Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Introduktionsdag för nya ST- läkare Maria Randjelovic Övergripande ST-studierektor 2016-02-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Introduktionsdag för nya ST- läkare Maria Randjelovic Övergripande ST-studierektor 2016-02-09."— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland Introduktionsdag för nya ST- läkare Maria Randjelovic Övergripande ST-studierektor 2016-02-09

2 Region Östergötland Program 08.30-08.50Välkommen och presentation 08.50-10.15Introduktion till Landstinget i Östergötland Kaffe forts Landstinget i Östergötland 10.15-12.00Om ST 12.00-13.00 Lunch (Övriga handledare ansluter) 13.00-13.45Handledarträffar och kompetensvärdering 13.45-14.15Om ST-kontrakt och utbildningsplan 14.15-15.00Samarbete mellan LiÖ och HU (Dekanus Johan Söderholm) 15.15-16.25 Arbete i smågrupper inkl kaffe Arbetsplan för handledarsamtalen under närmaste halvåret Utkast till personligt ST-kontrakt/utbildningsplan 16.30 Avslut

3 Region Östergötland Maria Randjelovic, Övergripande ST-studierektor Lovisa Farnebo, Övergripande ST-studierektor Carola Ektander, Utbildningssekreterare Anna-Maria Lantto, Utbildningssekreterare International office Sara Kinert, Studierektor för internationella läkare Gunnel Arkehed Dubuc, internationell samordnare Studierektorskansliet

4 Region Östergötland Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns det tretton kommuner. 2015-03-06

5 Region Östergötland Region Östergötlands uppdrag Ansvar för huvuddelen av den hälso- och sjukvård som invånarna i Östergötland behöver. Ansvar för all kollektivtrafik i länet. Ansvar för regional utveckling med länsövergripande kultur-, samhällsbyggnads- och näringslivsutvecklingsfrågor. 2015-03-06

6 Region Östergötland Hälso- och sjukvårdens tre uppdrag Produktion av hälso- och sjukvård Utbildning Forskning och utveckling

7 Region Östergötland Instruktioner: Arbeta tillsammans i gruppen Skriv in varje siffra vid rätt verksamhet/ ämbete (Siffrorna 8-11 går inte att skilja åt) Notera om möjligt också namn på ordförande eller chef alt. vem som innehar ämbetet Ni har 20 min (inkl fika) på er Organisationsövning

8 Region Östergötland Politisk organisation Tjänstemanna- organisation Utförare av vård Stödcentrum Ledningsstaben Beställare av vård Avtal och överenskommelser Tilldelning av ekonomiska medel 1 2 3 4 PV Sjukhus- vård PV Sjukhus- vård PVSjukhus- vård 5 6 7 8 910 1112 13 Region Östergötlands organisation 2015

9 Region Östergötland Stöd- och serviceenheter Ledningsstöd och service Ledningsstab Centrum för hälso- och vårdutveckling FM centrum Centrum för medicinsk teknik och IT Resurscentrum Upphandlingscentrum Katastrofmedicinskt centrum 2015-03-06

10 Region Östergötland Politisk organisation Tjänstemanna- organisation Utförare av vård StödcentrumLedningsstaben Beställare av vård Avtal och överenskommelser Tilldelning av ekonomiska medel NSC PV Sjukhus- vård PV Sjukhus- vård NSÖ PV Sjukhus- vård NSV HMCDCSC BKC CKOC US Regiondirektör Regionfullmäktige Hälso- och sjukvårdsnämnden Region- styrelsen Region Östergötlands organisation 2015 ViN LiM

11 Region Östergötland 9 ”Regionkändisar” 5 6 7 8 13 12 2 3 1 10 4 11

12 Region Östergötland Regionfullmäktige Regionfullmäktige är Region Östergötlands högsta beslutande politiska organ. Väljs av länets invånare vart fjärde år. Beslutar om landstingsskatten, Region Östergötlands budget, samt övergripande mål och riktlinjer för regionens verksamhet. Utser ledamöterna i övriga styrelser och nämnder. 2015-03-06

13 Region Östergötland Regionstyrelsen Regionstyrelsen leder och samordnar regionens verksamheter. Ser till att beslut som fattas av regionfullmäktige verkställs och följs upp, och samordnar också arbetet i andra nämnder. Tar fram underlag till regionfullmäktige. Ansvarar för samarbetet med andra landsting, regioner, universitet och övriga myndigheter. 2015-03-06

14 Region Östergötland Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att fånga upp länsinvånarnas behov och önskemål om hälso- och sjukvård och tandvård. Nämnden fördelar de pengar som går till hälso- och sjukvård och beställer Region Östergötlands hälso- och sjukvård från både regionägda och externa vårdgivare. Vårdgivarna svarar för att invånarna får tillgång till beslutad vårdverksamhet. 2015-03-06

15 Region Östergötland Politisk organisation

16 Region Östergötland 4 världar inom hälso- och sjukvården Det allmänna (Community) Ägare, förvaltning, politiker Styrning, management (Control) Chefer, administratörer, tjänstemän Läkekonst (Cure) Läkare Vård, omvårdnad (Care) Sjuksköterskor, Undersköterskor Källa: Glouberman och Mintzberg 2001

17 Region Östergötland Tre olika styrlogiker i sjukvården Den politiska/ ägarstyrningen: Att på en samhällelig nivå organisera produktionen av hälso- och sjukvård. Styrlogik: Mål- och resultatstyrning Tjänstemannastyrning: Att effektuera den politiska viljeinriktningen/beslut och administrativt leda och styra hälso- och sjukvården. Byråkratisk styrlogik= standardisering av processer Professionsstyrning: Direkt styrning som effektueras av de yrkesgrupper som möter patienterna. Självständiga yrkesutövare med eget ansvar för planering, genomförande och utvärdering av det egna arbetet. Professionell styrlogik= standardisering av kompetens

18 Region Östergötland Region Östergötlands ekonomi Omsättning ca 14 mdr kr/år Hälso- och Sjukvård 9,5 mdr kr/år

19 Region Östergötland Vårdens nettokostnader 2013-03-15 Högspecialiserad vård 8% Övrigt 5% Tandvård 3% Länsövergripande specialistsjukvård 36% Närsjukvård 26% Närsjukvård Primärvård 22% (specialiserad närsjukvård)

20 Region Östergötland Region Östergötlands medarbetare Medelåldern 45 år – 81 procent kvinnor Sjuksköterskor3 620 Undersköterskor/skötare med flera 2 210 Läkare 1 672 Socialterapeutisk personal 1 070 Tandvårdspersonal 575 Administrativ personal inklusive läkarsekreterare 1 808 Medicinteknisk personal 705 Driftpersonal 56 Utbildning- och kulturpersonal 175 Övriga 32 Totalt 11 922 Siffrorna visar antal anställda (i heltidsmått) mer än tre månader, december 2014. Socialterapeutisk personal = sjukgymnaster, arbetsterapeuter med flera. 2015-03-06

21 Region Östergötland Personalkostnader och löner Lönekostnader: 4,7 miljarder kronor Sociala avgifter: 1,6 miljarder kronor Övriga personalkostnader: 0,6 miljarder kronor Totalt: 6,9 miljarder kronor Uppgifterna avser 2014 års personalkostnader och löner. 2015-03-06

22 Region Östergötland Genomsnittliga bruttolöner Uppgifterna gäller löner exklusive chefstillägg för anställda mer än tre månader, december 2014. YrkeKvinnorMän Överläkare69 47670 938 Läkare specialist62 13063 973 Läkare ej specialist42 67942 746 Sjuksköterska specialistutbildad31 22731 466 Sjuksköterska grundutbildad27 35626 905 Undersköterska/skötare23 48022 887 2015-03-06


Ladda ner ppt "Region Östergötland Introduktionsdag för nya ST- läkare Maria Randjelovic Övergripande ST-studierektor 2016-02-09."

Liknande presentationer


Google-annonser