Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Införande och erfarenheter av valfrihetssystem. Västerås – en del av Stockholm - Mälardalen regionen 134 617 invånare (2008) – 6:e största kommunen Tre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Införande och erfarenheter av valfrihetssystem. Västerås – en del av Stockholm - Mälardalen regionen 134 617 invånare (2008) – 6:e största kommunen Tre."— Presentationens avskrift:

1 Införande och erfarenheter av valfrihetssystem

2 Västerås – en del av Stockholm - Mälardalen regionen 134 617 invånare (2008) – 6:e största kommunen Tre kommunala nämnder med ansvar för socialtjänst och kommunal hälso och sjukvård: Äldrenämnden Nämnden för funktionshindrade Individ- och familjenämnden Kommunal organisation i form av “Beställare och utförare” sedan 1993 Upphandling i konkurrens av sociala tjänster sedan 1993

3 Omfattning av privat regi inom det sociala området 2009 Äldreboenden 4 privata utförare driver - Servicehus 6 % - Gruppoende för dementa 40 % - Ålderdomshem 31 % Hemtjänst 6 privata utförare driver 43 % Daglig verksamhet LSS 4% LSS gruppbostäder 5 privata utförare driver 46 % Några verksamheter inom individ- och familj bedrivs i privat regi efter upphandling (exkl. HVB)

4 Innan införandet av hemtjänstval Hemtjänst upphandlat enl. LOU i geografiska områden sedan 1990-talet - 34 % av hemtjänsten drevs av 4 alternativa utförare ”Maxtaxa” 1 juli 2003 – kund bör betala för utförd tid Anpassa verksamhetssystemet och tekniskt stöd för utförarnas redovisning av utförd tid – ”Ersätta utförarna samt debitera kunderna för rätt utförd tid” Projekt Brukarinflytande 2006-2007 Från beviljad insats till beviljad tid Utredning och beslut om införande av hemtjänstval nov 2007 Beslut om nivå på timersättningen till utförarna – 3 % momskompensation till privata utförare

5 Hemtjänstval 1 januari 2008 Införande av hemtjänstval - ”certifiering” - brukarinflytande September 2008 – system för ersättning till utförarna klart, började få betalt för exakt utförd

6 Hemtjänstval ff Vad kostar en hemtjänsttimme? Diskussioner, utredning och höjning av nivån på ersättningen för utförd tid till utförarna Oktober 2009 – avgiftssystemet klart, brukarna betalar nu för exakt utförd tid

7 Införande av LOV April 2009 kommunfullmäktige beslutar om införande av LOV Oktober - november 2009 beslut om införande av LOV för hemtjänsten från 1 jan 2010 (anpassning av nuvarande ”certifieringsbestämmelser”) samt höjning av ersättningen - lika för kommunal som privat Utredningar pågår om möjligheten att tillämpa LOV för fler verksamheter –daglig verksamhet enl. LSS –sysselsättningsverksamheter enl. SoL

8 Viktiga erfarenheter Verksamheten upphandlad i privat regi – redan etablerad marknad Från beviljad insats till beviljad tid - riktlinjer och biståndshandläggning Förfrågningsunderlaget - krav på tjänsten och dess utförande samt utföraren Ersättningen, avgifter, kontroller mm Verksamhetssystem och teknikstöd för att säkerställa redovisningen av de utförda insatserna Information Personalens arbetssätt Brukarinflytande Uppföljning Vägval


Ladda ner ppt "Införande och erfarenheter av valfrihetssystem. Västerås – en del av Stockholm - Mälardalen regionen 134 617 invånare (2008) – 6:e största kommunen Tre."

Liknande presentationer


Google-annonser