Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Projekt Sambruk Jämtland Samnyttjande av resurser för medborgarnas bästa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Projekt Sambruk Jämtland Samnyttjande av resurser för medborgarnas bästa."— Presentationens avskrift:

1 1 Projekt Sambruk Jämtland Samnyttjande av resurser för medborgarnas bästa

2 Projektdeltagare Länsstyrelsen Jämtlands län Simon Keskitalo Räddningstjänsten Åre Callis Blom Polismyndighetens fjällräddning Peter Borg Region Jämtland Härjedalen Staffan Isberg

3 Bakgrund och syfte Projektidé från räddningstjänsten och polisen Projektansökan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Åre kommun används som pilotstudie under projektet

4 Mål När projektet är genomfört : finns inarbetade samverkansrutiner mellan räddningstjänsten, fjällräddningen och ambulanssjukvården finns viss färdighet i fält att agera inom övriga aktörers ansvarsområde finns anpassade larmrutiner framtagna och prövade har övriga norrlandslän fått möjlighet att ta del av erfarenheter från projektet.

5 Jämtlands län Stort till ytan men glest befolkat 12% av Sveriges yta (40x25 mil) Ca 130 000 invånare 8 kommuner

6 Fjällräddning Fjällräddning är statlig räddningstjänst Polisen är ansvarig Lag om skydd mot olyckor 4 kap Statens skyldigheter I fjällområde skall Polisen Efterforska och rädda den som har försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för dennes liv eller allvarlig risk för dennes hälsa Rädda den som råkat ut för en olycka eller drabbas av en sjukdom och som snabbt behöver komma under vård eller få annan hjälp

7 Fjällräddning Fjällområde Förhandling mellan Polisen och chefen för kommunal räddningstjänst Inom fjällområdet är det kommunal räddningstjänst 300 m från väg som är farbar året om Antal fjällräddare (2013) Dalarna: 60 / 4 enheter Jämtland: 175 / 11 enheter Norrbotten: 80 / 8 enheter Västerbotten: 75 / 8 enheter

8 Aktiviteter Utbildning och övningar för fjällräddare och brandmän inom den andra aktörens ansvarsområde Anskaffning och utveckling av utrustning, gemensamma förråd Utformning av utlarmningsrutin för händelser där flera aktörer skall larmas Studiebesök på Island Slutövning 2016 Erfarenhetsseminarium

9 Utbildning Utbildning av personal inom fjällräddning och räddningstjänst Första utbildningsomgången för fjällräddare (8tim): 1,0 Tim - Prehospital sjukvårdsledn och organisation i Region J/H 0,5 Tim - Lagrum och samverkan 0,25 Tim - Triage på skadeplats 0,25 Tim - Kinnematik och rörelselära 2,0 Tim - Skadeplatsarbete med fokus på egen säkerhet 1,0 Tim - Bakåtrapportering från skadeplats 0,5 Tim - Beslutsstöd och bakre ledning 1,0 Tim - Lagar och regler vid utrycknings körning 0,75 Tim - Ledning och samverkan på skadeplats 0,25 Tim - Avslutning och sammanfattning

10 Övning Första övningen för fjällräddare, trafikolycka: Triage på skadeplats. (Skadorna bedömdes och omhändertogs) Bakåtrapportering från skadeplats.(Framkomstrapport och mottagande av inkommande resurser samt tidsplanering ) Skadeplatsarbete och egen säkerhet. ( Avspärrning av väg samt förberedelse av snabb losstagning av drabbad) Samverkan på skadeplats. (Överlämnande och rapportering av drabbad till ankommande sjukvårdsresurser) Kinnematik och rörelselära. (Skapa en uppfattning av skadeläge) ovning-for-fjallraddare

11 Övning Första övningen / Utbildningen för Räddningstjänst Organisationskunskap och mtrl kännedom Lavinkännedom / förmåga att leda en sondkedja Deltagande på en av fjällräddningens utbildningar 8 h, Stationsövningar, även under 2016 ovning-for-fjallraddare

12 Utrustning Fjällräddning Rakel Reflexväst Blixtljus Ryggsäck Första hjälpen Ordinarie utrustning

13 Utrustning Räddningstjänst

14 Samhällsnytta Räddningstjänsten Ökar räddningstjänstens förmåga att samverka och biträda vid statlig räddningstjänst t.ex. möjlighet att biträda i vid en lavinolycka som är personalkrävande ”Att utbilda och utrusta räddningstjänsten för att verka i en krävande fjällmiljö är ett måste för att på ett säkert sätt bedriva räddningstjänst i fjällen.”

15 Samhällsnytta Fjällräddningen Nyttjas inte idag vid kommunal räddningstjänst eller vid ambulansuppdrag Har sin bostadsort i fjällkedjan där det ofta är långa framkörningstider för räddningstjänst och ambulans

16 Samhällsnytta Region Jämtland Härjedalen Behjälpta av att få rapport från fjällräddare boende på plats i fjällområdet Väder samt landningsplats för ambulanshelikopter Områdeskännedom om vägförhållanden Första bedömning med bakåtrapportering via Rakel

17 Utryckningssträcka Åre Kommun

18 Kanotolycka Ånn

19 Frågor?


Ladda ner ppt "1 Projekt Sambruk Jämtland Samnyttjande av resurser för medborgarnas bästa."

Liknande presentationer


Google-annonser