Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Uppföljning av den Europeiska sammanhållningspolitiken med fokus på nordiskt och svenskt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Uppföljning av den Europeiska sammanhållningspolitiken med fokus på nordiskt och svenskt."— Presentationens avskrift:

1 1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Uppföljning av den Europeiska sammanhållningspolitiken med fokus på nordiskt och svenskt Östersjösamarbete Återkoppling Regional politikens tio i topp lista Östersjöstrategin – ett nytt styrinstrument? Framtid Arlanda 2009 09 04 Håkan Ottoson Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

2 2 Förutsättningar En reformerad sammanhållningspolitik Koppling till Lissabon och Göteborg Understöd av EU:s budget Genomförandeinstrument Styresformer Horisontella mål

3 3 Ny strukturfondsperiod 2007-2013 2000-2006, Mål 1 och Mål 2 2007-2013, nya Mål 2 Konkurrenskraft och sysselsättning

4 4 Sverige har åtta regioner

5 5 6 gränsregionala och 3 transnationella program, 4 nätverksprogram

6 6 Regional politikens 10 i topp lista över uppnådda resultat 2004- 2009 Stärkt konkurrenskraft för unionens regioner

7 7 Stärkt konkurrenskraft Politiken riktar fokus mot att minska skillnader mellan regioner samtidigt som redan välmående regioner stimuleras. Alla 271 regioner berörs En mer strategisk ansats introduceras på alla nivåer, som påverkar utformningen av ca 335 program När det gäller utbildning berörs mer än 9 miljoner människor per år genom programmen Nya finansieringsinstrument - Jeremie, Jessica och Jasmine

8 8 Regional politikens 10 i topp lista över uppnådda resultat 2004- 2009 Stärkt konkurrenskraft för unionens regioner Stimulerar investeringar i FOU och innovation

9 9 Stark koppling till Lissabonstrategin. Upp till 90 % allokerat till Lissabon åtgärder. Stark betoning på Göteborgsstrategin 230 miljarder € allokeras till ”Lissabonåtgärder” Detta kommer att leda till att uppskattningsvis 1,4 miljoner nya jobb skapas Stora summor investeras också i klimatåtgärder, vatten och avfallshantering

10 10 Regional politikens 10 i topp lista över uppnådda resultat 2004- 2009 Stärkt konkurrenskraft för unionens regioner Stimulerar investeringar i FOU och innovation Stödjer regionerna för att komma ur den ekonomiska krisen

11 11 Stödjer regionerna för att komma ur den ekonomiska krisen Kommissionen har genom återhämtningsplanen tydligt kopplat samman Lissabonstrategin och regionalpolitiken Regionalpolitikens instrument strukturfonderna spelar en viktig roll för att skapa stimulans i ekonomin genom att -tidigarelägga förskottsutbetalningar - förenklingar, tillåta ”in kind” bidrag, - tillåta finansiering av energiåtgärder - bredband?

12 12 Regional politikens 10 i topp lista över uppnådda resultat 2004- 2009 Stärkt konkurrenskraft för unionens regioner Stimulerar investeringar i FOU och innovation Stödjer regionerna för att komma ur den ekonomiska krisen Stärker samarbetet mellan regionerna

13 13 Stärker samarbetet mellan regionerna Territoriellt samarbete ett reguljärt mål 54 gränsregionala program, 13 transnationella program och 3 nätverksprogram Stöd till snabb kunskapsöverföring mellan regionerna genom Urbact och Interregionala programmen EGTC EU:s strategi för Östersjöregionen

14 14 Regional politikens 10 i topp lista över uppnådda resultat 2004- 2009 Stärkt konkurrenskraft för unionens regioner Stimulerar investeringar i FOU och innovation Stödjer regionerna för att komma ur den ekonomiska krisen Stärker samarbetet mellan regionerna Stärker partnerskap

15 15 Stärker partnerskap Att arbeta i partnerskap är en hörnpelare i regional politiken Förstärkt genomförande med regionala och lokala aktörer i partnerskap med nationell nivå och EU. Sk flernivåstyrning Denna omfattar också regionala partnerskap – myndigheter, forskning och frivilligrörelsen. Detta säkerställer att genomförandet möter lokala behov

16 16 Regional politikens 10 i topp lista av uppnådda resultat 2004- 2009 Stärkt konkurrenskraft för unionens regioner Stimulerar investeringar i FOU och innovation Stödjer regionerna för att komma ur den ekonomiska krisen Stärker samarbetet mellan regionerna Stärker riskkapitalhanteringen Ökar transparensen genom öppna konsultationer Stärker partnerskap Stödjer kandidatländer Responderar mot naturkatastrofer Regional politiken på export till Kina, Brasilien, Ryssland m fl länder

17 17 Östersjöstrategin – konsekvenser för lokal och regional utveckling En metod för styrning Strategin prioriterar Miljö Tillgänglighet Tillväxt och välfärd Säkerhet En horisontell prioritet - governance Ett åtgärdsprogram kopplas till strategin, som ska ses över varje år Det innebär en helt ny styrelseform som involverar lokal/regional nivå om den genomförs på ett bra sätt

18 18 Genomförandet av strategin Kommissionen får en nyckelroll i uppföljningen som ska ske årligen Möter regionerna i ett årligt forum 15 koordinatörer utsedda. Sverige tar ansvar för tre områden – Infrastruktur, Innovation och ett insatsområde inom miljö Inom infrastruktur samspelar regioner och regeringskanslier En högnivågrupp från berörda länder som stöd till Kommissionen Ett finansieringsnätverk inrättas RK använder nationellt forum för dialog ? Sannolikt ny form av styrning av myndigheter från RK

19 19 Och framtiden? 2007 påbörjades dialogen om framtiden Fram till idag många olika rapporter som stärker regional politiken ex Barca rapporten Territoriell sammanhållning – utgångspunkt varje regions förutsättningar Stärker lokal/regional politiken ytterligare Lissabon fördraget stärker regionerna En reformerad budget påbörjad under det spanska ordförandeskapet Regional politikens utformning presenteras hösten 2010 Hur möter politiken denna utmaning?


Ladda ner ppt "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Uppföljning av den Europeiska sammanhållningspolitiken med fokus på nordiskt och svenskt."

Liknande presentationer


Google-annonser