den typen av information måste justeras. Ännu inte åtgärdat överallt, och EU-kommissionen har medarbetare som kan läsa svenska och som granskar kommunala webbplatser!

9 Byggproduktdokumentation Prestandadeklarationen ska vara allt som behövs -Information om tillverkare mm -Produktens avsedda användning -Prestanda för produktens väsentliga egenskaper Grund för prestandadeklarationen är exempelvis intyg från anmält organ och provningsrapporter. Dessa dokument ska inte behöva efterfrågas. Prestandadeklarationen ska vara på svenska om produkten sålts i Sverige. Om byggherren köpt produkten i ett annat land ansvarar han eller hon för att förstå deklarationens innehåll. Däremot kan inte en översättning krävas. Information från Boverket i brev till alla KA och kommuner 2013.

10 Kommunens krav i egen verksamhet Vid offentlig upphandling ska CE-märkta produkter väljas. Boverkets marknadskontroll har fått anmälningar från företag som förlorat kommunala upphandlingar där istället icke CE-märkta produkter har köpts in. Boverket har endast tillsyn över produkter som säljs och kan därmed vidta åtgärder mot det företag som inte följer reglerna. I det här fallet skulle en korrekt efterfrågan också få en styrande verkan. Boverket avser därför att under 2016 informera kommunerna om vad som gäller enligt byggproduktförordningen.

11 Nya stöd 2016 Bidrag till upprustning av skollokaler: Totalt ca 1 miljard kronor, i kraft den 1 november 2015 Bidrag till upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem: Totalt ca 500 miljoner kronor, i kraft den 1 juni 2016 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande: 1,85 miljarder kronor för 2016, i kraft den 15 juni 2016 Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden, totalt ca 200 miljoner kronor, träder ikraft den 1 juli 2016

12 Nya stöd 2016 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus i vissa områden: ca 800 miljoner kronor för 2016 Investeringsstöd hyresbostäder och studentbostäder: 2,2 miljarder kronor för 2016 Investeringsstöd till äldrebostäder: ca 282 miljoner kronor för 2016

13 På gång i PBL Kompetens Befintliga webbutbildningar Introduktion i PBL för politiker Att arbeta med PBL – för tjänstemän Sex ämnesutbildningar exempelvis om utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav, genomförande samt ändring och ombyggnad Pågående produktion Intressen och krav, buller, brandskydd och klimatanpassning Boka in redan nu 27 september för nationell nätverksträff – om tillämpningen av PBL Läs mer och gå webbutbildningarna http://www.boverket.se/pblkompetens


Ladda ner ppt "FSB 2016 Yvonne Svensson Rättschef. Ändringar i Boverkets hissföreskrifter Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa motordrivna."

Liknande presentationer


Google-annonser