Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Varmt välkomna! Skolkollegium fredagen den 10 juni Besök 31 maj K65.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Varmt välkomna! Skolkollegium fredagen den 10 juni Besök 31 maj K65."— Presentationens avskrift:

1 KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Varmt välkomna! Skolkollegium fredagen den 10 juni Besök 31 maj K65

2 Agenda: -Rutiner vid tillbud och arbetsskador Katarina Tersmeden och Leif Svanblom -Ekonomi 2016 -Senaste om 2MILab -Senaste om Nationell forskningsplattform - Nya material och kemikalier från skogen som råvara -Verksamhetsuppdrag 2017 - riktade satsningar -Medarbetarundersökning 2016

3 Tillbud på CHE 2015-16

4 Tillbud 20150201Nål från ny spruta i fingret, kurslab 20150904Vattenavbrott oplanerat 20151210Leverans av kemikalier i trapphus 20151211FPT, eld i dragskåp, släckning med brandsläckare 20160208Kloritblekning, klorgasutveckling. Gasmask 20160504Metylvinylketon, läckage av giftigt ämne pga trasigt lock på flaskan 20160526Olåst gasförråd 201605Fallolycka – bruten axel – KTH entré 201604Fall i trappa - tandskada

5 Agenda: -Rutiner vid tillbud och arbetsskador Katarina Tersmeden och Leif Svanblom -Ekonomi 2016 -Senaste om 2MILab -Senaste om Nationell forskningsplattform - Nya material och kemikalier från skogen som råvara - Verksamhetsuppdrag 2017 - riktade satsningar

6 Reviderad budget 2016

7 Åtgärder och förbättrade rutiner för att säkerställa en bättre ekonomi på CHE-skolan – minskad belastning på FoFu 1. Ekonom går igenom gruppens personer på FoFu och ser på möjligheter att istället använda externa medel som finansiering av lönemedlen Påverkar resultatet direkt

8 Åtgärder och förbättrade rutiner för att säkerställa en bättre ekonomi på CHE- skolan - visstidsanställningar 2. Vid visstidsanställningar ska ett ekonomiskt underlag finnas enligt mall. Underlaget ska visa att gruppen gör ett postivt resultat och att anställningen sker på externa medel. Underlaget signeras av ekonom, HR, avdelningschef och prefekt. Anställningsavtalet signeras sedan av både prefekt och skolchef.

9 Åtgärder och förbättrade rutiner för att säkerställa en bättre ekonomi på CHE- skolan - doktorander 3. För doktorander förlängs anställningen i regel till och med den månad i vilken disputationen sker. Vid ytterligare förlängning gäller samma som i pkt 2.

10 Agenda: -Rutiner vid tillbud och arbetsskador Katarina Tersmeden och Leif Svanblom -Ekonomi 2016 -Senaste om 2MILab -Senaste om Nationell forskningsplattform - Nya material och kemikalier från skogen som råvara - Verksamhetsuppdrag 2017 - riktade satsningar

11 11 Genomförande av 2MILab Två arbetsgrupper arbetar aktivt med planering och organisation av 2MILab. Inventering av instrumentering och kompetens pågår. Kontakter för industrisamarbeten har tagits. En Vinnova Kompetenscentrum-ansökan med flera industripartner, bl.a. Sandvik, har skrivits och gått vidare. 2MILab i delokaliserad form kommer att lanseras under 2016. Anställning av “laboratoriechef” och tekniker planeras. Planering för ombyggnation av lokaler för 2MILab med inflyttning 2018-2019 är i full gång.

12 2MILab Core and Special Instruments Examples Microscopy SEM, TEM, AFM, Electrochemistry AFM, Confocal Raman, IR Microscope, Light Surface Sensitive Spectroscopy Sum-Frequency Generation, IRAS, TIR Raman Atomic Spectroscopy Atomic Emission Spectrometer, Atomic Absorption Spectrometer Spectroscopy Solid-State NMR, FTIR, Photon Cross-Correlation Spectrometer, (XPS) X-Ray Crystallography Single-Crystal Diffractometer, XRD Surface and Interface Sensitive Techniques QCM, Ellipsometer, Pocket Goniometer, Langmuir Trough, Nanobalance, BET Porosimeter, Gas Adsorption Porosimeter, Electrochemistry Potentiostats, Polarographs, Streaming Potential Meter, Scanning Electrochemistry Workstation, etc. Miscellaneous Metal Evaporator, Nanoparticle Tracking Analyzer, Furnace (Up to 1400 O c), High Temperature Corrosion SKPFM

13 Agenda: -Rutiner vid tillbud och arbetsskador Katarina Tersmeden och Leif Svanblom -Ekonomi 2016 -Senaste om 2MILab -Senaste om Nationell forskningsplattform - Nya material och kemikalier från skogen som råvara - Verksamhetsuppdrag 2017 - riktade satsningar

14 Regeringens samverkansprogram presenterade 2 juni Tanken är att stärka samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi inom fem områden. De områden som pekas ut är: Nästa generations resor och transporter Smarta städer Cirkulär biobaserad ekonomi Life science Uppkopplad industri och nya material.

15 – Skogen är en unik möjlighet för Sverige att ta steget in i en biobaserad ekonomi och förverkliga visionen om det fossilfria välfärdslandet. Det är bra för jobben och tillväxten samtidigt som vi kommer till rätta med några av våra största utmaningar på klimat- och miljöområdet, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

16 Finansiering

17 Akademi och industri behöver unik infrastruktur

18 10 miljoner kronor till avancerad forskning som möjliggör nya skogsbaserade produkter Regeringen har beslutat att ge 10 miljoner kronor till Kungliga Tekniska högskolan (KTH) för att under 2016-2018 leda en förstudie för projektet ForMAX på MAX IV-laboratoriet.

19 Agenda: -Rutiner vid tillbud och arbetsskador Katarina Tersmeden och Leif Svanblom -Ekonomi 2016 -Senaste om 2MILab -Senaste om Nationell forskningsplattform - Nya material och kemikalier från skogen som råvara - Verksamhetsuppdrag 2017 - riktade satsningar

20 Planeringsförutsättningar för 2017 20172016 LKP51,15%(prel))51,15% Lönerevision2,50%(2015) 2,75%(2014) PLO1,5%1,6% Frigjorda riktade medelca 45 mnkrca 45 mnkr

21 Satsningarna med frigjorda medel inom forskning och forskarutbildning ska främst avse forskningsinfrastruktur, fakultetsutveckling och tvärvetenskapliga, gärna skolövergripande initiativ.

22 Agenda: -Rutiner vid tillbud och arbetsskador Katarina Tersmeden och Leif Svanblom -Ekonomi 2016 -Senaste om 2MILab -Senaste om Nationell forskningsplattform - Nya material och kemikalier från skogen som råvara -Verksamhetsuppdrag 2017 - riktade satsningar -Medarbetarundersökning 2016

23 KTH Medarbetarundersökningen 2016 Rapport CHE - Inklusive undernoder

24 Medarbetarindex – KTH Totalt Alla frågor är indelade i 4 olika indexområden; Arbetsklimat, Ledarskap, Organisation samt Mål och visioner. Trafikljusen nedan visar KTH:s totala resultat för respektive område samt det övergripande Medarbetarindexet. Medarbetarindex – Ditt resultat MI total Organisation Mål och visioner Arbetsklimat Ledarskap MI total Organisation Mål och visioner Arbetsklimat Ledarskap QS Benchmark MI total 71% Arbetsklimat 71% Ledarskap 72% Organisation 77% Mål och visioner 69%

25 Styrkor Baserat på de frågor där störst andel har svarat ”6. Instämmer helt”. Förbättringsområden Baserat på de frågor där störst andel har svarat ”1. Instämmer inte alls”.

26 Ledarskap QS Benchmark Chef inspirerar och stödjer 70% Chef uppmuntrar att delta i beslut - Konstruktiv återkoppling 60% Stöd från chef -

27 Employee Net Promoter Score, eNPS, är en metod för att mäta lojaliteten hos medarbetare. Kärnan i metoden utgörs av frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en vän eller bekant?”. Medarbetaren besvarar frågan på en skala från 0 (Inte alls troligt) till 10 (Extremt troligt). Baserat på val av svarsalternativ kategoriseras medarbetaren som Ambassadör (9-10), Passivt nöjd (7-8) eller Kritiker (0-6). En av de viktigaste förutsättningarna för att ett företag ska kunna uppnå och behålla en hög kundlojalitet är lojala och engagerade medarbetare. Engagerade medarbetare är entusiastiska inför sitt arbete och för sitt företag. Entusiasm smittar av sig på andra medarbetare och på kunder. Medarbetare som är ambassadörer skapar en stark affärsutveckling därför att de skapar en bättre kundupplevelse, de närmar sig sitt arbete med positiv energi vilket i sin tur skapar effektivitet, kreativitet och innovativa idéer för företagets produkter, processer och tjänster. Ambassadörer (9-10) är lojala och entusiastiska medarbetare som tydligt rekommenderar företaget till andra. Passivt nöjda (7-8) är nöjda men oentusiastiska medarbetare. Kritiker (0-6) är missnöjda medarbetare som kan skada företagets varumärke genom att tala negativt om sin arbetsplats. För att räkna ut ditt företags employee Net Promoter Score (eNPS), tar du andelen medarbetare som är Ambassadörer och subtraherar andelen Kritiker. Resultatet blir ett värdet i procent mellan -100 och 100. Rekommendation (eNPS)

28 eNPS-värde QS Benchmark eNPS 10%

29 Civilingenjörsutb i teknisk kemi851419,7%60,0 (46,5) Högsk.ingenjörsutb i kemiteknik 51 19 59,4% 41,2 (56,3) Basår Campus 98133 ProgramFörstahandssökande Förändring antal,% Andel kvinnor,% Förstahandssökande HT2016

30 Examina forskarnivå 2015201420132012 Doktor - varav tidigare licentiat 328 129 279 105 252 116 235 109 Licentiat122125135153 2015 CHE: 62 Doktorer!!


Ladda ner ppt "KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Varmt välkomna! Skolkollegium fredagen den 10 juni Besök 31 maj K65."

Liknande presentationer


Google-annonser