Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Avstämning av kompetens och behörighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Avstämning av kompetens och behörighet."— Presentationens avskrift:

1 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Avstämning av kompetens och behörighet Lathund för chefer Kompetensinventering Lärarlegitimation 2013

2 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Det här behöver du 1.Dator med Internetuppkoppling 2.Medarbetarens lärarlegitimation/examensbevis (om du har) 3.Denna lathunden som guidar dig steg för steg. Läs noggrant igenom den först. (Obs skärmbilderna är tagna såsom det ser ut för en Gymnasielärare– systemet ser olika ut för olika personer) Om du har frågor, kontakta: förnamn efternamn telefonnummer Du kan också maila dina frågor till: XXX@XXXXXX.seXXX@XXXXXX.se

3 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Börja med att logga in 1.Klicka på länken nedan eller klistra in den i webbläsare ui.comaea.se 2.Skriv in din mailadress (fornamn.efternamn@academedia.se) i fältet för användarnamn. 3.Ange det lösenord du fått i inbjudan/information om det är första gången du loggar in skriver du academediapilot2015 och klickar på Logga in. 4.Om det är första gången du loggar in, måste du ändra lösenordet till ett personligt enligt instruktionen. 5.Om ditt lösenord inte fungerar kan du klicka på Glömt ditt lösenord? följ instruktionerna så kommer du få en e-post skickat till dig. OBS! Verktyget är tillgängligt så du kan logga in när du önskar och så många gånger du vill, för att stämma av och göra ev. kompletteringar av din kompetensprofil. 4 2 1

4 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Medarbetarens examensbevis/lärarlegitimation 1.Börja med att klicka på fliken ”Mina medarbetare” 2.Markera på pilen till vänster om namnet. 3.Klicka på Dokumentarkiv 4.Klicka på Bläddra (browse) för att välja fil att lägga till i Dokumentarkivet (tex examensbevis/ lärarlegitimation) och klicka sedan på Ladda upp till höger för att spara den 5.Klicka på Ladda ner för att öppna en fil i dokumentarkivet. Vill du komplettera med fler filer (kursbevis, mm) kan du göra det med hjälp av ”Bläddra/Browse” och ”Ladda upp” 1 2 3 4 5

5 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Avstämning av medarbetarnas kartläggning: Efter medarbetaren har gjort sin kartläggning ska du granska och göra eventuella kompletteringar samt avsluta med att godkänna. Det innebär att du har stämt av kompetensen utifrån det underlag och den information du har om medarbetarens utbildningsbakgrund.

6 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A 1.Klicka på ”Mina medarbetare”. 2.Tips! I dessa kolumner ser du antal kartlagda kompetenser, vilka medarbetare som är klara med sin kartläggning eller inte (blå bock = klar) samt hur många procent du tidigare har stämt av. 3.Klicka på namnet på den medarbetare du vill arbeta med. Då öppnas medarbetarens samlade kompetensprofil i ett pop- upp fönster. (3a) Där kan du granska komplettera eller ändra medarbetarens kompetensprofil. Mina medarbetare - chefsvyn 1 2 3 3a

7 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Stäm av medarbetarens kartläggning 1.Godkänn medarbetarens kompetenser och behörigheter genom att markera ”Godkänn” eller stäm av en i taget. När en ruta är markerad blå (1a) betyder det att medarbetaren har denna nivå. Kolumnen undervisar i innebär att medarbetaren markerat de ämnen den undervisar i idag (oavsett om behörighetskravet uppfylls eller ej) 2.Saknas någon kompetens? För att lägga till behörighet klicka på knapparna med undervisnings- ämnen, leta upp det du vill lägga till och markera. 3.Är någon kompetens fel, klicka på krysset för att ta bort denna. 4.För att läsa medarbetarens kommentarer klicka på symbolen 5.Status-kolumnen: När medarbetaren fyllt i kompetensen är statusbocken grå. När du lagt till behörighet blir bocken orange. När du har godkänt det medarbetaren fyllt i, ändras färgen till grön. 1 2 3 1b 4 1a 5

8 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Skriv ut medarbetarens kompetensprofil (vid behov) 1 2 3 1.Klicka på ”Mina medarbetare” 2.Klicka på pilen till vänster om medarbetarens namn, välj ”Kompetensprofil” 3. Klicka på ”Skriv ut kompetensprofil” 4.Klicka på ”Skriv ut” längst ned på sidan i fönstret som öppnas.

9 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A 2 1 3 1.Välj fliken Mina Medarbetare. 2.Klicka på pilen till vänster om medarbetarens namn, välj ”Kompetensprofil” 3.Klicka på ”Lägg till målprofil/lista” 4.Dubbelklicka på de målprofiler/listor du vill att medarbetaren skall kartlägga sig mot (har behörighet i och/eller arbetar med idag). 5.Vill du istället avaktivera en målprofil för medarbetaren Klicka på krysset bakom målprofilen/listan 6.Kontrollera att valen stämmer för medarbetaren i högra kolumnen, klicka på Spara. Tilldela ytterligare målprofil/lista 4 6 5 Om en medarbetare är behörig eller arbetar i annan skolform och/eller bör kartlägga sig mot annan lista än tilldelad kan du enkelt koppla på en ny s.k. målprofil.

10 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Ta fram rapporter 1.Gå till ” Sök & Rapporter” 2.Gör ett urval antingen på enhet, kompetenser eller målprofil i vänstermenyn 3.Här visas hur många medarbetare som listas efter sökningen 4.Klicka på den KOLL rapport du vill ta fram 5.Under Fler rapporter kan du välja att se resultatet i andra former av rapporter 6.Under Exportera till kan du exportera alla rapporter till Excel TIPS! Föra att kunna ta ut en rapport måste du först göra minst en filtrering. Det är först då rapportknapparna aktiveras. Fixa bild

11 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A KOLLrapporter Använd de här tre rapporterna för att analysera kompetens, vad dina medarbetare undervisar i kopplat till behörighet. Tips! Använd rapporten för snabbt översikt inför t.ex. kompetensavstämning Rapporten visar de medarbetare som arbetar i den/de skola du ansvarar för och visar enskilda medarbetare, antal kompetenser de skattat samt vilka dessa kompetenser är. Tips! Använd rapporten för snabbt översikt inför t.ex. kompetensavstämning Rapporten är en sammanfattning i siffror på dina medarbetares kompetens och utbildningsbakgrund. Rapporten visar inte namn på enskilda medarbetare. Tips. Använd för kompetensplanering och för att se vilka medarbetare det är bakom siffrorna (i KOLL 2) Rapporten visar en sammanställning av medarbetare där man kan se vilka medarbetare som är behöriga/obehöriga samt specifik kompetens och utbildningsbakgrund.

12 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A KOLL 1 – Översikt medarbetare/enhet Markerat mörkgrön: är behörig och undervisar idag i. Markerat röd: är ej behörig och undervisar idag i ämnet Markerat gul: är behörig men undervisar idag inte i ämnet

13 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A KOLL 2 – Kompetensrapport (antal medarbetare per ämne) Antal personer som är behöriga och som arbetar med undervisning i ämnet idag Antal personer som är behöriga men som ej arbetar med undervisning i ämnet idag Antal personer som ej är behöriga men ändå arbetar med undervisning i ämnet

14 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A KOLL-rapport 3 - Medarbetarna bakom siffrorna

15 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Överför till Excel

16 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Koll 4 – Lärarlegitimation-/examen Markera dina alternativ.

17 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A KOLL 5 - ämnesbehörighet Exempel: [GR: Matematik År 1-9]

18 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Överför till Powerpoint

19 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Högskolepoäng och förkortningar Högskolepoäng: 1 juli 2007 infördes ett nytt poängsystem för högskolepoäng. Alla högskolepoäng i denna kartläggning är baserad på nuvarande poängsystem. Det betyder att du som gått kurser/har examina före 1 juli 2007 får räkna om dina poäng till nuvarande system. Dina poäng före den 1 juli 2007 räknas som gånger 1,5. Poängsystemet före 1 juli 2007 Nuvarande poängsystem 5 poäng7,5 poäng 10 poäng15 poäng 20 poäng30 poäng 40 poäng60 poäng Förkortningar (Undervisningsämnen): (GR)Grundskolan, (GY)Gymnasiet, (GRS)Grundsärskolan, (GYS)Gymnasiesärskolan, (GRVU)Grundvux, (GYVU)Gymnasial Vuxenutbildnng, (GRSUV)Särskild utbildning vuxna - Grundskola (GYSUV)Särskild utbildning vuxna - Gymnasiet (SFI)Svenska för invandrare

20 © KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Avsluta med att logga ut


Ladda ner ppt "© KOLL – Kompetensinventering inför Lärarlegitimation, Comaea International AB. 2013. All rights reserved. Ver A Avstämning av kompetens och behörighet."

Liknande presentationer


Google-annonser