Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap om rapporteringsskyldighet vid olyckor och tillbud Kunskap om rapportering av olyckor och tillbud Förståelse för vikten och värdet av rapporteringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap om rapporteringsskyldighet vid olyckor och tillbud Kunskap om rapportering av olyckor och tillbud Förståelse för vikten och värdet av rapporteringen."— Presentationens avskrift:

1

2 Kunskap om rapporteringsskyldighet vid olyckor och tillbud Kunskap om rapportering av olyckor och tillbud Förståelse för vikten och värdet av rapporteringen i det förebyggande säkerhetsarbetet Kunskap om hur rapporteringsåtgärder utförs då olycka lett till personskada

3

4

5

6

7 Film

8

9

10

11 Klarlägg grundförutsättningar Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Genomför grundläggande övningsbedömning Detaljplanera övningen Förloppsanalys Identifiera brister Klarlägg möjliga vådahändelser Bedöm risker Vidtag förebyggande åtgärder utvärdera åtgärder Fastställ risknivå (R) Inhämta tidsfaktor (T) Fastställ sjukvårdsberedskap Arbetsgång vid övningsplanering Steg 1

12 Grundläggande övningsfaktorer Övningstyp Verksamhet med vapen Marsch och grupperingsövning Övergång av vattendrag Annan verksamhet Kombination av ovanstående Övningsuppläggning Kort eller lång övning Formell eller tillämpad övning Momentvis eller sammanhängande övning Annan övningsuppläggning Antal deltagare Få eller många Steg 2 Övningsledningens kompetens Funktionsföreträdare Förbandsinstruktörer Biträdespersonal Övningsdeltagarnas utbildningsnivå Truppförande chefer Personal í olika funktioner Grundläggande övningsbedömning +

13 Delsteg1 Identifiering av brister samt klarläggande av möjliga vådahändelser Steg 4 Omständighets- faktorer Stridsvärde Hälsoläge Viloläge Mat Dryck Miljöfaktorer Temperatur Vind Sikt Nederbörd Terräng Basfaktorer Personal Säkerhetspersonal Funktionsföreträdare Förbandsinstruktörer Övningsledare Övningsdeltagare Materiel Status Komplexitet Utbildningsanordningar Status Antal Publikationer Aktualitet Andra faktorer + Delsteg 2 Bedömning av risk för vådahändelse Delsteg 3 Dokumentation av identifierade vådahändelser som kräver riskreducering samt klarläggande av bakomliggande orsaker till brister Delsteg 4 Vidtagande av förebyggande åtgärder samt utvärdering om vidtagna åtgärder är tillräckliga Ja Nej

14 R 1R 2 R 3 B M M Låg sannolikhet Hög sannolikhet Liten konsekvens Stor konsekvens Matris för fastställande av riskfaktor B=Bevaka M=Motverkas E=Elimineras E

15 Riskfaktor 1 - avser exempelvis stridsutbildning med skarp ammunition på skjutbana, dvs utbildning i enskild soldats strid eller strid i grupps ram. Riskfaktor 2 - avser exempelvis stridsutbildning i grupps, tropps och plutons ram med eldhandvapen, kulsprutor och pansarvärnsvapen med gasutströmning bakåt. Denna utbildning genomförs vanligtvis på skjutfält. Riskfaktor 3 - avser exempelvis stridsutbildning i plutons ram i samverkan med andra vapensystem och utbildning i kompani eller större förband, eller tillämpat kast med spränghandgranat.

16 Steg 5 Inhämta tidsfaktor T 1 T 2 T 3 Bedömning av riskfaktor R 1 R 2 R 3 Fastställande av sjukvårdsberedskap Sjukvårdsberedskap I Sjukvårdsberedskap II Sjukvårdsberedskap III

17

18 Utbildningssäkerhetsanalys Steg 1 Grundläggande övningsbedömning Steg 2 Identifiering av möjliga vådahändelser och orsaker till dessa Steg 3 Bedömning av möjliga vådahändelser Åtgärder för att förebygga vådahändelser Utvärdering av vidtagna åtgärder Bedömning av medicinska riskfaktorer för sjukvårdsberedskap

19

20

21

22

23


Ladda ner ppt "Kunskap om rapporteringsskyldighet vid olyckor och tillbud Kunskap om rapportering av olyckor och tillbud Förståelse för vikten och värdet av rapporteringen."

Liknande presentationer


Google-annonser