Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

” En gemensam projektmetod för hela PostNord En gång i tiden skrevs brev med bläck, förseglades med lack och sändes iväg med häst och vagn. På den tiden,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "” En gemensam projektmetod för hela PostNord En gång i tiden skrevs brev med bläck, förseglades med lack och sändes iväg med häst och vagn. På den tiden,"— Presentationens avskrift:

1 ” En gemensam projektmetod för hela PostNord En gång i tiden skrevs brev med bläck, förseglades med lack och sändes iväg med häst och vagn. På den tiden, under första halvan av1600-talet, grundades det Kungliga Postverket i Sverige och det Kongelige Postvæsen i Danmark. Idag är post så mycket mer än brev och paket – och de två postväsendena slogs 2009 samman och heter rätt och slätt PostNord. Koncernen har idag över 40.000 medarbetare och omsätter ca. SEK 39 miljarder om året uppdelat på fyra affärsområden: Meddelande Sverige och Breve Danmark (de två traditionella postverksamheterna), Strålfors (informations- logistik) och Logistik. För att stärka PostNords övergripande strategi och uppnå de finansiella målen beslutade man 2011 att införa en gemensam PostNord projektmetod. Målet är att i framtiden ha en gemensam metod och en gemensam terminologi när det gäller att driva projekt. Som metod valde PostNord PRINCE2® och som leverantör av en unikt anpassad PRINCE2-lösning samt en metodportal och ett utbildningsprogram för hela PostNord-koncernen valdes Metier. En lång resa, som slutade väl "När vi startade processen, var vi vad jag skulle kalla nybörjare. Det har varit en ibland krävande inlärningsprocess, vi har gått igenom”, berättar Mattias Slotte, Head of Programme Management Office på PostNord och ansvarig för omstruktureringen. ” Idag är vi i mål och har vår egen gemensamma metodportal, vilken, tillsammans med det anpassade undervisningsprogrammet är tillgänglig för hela vår verksamhet”, säger Mattias Slotte, som är mycket nöjd med samarbetet. "Metier har kunnat hantera att vi under resans gång har blivit alltmer tydliga på vilka förändringar införandet av den gemensamma projektlednings- metoden har lett till. Vi har varit på en lång resa tillsammans, med upp-och nedgångar, och vi har kommit i land tillsammans. Så bra att jag kan rekommendera Metier som partner för andra som ska ut på en liknande resa.” Metiers sätt att arbeta på, till exempel i utbildningsprogrammet, där undervisningen kopplas till konkreta projekt och där teori och praktik följs åt hand i hand är något av det som har bidragit till att införandet av PRINCE2 hos PostNord har blivit så framgångsrikt - Eva Rubin, programkoordinator hos PostNord Metier Academy AB | Drottninggatan 71 C | 111 36 Stockholm | www.metier.se | info@metier.se | +46 8 564 725 30 CASE

2 ” Konkreta projekt är startpunkt för utbildning och implementering Under 2012 började PostNord utrullningen av den nya projektstyrningsmodellen. Det har gjorts genom hjälp med att starta projekten och ett antal utbildningar. Hörnstenarnai implementeringen har varit: ●Utbildning av 10 Change Agents (certificerade projektledare), som fungerar som sparringpartners och coacher för kollegorna. ●All PRINCE2-utbildning som utgår från det specifika projektets behov. ●Små och effektiva projektstyrgrupper med tre fast definerade roller, som är jämbördiga i beslutsprocessen, oavsett yrkestitel. ●Flygande Projektstart (workshop), där projektteamet tar fram projektets plan och avslutningsvis sjösätter projektet tillsammans med styrgruppen. Lyhörda inför erfarenheter och lösningsfokus Ilona Josefina Andersen, chef för projektledning och porteföljstyrning i Breve Danmark, har gått i bräschen för implementeringen med Metier som samarbetspartner. ”Metier har väglett oss på ett mycket professionellt sätt genom implementeringsprocessen och har varit en väldigt kunnig och lyhörd sparringpartner. De har haft expertrollen avseende PRINCE2-metoden, speciellt att omsätta metoden till de specifika projekten, och att ge kursdeltagarna precis det de behöver”, berättar hon. ”Metiers styrka är att de har stor erfarenhet från andra implementerings- processer, och därmed har kunnat svara och hjälpa kursdeltagarna vidare – nästan oavsett vilken problemställning de har ställts inför. De har bidragit till att ge införandet hög kunskapsmässig trovärdighet. De har satt ramarna för bra och givande diskussioner med ett bra och sakligt svar i slutändan. Kontinuitet ger arbetsro och uppbyggande av erfarenhet Ilona Josefina Andersens råd till andra verksamheter, som ska påbörja en liknande process, är, att säkerställa att man det bliver en kontinuitet och möjligheter till löpande uppbyggande av erfarenheter tillsammans med den leverantör som ni väljer: ”Metier har kunnat matcha vår önskan om att få ha samma konsulter genom hela implementationsprocessen. Den modellen kan jag verkligen rekommendera. Det har inneburit att vi har fått ett viktigt uppbyggande av erfarenhet, ovärderlig sparring och inte minst, att alla i organisationen har fått ett och samma svar”. Med Metier som samarbetspartner har PRINCE2 fått ett välkomnande bemötande, våra medarbetare har mötts i ögonhöjd, konsulenterna har kunnat improvisera utifrån planerna och har haft en pragmatisk, praktisk utgångspunkt. Det betyder att folk genom hela organisationen har byggt upp en tillit och har engagerat sig på ett konstruktivt sätt. - Ilona Josefina Andersen, chef för projektledning och portföljstyrning i Breve Danmark Metier Academy AB | Drottninggatan 71 C | 111 36 Stockholm | www.metier.se | info@metier.se | +46 8 564 725 30


Ladda ner ppt "” En gemensam projektmetod för hela PostNord En gång i tiden skrevs brev med bläck, förseglades med lack och sändes iväg med häst och vagn. På den tiden,"

Liknande presentationer


Google-annonser