Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."— Presentationens avskrift:

1 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

2 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Hålltider för dagen F.m. Vad gjorde vi sist? Är Vittra en tydlig organisation? Vision – från fina ord till egen övertygelse Brevet till mig själv Situationsanpassat Ledarskap, från teori till praktik Lunch cirka 12.30-13.00 E.m. Individuell utveckling, Vittraboken och erfarenhetsutbyte

3 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap När vi träffades i januari…  Presentation: -Styrkor jag ser i Vittra -Mina energitjuvar  ”Det här är Vittra”  Reflektion; mina styrkor, mina utmaningar – brevet till mig själv  HR Vittrakultur Vittras lärmiljö Samtida undervisning Individuell utveckling Vår vision Ett starkt civilt samhälle med medvetna och ansvarstagande medborgare som gör självständiga val. Vår idé Att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande. Vår drivkraft Vi tror på kraften i glada och nyfikna ungar. Det är den bästa grunden för ett livslångt lärande.

4 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Inte längre lika ny på jobbet Är Vittra en tydlig organisation?

5 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Från fina ord till egen övertygelse Vår vision Ett starkt civilt samhälle med medvetna och ansvarstagande medborgare som gör självständiga val.

6 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Brevet till mig själv Det är den 18 mars 2015. Mina första månader i Vittra kan sammanfattas så här: Det jag är mest stolt över är att jag: Det jag upplevt som utmanande är: Så här skulle mina barn/elever beskriva mig: Deras föräldrar: Mina kollegor: Min chef:

7 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Att komma till sin rätt  Teori  Reflektion  Samtal och feedback  … omsätta teori i praktik

8 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Kompetenstrappan

9 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Situationsanpassat ledarskap Ken Blanchard Situationsanpassat Ledarskap II Paul Hersey, professor i management Bygger på förhållandet mellan individens uppgiftsrelaterade utvecklingsnivå och den ledarstil som ledaren använder. Med rätt sorts ledarskap kan var och en komma till sin rätt.

10 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Utvecklingsnivå (U) Definieras i relation till en uppgift i två variabler: Kompetens: en persons förmåga att lösa en uppgift sett utifrån kunskaper, erfarenhet, förståelse m.m Motivation: en persons inställning till en viss uppgift - självförtroende, entusiasm m.m I teorin om situationsanpassat ledarskap finns det fyra utvecklingsnivåer (U).

11 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Hur känner man igen en U1:a? Entusiastisk nybörjare! Ser inga problem Vill kasta sig över en uppgift Har många idéer kring hur man kan göra

12 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Hur känner man igen en U2:a? Uttrycker besvikelse och frustration Ser inte hur uppgiften kan lösas, tvärtom, det finns många skäl till varför det inte går Vill inte ha hjälp! Vill helst av allt slippa eller att någon annan löser uppgiften

13 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Hur känner man igen en U3:a? Vill nog, men verkar inte tro att det går. När man frågar kan personen ofta förklara hur en lösning skulle kunna se ut men den är, av någon anledning inte möjlig att genomföra I ett bra läge: uppskattar förtroende och är beredd att pröva, om det finns ett skyddsnät I ett sämre läge: farligt lik en U2:a…

14 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Hur känner man igen en U4:a? Kan värdera olika handlingsalternativ och förutse utfall Är motiverad att ta eget ansvar, vill ha utmaningar I ett bra läge: konstruktiv och lösningsinriktad I ett sämre läge: kan snabbt bli en U2:a…

15 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Utvecklingsnivåer Låg kompetens Hög motivation U1 Viss kompetens Låg motivation U2 Ökande kompetens Varierande motivation U3 Hög kompetens Hög motivation U4

16 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Lite instruktion Mycket stöd Fråga/lyssna Stå på egna ben Samarbeta Ge/få feedback Visa uppskattning Mycket instruktion Mycket stöd Undersök/fråga Förklara Justera riktning Ge feedback Uppmuntra, beröm Delegera Ha förtroende Bekräfta Utmana Lite instruktion Lite stöd Förtydliga/definiera Planera/prioritera Lär ut/visa/förklara hur Kontrollera/följ upp Ge feedback Mycket instruktion Lite stöd Grad av instruktion Grad av stöttning Lågt Högt S1 S2 S3 S4 U1U2U3 U4 U1; Den entusiastiske, men oerfarne. Entusiastisk och ivrig att lära men har låg om ens någon erfarenhet. U2; Den besvikne och passive. Besviken, frustrerad. U3; Den skicklige, men försiktige. Osäker på sin egen kompetens. U4; Den självständige och resultatinriktade. Självgående.

17 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Tre steg på vägen  Diagnos – bedöma behovet av instruktion och stöd (utvecklingsnivå)  Kommunikation – tydliggöra behov av instruktion och stöd (ledarskap) till relevant person  Partnerskap för prestation – att nå överenskommelser om vad ledaren och medarbetaren behöver från varandra när de arbetar tillsammans.

18 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittrakulturen Inför uppgiften att … känner jag igen mig själv som en U?:a, eftersom jag… För att komma vidare till nästa utvecklingsfas behöver jag…

19 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Triosamtal P: Problemägare L: Lyssnare O: Observatör 10 minuter/person P inleder med att beskriva sin situation. L ställer öppna frågor utifrån ett aktivt lyssnande. P och L för ett samtal i ca 5 minuter. När samtalet är avslutat delger O en sammanfattning av sina observationer. Ca 5 minuter.

20 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Lunch!

21 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Ritade objekt, kopiera och använda Skriv in text Skriv in Rubrik  Text Rubrik  Text Rubrik  Text Rubrik  Text Skriv in text


Ladda ner ppt "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."

Liknande presentationer


Google-annonser